Skip to content
shutterstock_387228880

Hoe vervult u uw poortwachtersfunctie met de Wwft check van CDD on Demand?

Leestijd: 2 min.

In het kort

In 2008 werd de zogenaamde Wwft geïntroduceerd in Nederland. Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het is een samenvoeging van twee eerder bestaande wetten; de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. De Wwft heeft een risicogeoriënteerde aanpak, dat wil zeggen dat Wwft-plichtige instelling risico-inschatting te maken van hun cliënten.  Het hoofddoel van de Wwft is het handhaven van integriteit in het financiële stelsel, dit houdt het voorkomen en bestrijden van het witwassen en het financieren van terrorisme in. Hieronder leest u welke stappen u neemt bij een Wwft check en waarom deze wet belangrijk is binnen het Nederlandse rechtssysteem.

 

Voor verkopers van goederen, bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen, makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, taxateurs van onroerende zaken, exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners legt de Wwft de volgende verplichtingen op. Door de vragen te beantwoorden, weet u direct hoe u uw poortwachtersfunctie moet vervullen volgens de richtlijnen van de Wwft.

Welke stappen neemt u bij een Wwft-check?​

Hoe kan Scope CDD on Demand u en uw bedrijf ondersteunen met het uitvoeren van uw poortwachtersfunctie?

CDD On Demand biedt een online platform waarin de KvK-registraties van uw cliënt kunnen worden opgevraagd. U voert een bedrijfsnaam met vestigingsplaats, of het KvK-nummer in, en CDD On Demand neemt dan het grootste deel van het werk uit handen. Binnen één minuut krijgt u een overzicht van de bedrijfsstructuur, hierin geeft de CDD On Demand oplossing aan;

  • welke persoon (personen) de UBO is.
  • welke persoon (personen) de mogelijke UBO kan zijn.
  • welke persoon (personen) u kan leiden naar de UBO.

Wanneer u met een cliënt in gesprek bent kunt u door middel van CDD On Demand direct verifiëren hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit.