Skip to content
shutterstock_246388288

Corruption perceptions index

Leestijd: 4 min.

In het kort

Tijdens het cliëntenonderzoek voor de Wwft is het van belang dat ook het landenrisico wordt meegewogen. In de praktijk is gebleken dat bepaalde landen een hoger risico met zich meebrengen op witwassen en financiering van terrorisme. Mocht uw client een nationaliteit hebben of wonen in een land met een verhoogd risico dan kunt u het beste een verscherpt cliëntenonderzoek uitvoeren.

In de Wwft artikel 2b wordt hierover het volgende gemeld:

‘’ 1) Een instelling neemt maatregelen om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen, waarbij de maatregelen in verhouding staan tot de aard en de omvang van de instelling.

2) Bij het vaststellen en beoordelen van de risico’s, bedoeld in het eerste lid, houdt de instelling in ieder geval rekening met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden.’’

Per client moet dus een duidelijk risicoprofiel zijn opgesteld waarin ook het landenrisico moet worden meegenomen.

Transparency International is verantwoordelijk voor de Corruption perceptions index (CPI). Zij voeren dit onderzoek elk jaar uit

Transparency International

Om het landenrisico te bepalen kunnen meerdere bronnen worden gebruikt. Een hiervan is de Corruption perceptions index (CPI), een onderzoek wat ieder jaar wordt uitgevoerd door Transparency International. Transparency International is een wereldwijde organisatie die in meer dan honderd landen werk om een einde te maken aan het onrecht van corruptie. De missie van Transparency International is om corruptie te stoppen en transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit op alle niveaus en in alle sectoren van de samenleving te bevorderen.

Corruptie wordt omschreven als het misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie tast het vertrouwen aan, verzwakt de democratie, belemmert de economische ontwikkeling en verergert ongelijkheid, armoede, sociale verdeeldheid en de milieucrisis verder. Enkele voorbeelden zijn ambtenaren die geld of gunsten eisen of aannemen in ruil voor diensten, politici die overheidsgeld misbruiken of openbare banen of contracten toekennen aan hun sponsors, vrienden en familie of bedrijven die ambtenaren omkopen om lucratieve deals te sluiten.

CPI-onderzoek

De CPI scoort en rangschikt landen/ gebieden op basis van hoe corrupt de publieke sector van een land wordt ervaren door experts en zakenmensen. Het is een samengestelde index, een combinatie van 13 enquêtes en beoordelingen van corruptie, verzameld door verschillende gerenommeerde instellingen. De CPI is wereldwijd de meest gebruikte indicator voor corruptie. Een aantal hoogtepunten van het onderzoek uit 2019:

  • In 2019 zijn 180 landen/gebieden gerangschikt
  • Er wordt een schaal van nul tot honderd gebruikt waarbij honderd staat voor volledige transparantie en nul voor zeer corrupt.
  • Meer dan twee derde van de landen heeft in 2019 een score onder de vijftig
  • De gemiddelde score in 2019 is 43
  • De gemiddelde score in 2019 West-Europa en de Europese Unie is 66 punten

De landen die in 2019 het beste hebben gescoord zijn:

  1. Denemarken (87)/Nieuw-Zeeland (87)
  2. Finland (86)
  3. Singapore (85)
  4. Zweden (85)
  5. Zwitserland (85)

Nederland (82) valt met haar achtste plek nog net in de top tien. De landen die het laagst scoorden zijn: Somalië (9), Zuid-Soedan (12), Sirie (13), Yemen (15) en Venezuela (16).

In de afgelopen acht jaar hebben slechts 22 landen hun CPI-scores aanzienlijk verbeterd, waaronder Griekenland, Guyana en Estland. In dezelfde periode hebben 21 landen hun scores aanzienlijk verlaagd, waaronder Canada, Australië en Nicaragua. In de overige 137 landen verandert de mate van corruptie niet of nauwelijks.

In CDD On Demand worden de CPI, FATF landenlijst en de EU hoog risicolanden-lijst geraadpleegd. 

Landenrisico & CDD On Demand

In de meest recente update van CDD On Demand heeft SCOPE FinTech Solutions de component van het landenrisico uitgebreid met extra bronnen en een vertaling naar risicoclassificatie. Hierdoor krijgt u een betrouwbaarder beeld van het landenrisico van uw client en ziet u bovendien in een oogopslag wat dit landenrisico van uw client is. Naast de CPI worden ook de FATF landenlijst en de EU hoog risicolanden-lijst geraadpleegd.

Tijdens het uitvoeren van een compliance check binnen CDD On Demand kunt u een land invoeren, wat zowel een nationaliteit kan zijn als het land waarin uw client woonachtig is. Als er meerdere landen zijn, is de ervaring dat nationaliteit vaker bekend is bij de compliance bronnen en kunt u dus het beste dit land invoeren. Daarnaast wordt Benieuwd hoe dit werkt? Vraag vandaag nog uw demo-account aan en probeer het zelf.