CDD On Demand

Let's get started!

Welkom bij CDD On Demand

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD controle. 

Risicobeoordeling

Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u nu heel eenvoudig uw risicobeleid! Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd!

Handleiding
seriecontrole

Handleiding risicobeoordeling

Wwft risicoprofiel

Compliance Check

Persoon

Compliance Check

Bedrijf

Seriecontroles

Basisset risicobeoordeling

Vermogensbeheer

Handleiding CDD On Demand

Acuris Matchscore

Basisset risicobeoordeling

Accountants en Administratiekantoren

Hoe voeg je iemand toe

aan de monitoringlijst?

Afbeelding hoe voeg je iemand toe aan de monitoringlijst

General terms and conditions