CDD On Demand voor advocaten

De financiële wereld is continu in beweging. Minder persoonlijk contact, complexere producten, een groeiende wirwar van geldstromen en modernere digitale middelen, maakt dat er veel te controleren is. Als financiële dienstverlener moet u daarom zorgvuldig zijn als u nieuwe klantrelaties aangaat. Hiervoor moet u goed op de hoogte zijn van uw klant en de risico’s. U bent zich er vast van bewust dat u compliant moet zijn aan de continu veranderde wet- en regelgeving. Het niet naleven van de regels kan ingrijpende gevolgen hebben zoals hevige boetes en reputatieschade. Daarom worden advocaten verplicht om ongebruikelijke transacties te melden en een uitgebreid cliëntonderzoek uit te voeren.

Wwft voor advocaten

Als advocaat bent u gebonden aan de wet en regelgeving. Hierbij is het belangrijk dat u ervan op de hoogte bent aan welke wet u moet voldoen. De Wet ter voorkoming van witwassen de financiering van terrorisme is onder meer van toepassing op advocaten. De Wwft is bedoelt om witwassen en de financiering van terrorisme te bestrijden. Hierbij is het belangrijk voor advocaten dat ze de kernverplichtingen nakomen. De Wwft kent twee kernverplichtingen: het cliëntonderzoek en de meldingsplicht.

Customer Due Diligence

Letterlijk betekent Customer Due Diligence gepaste zorgvuldigheid voor de klant. Dit is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden naast veiligheid, want praktijken zoals witwassen, fraude en terrorisme zijn zaken waar we helaas nog veel mee te maken hebben. Het is dus belangrijk om uw klanten goed te kennen en te weten welke doelen zij hebben. Als advocaat wil u geen risicos lopen bij het aangaan van een zakenrelatie. Customer Due Diligence is een hulpmiddel om cliënten te (leren) kennen en werkt ter voorkoming van het aangaan van relaties met personen die de financiële onderneming kunnen schaden. Hierbij verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) de advocaten om een uitgebreid cliëntonderzoek uit te voeren. Omdat dit onderzoek veel tijd en geld kost kiezen advocaten er vaak voor om het proces laag op de prioriteitenlijst te zetten.

Cliëntonderzoek

Soms gaan advocaten ervan uit dat enkel wat oppervlakkige informatie voldoende is om de wet na te komen, maar dit voldoet niet. De Onderzoeken die u uit moet voeren zijn breed en diepgaand en bijna ieder cliëntonderzoek ziet er anders uit. Daarom is het niet altijd even makkelijk om het proces uit te voeren. Niet iedereen beschikt over genoeg IT capaciteiten en/of resources om zelf een geschikt cliëntonderzoek uit te voeren, en zo dus de wet- en regelgeving na te leven. Als u dit proces niet op de juiste manier uitvoert brengt u uw advocatenkantoor in gevaar. Om te zorgen dat u geen onnodige risico’s loopt, bieden wij u de perfecte oplossing die efficiënt en adequaat is.

De oplossing

Wij hebben een perfecte oplossing voor onder meer advocaten ontwikkeld die moeten voldoen aan de Wwft maar niet genoeg IT capaciteiten en/of resources hebben om het cliëntonderzoek zelf uit te voeren, maar wel graag de Wwft wilt naleven.

CDD On Demand biedt advocaten de mogelijkheid om op een eenvoudige, snelle, correcte en goedkope manier personen te controleren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme en de Sanctiewet, zonder contract af te sluiten en installatie van software. U zoekt een cliënt op en ontvangt alle wettelijke informatie die u nodig heeft. U bespaart op deze manier tijd en geld maar leeft de wet- en regelgeving wel na.

Door middel van deze oplossing voorkomt u het risico op hevige boetes en reputatieschade. Daarnaast verzekert u uzelf van veiligheid. Onze oplossing is efficiënt en adequaat en helpt u graag bij het naleven van de wet- en regelgeving.

SCOPE CDD On Demand voor advocaten

Met behulp van SCOPE CDD On Demand kunt u als advocaat op een zeer eenvoudige en snelle manier uw cliënten screenen. Een CDD-check bij SCOPE CDD On Demand begint met het achterhalen en verifiëren van de identiteit van uw klant. Deze klant wordt gescreend op de volgende punten:

  • Of uw cliënt onbekwaam is verklaard als directeur
  • Of uw cliënt onder toezicht staat van een wet handhavende instantie
  • Of er negatieve publiciteit is over uw cliënt
  • Of uw cliënt wordt beschouwd als een Politiek Prominent Persoon (PEP)
  • Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen uw cliënt
  • Of uw cliënt onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie
Met SCOPE CDD On Demand controleert u uw cliënten vanaf €4,00 op al deze punten zonder de verplichting om een langdurig contract af te sluiten. Bovendien ontvangt u aan het eind van de controle een gewaarmerkt rapport met de door u uitgevoerde controle dat als bewijsstuk dient voor een eventuele controle. Het gebruik van SCOPE CDD On Demand zorgt voor een snel en geautomatiseerd proces voor de Customer Due Diligence, met UBO-controle en een compliance screening.

UBO-Controle

Daarnaast is het ook mogelijk om met SCOPE CDD On Demand een UBO-check uit te voeren waarbij wordt geprobeerd te achterhalen wie de UBO achter een bedrijf is. Als uw cliënt geen natuurlijk persoon is, bent u verplicht om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van de cliënt is/zijn. De controle via SCOPE CDD On Demand vraagt geautomatiseerd uittreksels bij de Kamer van Koophandel op. Deze uittreksels worden geanalyseerd en de betrokken personen en bedrijven worden in kaart gebracht. Wanneer de structuur helder is wordt getracht vast te stellen welke persoon of personen de UBO’s zijn.


Door uw CDD check uit te voeren bij SCOPE FinTech kunt u als advocaat u volledig richten op het bijstaan van uw cliënten. Wij verzekeren u graag van veiligheid, wie wilt dat nou niet? Better be safe than sorry!

Zelf ervaren hoe makkelijk het kan zijn om cliënten te screenen? Vraag vandaag nog uw tien gratis credits aan!

Vraag 10 gratis credits aan

nl_NLDutch
en_GBEnglish nl_NLDutch