Skip to content
shutterstock_167444930

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 5: Bepaal de clientrisico's

Leestijd: 2 min.

In het kort

Nadat u hebt bepaald of de Wwft op u van toepassing is, u uw client heeft geïdentificeerd en deze gegevens heeft geverifieerd, de eventuele UBO is bepaald (in het geval van een rechtspersoon) moet u kijken welke eventuele risico’s de client met zich meebrengt wanneer u een zakelijke relatie met de client aangaat. In deze stap dient u onder andere te controleren of uw client een Politically Exposed Person, oftewel een PEP is.

 

Een van de manieren om het risico van een client in te schatten is om te kijken of een client en PEP is. (Politically Exposed Person)

 

Politically Exposed Person (PEP)

Een van de eerste stappen die u onderneemt om het cliëntenrisico te bepalen is controleren of uw client of zijn directe familie een politiek prominent persoon is. Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft. Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon.

Het onderzoeken of uw client een PEP is, is van belang omdat een PEP een groter risico op corruptie met zich meebrengt door zijn beroep. Ook wanneer uw client een familielid van een PEP is, is dit risico groter omdat zij zich in de directe kringen van de PEP begeven. In het geval dat de client een PEP is, dient u een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld de herkomst van het vermogen nader te onderzoeken.

Overige controles

Naast het onderzoeken of uw client een PEP is, is het ook verstandig om te controleren of uw client bijvoorbeeld negatief in het nieuws is geweest of onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie. Ook is het volgens de Sanctiewet verplicht om na te gaan of er actieve of historische sancties zijn genomen tegen een persoon of voorkomt in het insolventieregister. In deze gevallen kan de zakelijke relatie met uw client namelijk reputatieschade veroorzaken.

Tot slot

Wanneer u de op de client gebaseerde risico’s hebt bepaald dient u een risico-inschatting van uw zakelijke relatie met uw client op te stellen. Meer hierover in het volgende blog – Bepaal de risicobeoordeling.