CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.

CDD On Demand voor advocaten

De financiële wereld is continu in beweging. Minder persoonlijk contact, complexere producten, een groeiende wirwar van geldstromen en modernere digitale middelen, maakt dat er veel te controleren is. Als advocaat moet u daarom zorgvuldig zijn als u nieuwe cliëntrelaties aangaat. Hiervoor moet u goed op de hoogte zijn van uw klant en de risico’s. U bent zich er vast van bewust dat u compliant moet zijn aan de voortdurend veranderde wet- en regelgeving. Het niet naleven van de regels kan ingrijpende gevolgen hebben zoals hevige boetes en reputatieschade. Daarom worden advocaten verplicht om ongebruikelijke transacties te melden en een uitgebreid cliëntonderzoek uit te voeren.

Wwft voor advocaten

Advocaten zijn gebonden aan de wet- en regelgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen de financiering van terrorisme (Wwft) is hier geen uitzondering van. De Wwft is in het leven geroepen om witwassen en de financiering van terrorisme te bestrijden. Advocaten moeten voldoen aan de twee kernverplichtingen van de Wwft: het cliëntonderzoek en de meldingsplicht. De CDD On Demand oplossing biedt advocaten de mogelijkheid om op een eenvoudige, snelle, correcte en goedkope manier personen en bedrijven te controleren. U zoekt een cliënt op en ontvangt alle belangrijke informatie die u nodig heeft voor een cliëntenonderzoek die compliant is aan de Wwft.

Het cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek wat uitgevoerd moet worden is breed en diepgaand en bijna ieder cliëntenonderzoek ziet er anders uit. Daarom is het niet altijd even makkelijk om het proces uit te voeren. Niet iedereen beschikt over genoeg IT-capaciteiten en/of resources om zelf een nauwkeurig cliëntenonderzoek uit te voeren. Als u dit proces niet op de juiste manier uitvoert brengt u uw advocatenkantoor in gevaar. Om te zorgen dat u geen onnodige risico’s loopt, bieden wij u de perfecte oplossing die efficiënt en adequaat is. Met de CDD On Demand oplossing kunt u eenvoudig een snelle compliance check uitvoeren voor slechts €1,50 per check. 

De CDD On Demand oplossing

Met behulp van de CDD On Demand oplossing kunt u als advocaat op een zeer eenvoudige en snelle manier uw cliënten screenen. Een compliance check begint met het achterhalen en verifiëren van de identiteit van uw klant. Deze cliënt wordt gescreend langs de volgende lijsten:

Met SCOPE CDD On Demand controleert u uw cliënten vanaf €3,00 op al deze punten zonder de verplichting om een langdurig contract af te sluiten. Bovendien ontvangt u aan het eind van de controle een gewaarmerkt rapport met de door u uitgevoerde controle dat als bewijsstuk dient voor een eventuele controle. Het gebruik van SCOPE CDD On Demand zorgt voor een snel en geautomatiseerd proces voor de Customer Due Diligence, met UBO controle en een compliance screening. Better be safe than sorry! 

De UBO check

Daarnaast is het ook mogelijk om met de CDD On Demand oplossing een UBO check uit te voeren waarbij wordt geprobeerd te achterhalen wie de UBO achter een bedrijf is. Als uw cliënt geen natuurlijk persoon is, bent u verplicht om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van de cliënt is/zijn. De controle via de CDD On Demand oplossing vraagt geautomatiseerd uittreksels bij de Kamer van Koophandel op. Deze uittreksels worden geanalyseerd en de betrokken personen en bedrijven worden in kaart gebracht. Wanneer de structuur helder is wordt getracht vast te stellen welke persoon of personen de UBO’s zijn.

Met SCOPE CDD On Demand controleert u uw cliënten op deze punten zonder de verplichting om een langdurig contract af te sluiten. Bovendien ontvangt u aan het eind van de controle een gewaarmerkt rapport met de door u uitgevoerde controle dat als bewijsstuk dient voor een eventuele audit van de handhaver. Het gebruik van SCOPE CDD On Demand zorgt voor een snel en geautomatiseerd proces voor de Customer Due Diligence, met UBO check en een compliance screening. Better be safe than sorry!

Zelf ervaren hoe makkelijk het kan zijn om cliënten te screenen? Vraag vandaag nog uw tien gratis credits aan.

Als u lid bent van Balie+ ontvangt u als advocaat tien procent korting op de aankoop van uw credits.

Voorbeeld van een UBO rapport