CDD on demand

Customer Due Diligence on demand, log in, zoek op en download een uitgebreid CDD document

Bestel vóór 31 december uw credits en u krijgt er 10 gratis!

Customer Due Diligence checks on demand

Voorkom een boete en voldoe aan de WWFT. Met CDD On Demand controleert u binnen een handomdraai of personen op PEP-lijsten voorkomen, op sanctielijsten voorkomen, of er negatieve publiciteit is over deze persoon en of deze persoon onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie. Hierbij maken wij onder meer gebruik van de zeer uitgebreide compliance database van Company.info. U ontvangt altijd een gewaarmerkt rapport dat u een CDD onderzoek heeft uitgevoerd voor uw dossier en de informatie wordt vastgelegd in een database.

Op deze website kunt u credits aanschaffen waarmee u een persoon zoekt, controleert en vervolgens een rapport kan downloaden voor uw administratie. Indien de persoon waarop u zoekt gevonden wordt in de CDD-database bevat dit rapport o.a. de volgende gegevens: een overzicht van de gecontroleerde componenten en volledige details zoals aliassen, sancties, functies en documenten.

Voor wie is CDD on demand?

Het uitvoeren van bepaalde (beroeps) activiteiten maken dat bepaalde personen, vennootschappen of rechtspersonen zich kwalificeren als ‘een instelling’ voor de WWFT. Dit zijn onder meer accountants, administratiekantoren of belastingadviseurs en (bepaalde werkzaamheden van) notarissen en advocaten.

CDD On Demand is voor alle instellingen die op een eenvoudige, snelle, goede en goedkope manier personen willen controleren in het kader van de WWFT zonder een contract af te sluiten en installatie van software. U hoeft alleen een aantal credits aan te schaffen om met de dienst te kunnen werken.

Wat is CDD?

CDD is een cruciaal onderdeel van integere bedrijfsvoering. Een belangrijke stap bestaat uit het controleren van personen op sancties, het voorkomen op Politically Exposed Person (PEP) lijsten, negatieve publiciteit en andere negatieve zaken. Met de CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech controleert u natuurlijke personen eenvoudig en snel op de genoemde punten.

Uit welke elementen bestaat een CDD-check?

Een CDD-check begint met het achterhalen en verifiëren van de identiteit van een klant. Als dit is vastgesteld wordt onderzoek gedaan naar welke persoon de UBO (ultimate beneficial owner) is. Daarna wordt onderzoek gedaan naar deze persoon en wordt gekeken naar de volgende punten gekeken:

Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat deze onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie 

Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming

Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon (PEP)

Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen een persoon of een bedrijf

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie

Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat deze onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie 

Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie

Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon (PEP)

Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen een persoon of een bedrijf

Neem contact met ons op

Disclaimer SCOPE Fintech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE Fintech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Contact informatie

+31 (0) 23 517 9200

Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 

Met uitzondering van Feestdagen