CDD On Demand updates december en januari​

shutterstock_628231355

CDD On Demand updates december en januari

Leestijd: 3 min.

In het kort

Nieuwe manier van credits aanschaffen voor bestaande klanten

Sinds kort kunnen bestaande klanten in de portal nieuwe credits aanschaffen die daarna meteen op hun account staan. Rechtsboven is een nieuwe optie op credits aan te schaffen. Men hoeft dus niet meer op de website credits te kopen! U ontvangt daarna een e-mail met uw factuur in PDF-formaat.

Zoekmachine screening ook mogelijk in batch controle

Vanuit de batch controle is het ook mogelijk een zoekmachine screening uit te voeren. De gebruiker kan eigen zoektermen voor personen en bedrijven invoeren:

 

Mogelijkheid om toelichting toe te voegen

Gebruikers hebben de mogelijkheid om toelichting toe te voegen. Vooral de zoekmachine resultaten kunnen reden zijn voor extra toelichting. Dit wordt toegevoegd aan het rapport:

 

Extra monitoring rapport

Monitor match rapport

Het rapport wat gegenereerd wordt na het bevestigen van een match. Dit is nagenoeg gelijk aan het CDD Persoon/bedrijf check rapport.

Monitor client rapport*

Het rapport toont van wanneer tot wanneer de client gemonitord is, of en wanneer er matches gevonden zijn gedurende de monitoring periode. *alleen beschikbaar voor de CDD On Demand webversie, niet voor API.

Nieuw! Monitor overzicht alle klanten

Het rapport toont een overzicht van alle cliënten op de monitoringlijst. Beschikbaar vanaf Monitoringlijst.

Zie het onderstaande voorbeeld:

 

Verbeterde lijsten; zoekmogelijkheid en meer klanten per pagina

Om het overzicht te bewaren bij grotere aantallen bevatten de lijsten (bijvoorbeeld de lijsten met het relatie-overzicht en het monitoringsoverzicht) meer items per pagina en een hebben een zoekfunctionaliteit gekregen.

Algemene voorwaarden & privacy statement

Zodra wij een nieuwe versie hebben van de algemene voorwaarden en/of het privacy statement kunnen we deze door bestaande gebruikers opnieuw laten accepteren.

Deze krijgen zij dan te zien na het inloggen:

 

Onderhoud en storingen notificatie

Om gebruikers te informeren over actuele storingen/onderhoud is er de mogelijkheid toegevoegd om een notificatie blok te tonen met instelbare:

  • Begin- en einddatum en -tijd
  • Tekst
  • Uitgebreide tekst in dialoog

 

Justitie wil louche notarissen, makelaars en accountants inzetten voor witwasbestrijding

shutterstock_465586604

Justitie wil louche notarissen, makelaars en accountants inzetten voor witwasbestrijding

Leestijd: 4 min.

In het kort

Justitie wil dat het Openbaar Ministerie (OM) gaat samenwerken met notarissen, accountants en makelaars die het zelf niet zo nauw nemen met de anti-witwasregels. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het makkelijker maken om criminele facilitators van fraude en witwassen op te laten treden als kroongetuigen, in ruil voor strafvermindering en getuigenbescherming. Het idee hierachter is dat het makkelijker wordt voor het OM om bij de bron van de criminele activiteit achter het witwassen te komen en eventueel de daarmee samenhangende criminele organisatie. Dit voorstel wat in 2021 wordt voorgelegd aan de Kamer, is onderdeel van een groter plan om de menging van boven- en onderwereld tegen te gaan.

