Skip to content
shutterstock_1119130634

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 3: Verifieer uw cliënt

Leestijd: 4 min.

In het kort

In de afgelopen blogs zijn we ingegaan op de eerste twee stappen van Customer Due Dilligence (CDD). Tijdens de eerste stap hebt u gecontroleerd of u überhaupt aan de Wwft moet voldoen, oftewel of u Wwft plichtig bent. In de tweede stap moet u uw client identificeren. Zodra deze stap is voltooid is het tijd voor stap 3 – uw client verifiëren.

Uw client verifiëren betekent dat u de opgegeven identiteit van stap 2 moet controleren met de werkelijke identiteit. Ook deze stap dient voltooid te worden alvorens de dienstverlening begint.

 

De Wwft schrijft niet exact voor hoe de identiteit van een client moet worden geverifieerd

 

De Wwft schrijft niet exact voor hoe de identiteit van een client moet worden geverifieerd maar er zijn een aantal documenten genoemd die in ieder geval voldoen aan de wettelijke norm. Om uw client te verifiëren moet er eerst onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten cliënten.

 

Natuurlijke personen

Natuurlijke personen kunnen worden geverifieerd aan de hand van de volgende documenten:

  • Een geldig paspoort;
  • Een geldig Nederlands rijbewijs of EU/EER-rijbewijs voorzien van een pasfoto en naam van de houder;
  • Een geldige identiteitskaart afgegeven door een Nederlandse gemeente of door het daartoe bevoegde gezag in een andere EU/EER-lidstaat en voorzien is van een pasfoto en naam van de houder; 
  • In sommige gevallen kan de identiteit ook worden geverifieerd aan de hand van een geldig verblijfs- en/of reisdocument.

 

 

Nederlandse rechtspersonen en buitenlandse rechtspersonen met een vestiging in Nederland

Voor in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersonen geldt dat hun identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van:

  • Een (online) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of een akte 
  • Verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat gevestigde advocaat, notaris of kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep.

Niet langer is een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Een online uittreksel volstaat nu ook, mits de aanvraag door de instelling is gedaan.

Buitenlandse rechtspersonen met geen vestiging in Nederland

Voor buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in Nederland wordt de identiteit vastgesteld op basis van betrouwbare en in het internationale verkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen of op basis van documenten, gegevens of inlichtingen die bij wet als geldig middel voor identificatie zijn erkend in de staat van herkomst.

Nadat u de identiteit van uw client hebt geverifieerd is het tijd voor de volgende stap. Deze stap is alleen van toepassing wanneer uw client een rechtspersoon is, dan moet namelijk de Ultimate Beneficial Owner worden bepaald, oftewel de UBO. Hierover meer in het volgende blog!