Skip to content
shutterstock_1059848942

Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen

Stap 6: Bepaal de risicobeoordeling

Leestijd: 2 min.

Nadat u de vorige stappen hebt uitgevoerd, waarin u onder andere de cliëntgegevens hebt geïdentificeerd en geverifieerd, de UBO hebt achterhaald en gecontroleerd hebt wat de cliëntrisico’s zijn, dient u een algehele risicobeoordeling te maken. Aan de hand van deze risicobeoordeling bepaalt u vervolgens of u een zakelijke relatie met uw client wil en mag aangaan of dat er eventueel een aanvullend onderzoek nodig is.

De risicobeoordeling

Om tot de juiste risicobeoordeling te komen is het belangrijk om na te gaan of het logisch is wat de cliënt wil. Voor het identificeren van het risico zijn er een aantal punten die u hierbij in gedachten moet houden:

  • Landen
  • Cliënten en leveringskanalen
  • Producten, diensten en transacties
  • Werknemers en de interne cultuur
  • Derde partijen

Vervolgens dient u een risicoanalyse te maken waarin u bepaalt hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en de impact wanneer er toch een risico optreedt, de kosten of schade

Risicocategorieën

Er zijn vaak drie risicocategorieën te onderscheiden: laag risico, normaal risico en hoog risico. Ook zijn er onacceptabele risico’s waarin u geen zakelijke relatie met uw cliënt mag aangaan, of de zakelijke relatie tijdens de eerstvolgende mogelijkheid moet verbreken.

Enkele voorbeelden van lage risico’s zijn standaarddiensten voor particulieren, pensioenproducten of standaarddiensten voor commerciële relaties van kleine omvang.

Tot een normaal risico behoren bijvoorbeeld: rekeningen en routinematige internationale betalingen voor middelgrote en grote ondernemingen en routinematige, standaardproducten en diensten met betrekking tot private banking. De frequentie van een review kan elke twee tot drie jaar plaatsvinden.

Tot de hoge risicocategorie behoren onder andere bankproducten en dienstverlening die een verhoogd risico met zich meebrengen zoals grote contante stortingen. Wanneer uw cliënt een PEP is valt hij/zij ook onder de hoge risicocategorie.

Tot slot

Wanneer u de risicobeoordeling hebt bepaald dient u te besluiten of u met deze cliënt een zakelijke relatie wil aangaan. Wanneer het antwoord hierop positief is, dient u uw cliënten dagelijks te monitoren op het voorkomen op Sanctielijsten. Meer hierover meer in het volgende blog: monitor het risicoprofiel van de client!