 

Poortwachters

Louche notarissen, accountants en makelaars die willens en wetens zwart geld witwassen worden door justitie gezien als facilitators voor criminelen. Zij maken het o.a. mogelijk dat het zwarte geld onbestraft de bovenwereld instroomt en dus witgewassen wordt. Fraude en witwassen zijn al langer een hoofdpijndossier voor justitie en zij proberen juist door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de notarissen, accountants en makelaars in te zetten als zogenaamd poortwachters. De poortwachtersfunctie is in het leven geroepen voor de Wwftplichtige bedrijven als een zogenaamde eerste defensie linie voor de overheid. Bij grote contante transacties en verdachte posten zijn de poortwachters de eerste die hogere instanties zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland inlichten. De hogere instanties pakken het daarna verder op en gaan eventueel over tot vervolging. Van alle beroepen met een poortwachtersfunctie kunnen notarissen, accountants en makelaars criminelen het meest faciliteren en helpen met witwassen, bijvoorbeeld met de aanschaf van vastgoed en het wegschrijven van verdachte contante inkomstenstromen.

Door het verruimen van de kroongetuigenregeling hoopt minister Grapperhaus dat het voor facilitators aantrekkelijker wordt om samen te werken met justitie in ruil voor bescherming en strafvermindering. Deze facilitators zijn in de ogen van het OM de kruimeldieven en door met hen samen te werken kan het OM dichter bij de grotere organisaties komen. Georganiseerde drugsmisdaad is goed voor miljarden en wordt mede in stand gehouden doordat het zwarte geld door kan sijpelen naar de bovenwereld. De facilitators hebben vaak diepgewortelde kennis van criminele geldstromen en het tipgeld van het OM valt vaak in het niet bij het geld wat zij betaald krijgen van de onderwereld. Daarom zoekt justitie naar een andere manier om hen te overtuigen en samen te werken met justitie. Met het voorstel om de kroongetuigenregeling te verruimen hoopt justitie en het OM dat de schakels tussen de onderwereld en de bovenwereld toch overgehaald kunnen worden.

 

Sceptische geluiden vanuit de eigen brancheverenigingen

Brancheverenigingen staan echter sceptisch tegenover de plannen van justitie. Zij stellen dat er weinig rotte appels tussen zitten en dat het OM er beter aan zou doen om meer informatie te delen. De privacy van criminelen is nu goed beschermd waardoor sommige notarissen, makelaars of accountants onbewust zakendoen met deze criminelen. Strafvermindering zet bovendien geen zoden aan de dijk omdat het bij facilitators vaak om enkele maanden gaat en het OM voor kroongetuigen maximaal de helft van de straf mag kwijtschelden (art. 44a Wetboek van Strafrecht).

 

Hoe SCOPE CDD On Demand u kan ondersteunen met het uitvoeren van uw poortwachtersfunctie

In het kader van informatie inwinnen over de persoon of rechtspersoon met wie de poortwachter zakendoet heeft SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. U voert met CDD On Demand eenvoudig een uitgebreide achtergrondcontrole uit voordat u overgaat op het treffen van een zakelijke overeenkomst met de desbetreffende cliënt. De compliance check controleert de door u ingevoerde persoon of rechtspersoon op diverse punten waaronder internationale en nationale sanctie- en opsporingslijsten zoals Interpol. Er wordt ook gekeken naar onder andere curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check. Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. De CDD On Demand oplossing is speciaal ontwikkeld om u tijd te besparen en het customer due diligence onderzoek uit handen te nemen. U kunt het zelf gratis proberen, u kunt tien gratis credits aanvragen en daarmee kunt u zelf een Wwft-cliëntenonderzoek uitvoeren en het gemak van CDD On Demand zelf ervaren.

Cliëntenonderzoek combineren met thuiswerken, hoe doet u dat?

shutterstock_579501847

Cliëntenonderzoek combineren met thuiswerken; hoe doet u dat?

Leestijd: 4 min.

In het kort

Thuiswerken is de nieuwe norm en ondanks dat het even omschakelen was hebben veel organisaties en hun werknemers hun draai er inmiddels in gevonden. Video-apps als Zoom en Teams zijn niet meer weg te denken en ongeveer alle kamers in het huis zijn al een keer ingezet als werkplek. Bij veel zaken zorgt thuiswerken niet voor problemen, maar hoe voer je een degelijk cliëntenonderzoek uit als je de cliënt niet in ‘real-life’ kunt ontmoeten? Neem bijvoorbeeld de identificatieplicht: u wilt de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren, dus vraagt u om een kopie van het paspoort. Echter de cliënt weigert deze persoonlijke documenten online te verstrekken. Hoe zorgt u dat uw cliënt toch veilig zijn/haar documenten met u kan delen?

