Skip to content

Compliance check

De compliance check van de CDD On Demand controleert de door u ingevoerde persoon of bedrijf op diverse punten die een risico zouden kunnen vormen.

De uitgebreide compliance check

De compliance check binnen de CDD On Demand oplossing vraagt automatisch gegevens op van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon en/of organisatie. De persoon en/of organisatie wordt op diverse punten gecontroleerd, variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventieregisters. Na de uitgebreide compliance check kunt u een digitaal gewaarmerkt rapport van deze persoon en/of bedrijf opvragen. Dit is uiteraard handig voor uw eigen administratie, maar vooral essentieel in het geval van een audit door de toezichthouder. Op deze manier kunt u eenvoudig bewijs van de uitvoering van de compliance check aanleveren.

Compliance check - waarop wordt gecontroleerd?

Er wordt gecontroleerd op de onderstaande punten:

Actieve en historische sancties: sancties zijn internationale maatregelen tegen een persoon of bedrijf. Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schendig of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid

Politiek prominente personen (PEP’s): er wordt gekeken of deze persoon beschouwd wordt als een politiek prominent persoon. Dit zijn vaak staatshoofden of politici. Familieleden van een PEP vormen ook een verhoogd risico.

Adverse media: er wordt controleert of er ergens negatieve publiciteit te vinden is over deze persoon of onderneming. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een PEP of een beroemde cliënt. 

Wetshandhavende instanties: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wetshandhaver. Internationale en nationale opsporingslijsten worden gecontroleerd, zoals Interpol.

Financiële toezichthouders: Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie. In Nederland zijn dit de AFM of DNB.

Insolventieregister en insolventie vermelding: er wordt gekeken of deze persoon of onderneming staat geregistreerd in het Nederlandse insolventie register. Er wordt ook gekeken naar insolventie vermeldingen in internationale media.

Curatele- en bewindregister: als iemand in een curatele- of bewindregister voorkomt, kan iemand niet meer zelf beslissen over zijn/haar financiën.

Gediskwalificeerd bestuurder: als een persoon een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen betekend dat dat hij/zij onbekwaam is verklaard als directeur. Een onderneming met een onbekwaam verklaarde directeur kan veel problemen op leveren.

Geografisch risico: er wordt gecheckt op meerdere risicolanden-lijsten. Onder andere de FATF lijst en de hoog-risicolanden lijst van de Europese Unie.

Continue monitoring

Identificeer risico’s vroegtijdig. Met de SCOPE CDD On Demand oplossing monitort u cliënten op dagelijkse basis. U ontvangt meldingen als er nieuwe of aanvullende risicofactoren gevonden worden, zodat u direct actie kunt ondernemen.
 

Met CDD On Demand oplossing kan het monitoren geautomatiseerd worden. U kunt zelf kiezen welke zoekopdrachten u wilt monitoren.

Seriecontroles

Voor grote aantallen controles, zoals bij het inhalen van achterstallig werk of bij periodieke geplande controles van een geheel klantenbestand, beschikt de CDD On Demand oplossing over de seriecontrole. De seriecontrole zorgt ervoor dat in één keer een hele lijst aan personen en/of organisaties gecontroleerd kan worden. De resultaten hiervan worden automatisch aangeleverd.