Skip to content
shutterstock_1119130634

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 1: Is de Wwft op u van toepassing?

Leestijd: 4 min.

In het kort

De eerste stap van het Customer Due Diligence (CDD)-beleid is om na te gaan of u onder de Wwft valt. Indien u hier onder valt bent u ook verplicht om aan de Wwft te voldoen. Valt u niet onder de Wwft dan hoeft u uiteraard ook niet aan deze wetgeving te voldoen.

Volgens de Wwft wordt aan de hand van het begrip ‘’instelling’’ bepaald voor wie de Wwft van toepassing is. In artikel 1a wordt een opsomming gegeven van de instellingen voor de Wwft geldt. Het gaat hierbij onder andere om banken, beleggingsondernemingen- en instellingen, wisselinstellingen, levensverzekeraars, financiële dienstverleners en betaaldienstagenten. Daarnaast kunnen ook natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die een specifieke beroepsactiviteit uitoefenen onder de Wwft vallen.

 

Er zijn drie hoofdcategorieën die onder de richtlijnen van de Wwft vallen: banken, financiële instellingen en aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten

 

Drie hoofdcategorieën

Onder het begrip ‘’instelling’’ worden in drie hoofdcategorieën onderscheiden:

1.

2.

3.

Banken

Andere financiële instellingen

Aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten

Andere financiële ondernemingen

 • Beleggingsinstelling
 • Beleggingsonderneming
 • Bemiddelaar in levensverzekeringen
 • Betaaldienstagent
 • Betaaldienstuitvoerder die optreedt in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU-lidstaat vergunning
 • Betaaldienstverlener
 • Elektronisch geldinstelling
 • Instelling voor collectieve belegging en effecten (ICBE)
 • Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht
 • Levensverzekeraar
 • Verhuurder van safes
 • Wisselinstelling

 

Beroepsactiviteiten Aangewezen als natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten zijn:

 • Accountant
 • Advocaat
 • Belastingadviseur
 • Domicilie verlener
 • Koper of verkoper van goederen (m.u.v. kunstvoorwerpen)
 • Koper of verkoper van kunstvoorwerpen
 • Bemiddelaar inzake koop/verkoop van zaken van grote waarde
 • Makelaar
 • Notaris
 • Pandhuis
 • Speelcasino 
 • Taxateur 
 • Trustkantoor 
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
 • Beroeps- of bedrijfsmatige aanbieder van bewaarportemonnees

Deze lijst is samengesteld op basis van gegevens van FIU Nederland. Indien u aan stap 1 voldoet is het tijd om naar de volgende stap te gaan. Meer hierover leest u in ons volgende: blog – Identificeer uw client.