Skip to content

5 veel gemaakte fouten bij CDD-onderzoek

Leestijd: 4 min.

Men maakt bij het uitvoeren van een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft verschillende fouten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en procedures van een organisatie. Hieronder staan enkele veelvoorkomende fouten:

Onvolledige of onjuiste informatie verzamelen

Het is belangrijk om voldoende informatie te verzamelen over de cliënt en zijn of haar transacties om een goede beoordeling te kunnen maken. Als er informatie ontbreekt of als de verzamelde informatie onjuist is, kan dit leiden tot een verkeerde conclusie.

Onvoldoende aandacht voor risico's

Elke cliënt en transactie kunnen verschillende risico’s met zich meebrengen. Het is belangrijk om deze risico’s te identificeren en in aanmerking te nemen bij het beoordelen van de cliënt en transacties.

Onvoldoende opvolging van veranderingen

Cliënten en hun transacties kunnen veranderen, bijvoorbeeld als er nieuwe informatie beschikbaar komt of als er veranderingen zijn in de economische of politieke omstandigheden. Het is belangrijk om deze veranderingen op te volgen en, indien nodig, aanpassingen te doen in de cliëntonderzoek.

Onvoldoende opleiding of begeleiding van personeel

Het uitvoeren van een cliëntonderzoek voor de Wwft vereist specifieke kennis en vaardigheden. Het is belangrijk dat het personeel dat betrokken is bij het cliëntonderzoek voldoende opgeleid en begeleid wordt om ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om de werkzaamheden correct uit te voeren.

Onvoldoende integratie van cliëntonderzoek in de bedrijfsprocessen

Het uitvoeren van een cliëntonderzoek moet geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen van een organisatie en niet als een losstaand proces worden gezien. Dit helpt om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie worden gebruikt en zorgt voor een efficiëntere uitvoering van de Wwft-regelgeving.

Door het gebruik van CDD On Demand kunnen de eerste drie fouten voorkomen worden. Door de integratie met duizenden internationale bronnen wordt nauwkeurig een achtergrondcontrole uitgevoerd. Bovendien biedt de Bing-zoekopdracht een extra vangnet waarin het internet wordt afgespeurd. Daarnaast kunt u uw risicobeleid eenvoudig en snel automatiseren waardoor u altijd een uniform en eenduidige risicoconclusie heeft. Als laatste zit in CDD On Demand de monitorfunctie geïntegreerd waarmee u dagelijks uw cliënten controleert op eventuele veranderingen.