CDD On Demand

De Aangepaste Leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit_

De Aangepaste Leidraad Wwft van de Kansspelautoriteit

In de snel evoluerende gokwereld speelt de Kansspelautoriteit (Ksa) een cruciale rol als toezichthoudende autoriteit. Sinds 2012 is zij verantwoordelijk voor de handhaving van de Kansspelwet (Wok) en sinds 2016 houdt zij toezicht op de Wet Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze blog gaan we dieper in op de recente aanpassingen van de Wet Richtlijnen Wwft, gepresenteerd door de Ksa.

Een Nieuwe Leidraad

Recente Wwft-beleidsaanpassingen zijn het resultaat van gedegen onderzoek, signalen van consumenten en waardevolle inbreng van vergunninghouders sinds de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) op 1 april 2021 in werking is getreden. Ksa heeft de leidraad herzien om spelaanbieders beter te ondersteunen bij het voldoen aan hun Wwft-verplichtingen.

Relevante Wetgeving

De Wwft is van toepassing op zowel online als fysieke kansspelaanbieders. De wet verplicht kansspelexploitanten om klanttransacties te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden bij de Nederlandse Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU).

Praktische Handvatten

De gewijzigde richtlijn biedt kansspelexploitanten specifieke instrumenten om aan hun verplichtingen op grond van de Wwft te voldoen. Opvallend aan deze versie is dat deze een stappenplan (inclusief voorbeelden) bevat voor het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. drie stappen zijn verplicht voor iedereen en bestaan uit het identificatie en verificatie van de identiteit van de client, het toekennen van het risicoprofiel en de voortdurende controle op de zakelijke relatie en de transacties. Het risicoprofiel bepaalt hoe intensief deze laatste stap uitgevoerd moet worden. Op basis van het toegekende risicoprofiel zijn bovendien nog eventuele vervolgstappen nodig.

Stakeholder Consultaties

Voordat de richtlijnen werden afgerond, presenteerde Ksa deze aan verschillende belanghebbenden, waaronder andere toezichthouders, advocatenkantoren, verkopers en brancheverenigingen. De ontvangen reacties hebben geleid tot waardevolle aanpassingen, waaronder het scheiden van de onderzoeksmissie naar de preventie van kansspelverslaving en het klantenonderzoek van de Wwft om verwarring te voorkomen.

De Rol van de Ksa

De Ksa benadrukt dat deze richtlijn wet- en regelgeving niet vervangt. De handhaving is gebaseerd op het bestaande wettelijke kader en de richtlijnen dienen als praktische leidraad voor naleving.

Met deze gewijzigde Wwft-leidraad zetten kansspelautoriteiten een belangrijke stap om het voor de kansspelindustrie makkelijker te maken om aan de huidige wetgeving te voldoen. Overleg met belanghebbenden en specifieke aanpassingen van de richtlijnen onderstrepen het dynamische en voortdurende streven naar duidelijkheid en effectiviteit bij het toezicht op kansspelgerelateerde witwassen en terrorismefinanciering.

Source: Kansspelautoriteit (2023, 18 December). Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Wwft in de kansspelsector. Consulted from https://kansspelautoriteit.nl/publish/library/24/leidraad_wwft_december_2023.pdf