Skip to content
shutterstock_579501847

CDD en KYC, wat is het verschil?

Leestijd: 4 min.

In het kort

Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). Twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden maar eigenlijk toch verschillend zijn van elkaar. Wat is nu het verschil tussen KYC en CDD? Kort gezegd is CDD een onderdeel van KYC. Customer Due Diligence is een sub proces van het Know Your Customer Proces waarin duidelijk moet worden wie uw client is. In deze blog zal hier verder op worden ingegaan.

 

Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) lijken veel op elkaar maar zijn niet hetzelfde. De overeenkomst zit in de uitgebreide identificatieplicht. 

 

Know Your Customer

Know Your Customer betekent letterlijk vertaald ‘’Ken Uw Klant’. Hierbij is het noodzakelijk om bepaalde gegevens van uw klant te achterhalen zoals naam, geboortedatum, adres en de identiteit vast te stellen. Know Your Customer is een van de belangrijkste en meest ingrijpende onderdelen uit de Wwft. Het doel van het Know Your Customer Proces is dat u voldoende informatie over uw cliënt verzameld om te kunnen bepalen welk risiconiveau de cliënt met zich meebrengt voordat u zaken doet. Over wat ‘’voldoende informatie’’ precies inhoudt wordt vaak gediscussieerd en dit wordt ook niet duidelijk in de Wwft aangegeven.

Het KYC-proces dient te worden afgerond alvorens u een zakelijke relatie aangaat met uw cliënt. Maar u moet ook het KYC-proces afronden voordat u voor uw cliënt een rekening kan openen, een beleggingsproduct kan afnemen of een hypotheek kan afsluiten.

 

Customer Due Diligence gaat over het afwegen van risico’s bij het zaken doen met een cliënt in het kader van de Wwft. KYC gaat over het waarborgen van de kwaliteit van het advies voor de cliënt in het kader van de MiFID en MiFIR. 

 

Customer Due Diligence

Zodra de standaardgegevens van uw klant bekend en gedocumenteerd zijn, is het van belang om deze gegevens te gaan controleren. De eerste stap is om het identificatiebewijs van de cliënt te vragen en verifiëren. Zodra deze stap is voltooid moeten er bepaalde controles worden uitgevoerd. Hiervan zijn een aantal wettelijk bepaald, zoals het achterhalen van de UBO en het controleren van de PEP- en sanctielijsten, maar kunt u ook nog verdergaande controles uitvoeren zoals het meewegen van het landenrisico en bijvoorbeeld of iemand onbekwaam is verklaard als directeur. De gedachte achter de Wwft is immers dat u een risico-inschatting moet maken van uw cliënt. Hoe meer informatie u heeft over de cliënt, u beter u deze risico-inschatting kunt maken.

CDD is een van de eerste stappen in de aanpak van het anti-witwassen en terrorismefinanciering. Financiële dienstverleners hebben hierin een belangrijke rol om eventuele signalen zo vroeg mogelijk op te pikken en bij eventuele ongebruikelijke transacties een melding te maken bij de FIU Nederland. Iedere instelling bepaalt haar eigen CDD-beleid, maar dit beleid is wel altijd gebaseerd op de Wwft. 

Door het voeren van een goed CDD-beleid helpt u integriteitsrisico’s te voorkomen, maar voorkomt u ook dat u een relatie aangaat met een client die het vertrouwen in uw organisatie zou kunnen beschadigen en uw reputatie zou kunnen schaden. 

Mocht u een langdurige relatie hebben met uw cliënt dan is het van belang dat u het KYC-proces regelmatig uitvoert om ervoor te zorgen dat de gegevens nog actueel zijn en blijven. Kortom, u dient uw cliënten continue te monitoren op eventuele wijzigingen. Een voorbeeld hiervan is het toetreden tot een politiek ambt waardoor uw cliënt ineens voorkomt op een PEP-lijst. Maar de wijzigingen kunnen ook op internationaal gebied zijn: bijvoorbeeld een land die een andere risicoclassificatie krijgt.

Het Customer Due Diligence en Know Your Customer proces zijn door SCOPE FinTech Solutions geautomatiseerd

 

CDD On Demand

Met behulp van de CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions kunt u op een zeer eenvoudige wijze het cliëntenonderzoek uit het CDD-proces vereenvoudigen waardoor een hoop tijd wordt bespaard. In plaats van dat u zelf uw cliënten gaat controleren aan de hand van bepaalde  criteria wordt dit proces volledig uit handen genomen en wordt dit door CDD On Demand gedaan. Het enige wat u hoeft in te voeren is de naam en eventueel geboortedatum van uw client, en er wordt onder andere direct gecontroleerd of uw client voorkomt op een PEP-lijst, negatief in de media voorkomt, op een sanctielijst voorkomt, maar ook of uw cliënt uit een land komt met een verhoogd risico.

Tevens is het mogelijk geautomatiseerd proberen te achterhalen wie de UBO is van een rechtspersoon en is het mogelijk om bepaalde zoekopdracht op een zogenaamde monitorlijst te plaatsen waardoor uw cliënten dagelijks gecontroleerd worden op eventuele wijzigingen. Na het uitvoeren van een compliance check in de CDD On Demand oplossing ontvangt u een gewaarmerkt rapport voor in uw administratie als bewijsstuk voor een eventuele controle van bijvoorbeeld de AFM. Instappen kan eenvoudig zonder een lang en duur contract.

Better be safe than sorry!