CDD On Demand

shutterstock_167444930

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 4: Achterhaal de UBO

Leestijd: 3 min.

In het kort

Na het bepalen of u Wwft-plichtig bent, de identificatie en verificatie van uw client, dient u in het geval van een rechtspersoon de UBO, oftewel de uiteindelijk belanghebbende te bepalen. Deze stap hoeft uiteraard niet uitgevoerd te worden wanneer u zakendoet met een natuurlijk persoon.

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de persoon die 25% of meer van de aandelen in bezit heeft of de uiteindelijke zeggenschap binnen een onderneming heeft. Volgens de Europese wetgeving is de UBO:

‘’De natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt en/of de natuurlijke persoon of de natuurlijke personen voor wiens/wier rekening een transactie of activiteit wordt verricht.’’

Een UBO-verklaring is een schriftelijk ondertekend document met daarop de UBO. In  specifieke gevallen kan een persoon of personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel  worden vastgesteld als zogenaamde “Pseudo-UBO”
UBO-verklaring

Een UBO-verklaring is een schriftelijk ondertekend document waarop is aangegeven wie de UBO’s van een onderneming zijn. Een dergelijke verklaring is nodig om ervoor te zorgen dat natuurlijke personen die kwaadwillende bedoelingen hebben met betrekking tot het witwassen van geld of terrorismefinanciering zich kunnen verschuilen achter juridische entiteiten.

Pseudo-UBO

In bepaalde specifieke gevallen kan een persoon of personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel (bijvoorbeeld de bestuurders) worden vastgesteld als UBO’s (zogenaamde “Pseudo-UBO”). Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen echte UBO te achterhalen is. Deze regeling zorgt ervoor dat voor iedere rechtspersoon een UBO kan worden geregistreerd. Echter mag pas een pseudo-UBO worden aangewezen wanneer er alles aan is gedaan om de echte UBO te achterhalen.

Vanaf 27 september 2020 komt het UBO register online. In het UBO-register moeten bepaalde ondernemingen zich verplicht inschrijven en aangeven die de UBO’s zijn

UBO-register

Vanaf 27 september 2020 komt het UBO-register online. In het UBO-register moeten bepaalde ondernemingen zich verplicht inschrijven en aangeven die de UBO’s zijn. Het UBO-register is voor iedereen toegankelijk, alleen is bepaalde informatie alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten.

Als er aan de hand van de gehouden belangen geen UBO aanwijsbaar is, worden de bestuurders van de onderneming of rechtspersoon als UBO geregistreerd. Bij registratie moeten niet alleen de persoonsgegevens en het belang van de UBO worden opgegeven, maar moeten ook documenten worden overgelegd ter onderbouwing van de aard en herkomst van het uiteindelijke belang in een organisatie.