Identificeren van de cliënt

Bij het identificeren van de cliënt kunt u, zoals beschreven in de leidraad van de AFM, gewoon gebruikmaken van de gegevens zoals door de cliënt zelf zijn aangeleverd. U kunt de cliënt de gegevens laten invullen via uw eigen beveiligde website of, daar hebben we ze weer, u kunt bijvoorbeeld via Zoom of Teams het formulier mondeling doornemen.

Het verifiëren van de identiteit gebeurt doorgaans door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Documenten met zulke privacygevoelige informatie delen mensen vaak niet graag via het internet. Echter, heeft de Rijksoverheid een app ontwikkeld waarmee eenvoudig documenten een stuk minder fraudegevoelig gemaakt kunnen worden en veilig gedeeld kunnen worden. Het gaat hier om de ID-Kopie app. De app geeft uw cliënten de mogelijkheid om gegevens (die u niet hoeft in te zien) gemakkelijk verbergen en om een watermerk in te voegen.

Hieronder ziet u een filmpje waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe een kopie van het ID minder fraudegevoelig kan worden gemaakt middels de ID-Kopie app. Meer informatie over de app kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Let op dat u wel controleert of de cliënt echt beschikt over het document en dat het niet een ingestuurde kopie van het internet is. U zou voor het identificeren van de cliënt het beste een afspraak kunnen inplannen voor een video call waarin u eerste de persoonsgegevens doorneemt, vervolgens checkt of de persoon inderdaad over het document beschikt en dan de cliënt kunnen doorverwijzen naar de ID-Kopie app. De cliënt kan zijn persoonlijke gegevens zo veilig delen en u kunt Wwft-proof uw cliënt identificeren.

Verkrijgen UBO-verklaring

Om te voorkomen dat criminelen zich verschuilen achter een juridische entiteit, bent u als poortwachter verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. Allereerst is het dan noodzakelijk om te onderzoeken wie de UBO(‘s) achter de juridische entiteit is/zijn. Het achterhalen van de UBO zou u kunnen doen middels de UBO-check van CDD On Demand. Voor meer informatie over de UBO-check kunt u hier klikken. Nadat de structuur van de juridische entiteit en de UBO(‘s) zijn vastgesteld moet u het laten verifiëren voor de cliënt.

Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen. Indien u gebruik maakt van de UBO check in CDD On Demand krijgt u achteraf een UBO-rapport. Hierin staan alle resultaten uit uw UBO check. In het geval dat u over een dergelijk UBO-rapport beschikt kunt u dit delen met uw cliënt en vragen of de gevonden resultaten correct zijn. U kunt ook de cliënt vragen om de gegevens met u te delen. In dit geval moet u wel nog controleren of deze gegevens kloppen. Zodra alle gegevens correct zijn, laat u het document waarin al de gegevens zijn opgenomen ondertekenen door (de UBO(‘s) van) de cliënt.

Compliance check

Nadat u de UBO’s hebt gecontroleerd is het noodzakelijk om de UBO’s, bedrijven en natuurlijke personen met wie u zakendoet, controleert langs verschillende risicocomponenten. Middels CDD On Demand kunt u dit proces zeer eenvoudig uitvoeren, zonder de client lastig te vallen met allerlei irritante vragen. Aan het eind van het onderzoek krijgt u een keurig gewaarmerkt rapport als bewijsstuk voor de uitgevoerde compliance check.

Monitoring

U hebt de compliance check uitgevoerd, u hebt het risico beoordeeld en gaat een zakelijke relatie aan met uw client. Vanaf nu is het van belang dat u continu de risicobeoordeling blijft monitoren op eventuele veranderingen. In CDD On Demand kunt u uw cliënten snel op een monitorlijst toevoegen en worden uw cliënten dagelijks gecontroleerd aan de hand van verschillende risicocomponenten. Zodra er iets veranderd in de status van (een van) uw cliënten, ontvangt u een e-mail en kunt u eventuele benodigde stappen ondernemen. Is het risico van de zakelijke relatie onacceptabel geworden, dan moet de zakelijke relatie beëindigd worden.

Uw compliance checks en UBO-checks kunt u in iedere geval gemakkelijk vanuit huis uitvoeren met CDD On Demand. U hoeft simpelweg alleen maar credits aan te schaffen en kunt vervolgens eenvoudig uw cliënten controleren langs verschillende (sanctie)lijsten. Vergeet niet alle stappen die u onderneemt in het kader van het cliënten onderzoek duidelijke te documenteren. Uw onderzoek moet repliceerbaar zijn. Wilt u meer informatie over de producten van CDD On Demand? Bekijk dan vooral onze pagina’s over de compliance check, de UBO check en de monitoringfunctie.

Klantcase Yes-co

shutterstock_181823879

Klantcase Yes-Co

Leestijd: 2 min.

In het kort

Integratie

Gezien Yes-co staat voor het maximaal ondersteunen van makelaars, zochten zij naar een module waarmee makelaars op een eenvoudige manier konden voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wwft en Sanctiewet. In CDD On Demand hebben ze deze module gevonden. Vanaf heden kunnen de makelaars, door middel van een API-integratie, gewoon binnen hun vertrouwde systeem hun Wwft-checks en UBO-checks uitvoeren.

Met deze volledig geïntegreerde checks kunnen makelaars via hun eigen systeem de verplichte Wwft- en UBO-checks uitvoeren. Na activatie de apps, kunnen de checks op een simpele manier voor alle relaties uit het systeem gestart worden.

Na het controleren en verzamelen van alle gegevens, wordt er automatisch een rapport gegenereerd met daarin alle resultaten. Het uitvoeren van de checks en het documenteren van de genomen stappen in het kader van het verplichte cliëntenonderzoek wordt voor makelaars zo een simpele handeling! Het grote voordeel daarbij is, dat het rapport netjes als gewaarmerkte PDF weer in het Yes-co systeem terugkomt, bij de betreffende relatie en/of object!

 

Voordelen klanten

Het grootste voordeel voor onze makelaars is dat ze alles op één plek kunnen houden. Het volledige cliënt profiel inclusief controles is gewoon beschikbaar in hun eigen vertrouwde systeem. Doordat makkelijk te gebruiken is en erg overzichtelijk voor de makelaars kunnen ze op een eenvoudige manier voldoen aan de Wwft en Sanctiewet.

Waarom CDD On Demand Yes-co heeft voor de Wwft- en UBO-checks gekozen voor een samenwerking met CDD on Demand, omdat ze met hen snel en gemakkelijk konden schakelen en via de bestaande API een systeem koppeling genereren. De ondersteuning van CDD on Demand is prima en de lijntjes zijn kort, zodat wij als Yes-co kunnen doen waar we goed in zijn: het maximaal ondersteunen van makelaars!

Terugkijken op een succesvolle samenwerking

In aanloop naar de lancering van de Wwft-check en de UBO-check is er veel communicatie over een weer geweest. Er is goed naar elkaars wensen geluisterd en dat heeft geresulteerd in een mooie samenwerking. Door de juiste ondersteuning vanuit SCOPE FinTech waren we instaat de Wwft-check en UBO-check binnen een korte tijd te realiseren. Onze makelaars zullen blij zijn met onze keuze voor CDD On Demand!


Over Yes-co

Yes-co beschikt over een automatiseringssysteem speciaal voor makelaars en vastgoedbeheerders. Ze hebben een uniek concept: het automatiseringssysteem, met de kwaliteit van een volledig CRM-systeem, kan gratis worden aangeschaft en vervolgens naar wens worden aangevuld met betaalde apps uit de App Market. Het systeem biedt zo de perfecte uitkomst voor het beheren van relaties, projecten, agenda, e-mail etc.

Wilt u meer weten over ons project bij Yes-co of over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze salesmanager Bas van der Veer, te bereiken via 023-5179200 of b.vanderveer@scope.nl.