shutterstock_631473233

Who maintains the AMLD?

De Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme is een ingrijpende wet die sinds 2008 van kracht is in Nederland. Deze wet is van grote invloed op de manier waarop transacties in fiscale of ontroerende goederen uitgevoerd mogen worden, en ook op het werk van partijen die zich hier mee bezig houden. Fouten bij het nalopen van deze wet kan leiden tot hoge boetes, maar hoe wordt dit eigenlijk gehandhaafd?

Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act

The AMLD was drawn up to prevent money laundering and terrorist financing. The AMLD has been in force since 1 August 2008 in the Netherlands. The core of the AMLD is the involvement of parties that are closely involved in transactions of fiscal resources, such as banks and notaries, to detect money laundering or the financing of terrorism. There are two branches active in the enforcement of the AMLD: the executive branch and enforcement.

The executive branche of the AMLD

De uitvoerende tak van de Wwft bestaat uit de partijen die via de wet verplicht worden tot de 3 primaire elementen van de Wwft: het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht. Onder de uitvoerende tak vallen banken, financiële ondernemingen, en personen die handelen in het kader van beroepsactiviteiten die onder het Wwft vallen zoals makelaars of advocaten. See the list of the FIU of The Netherlands voor een compleet overzicht met de verschillende branches die gebonden zijn aan het Wwft. Deze partijen zijn verplicht om het cliëntenonderzoek, één van de hoofdkaders van het Wwft, uit te voeren. Dit betekent dat ze uitgebreid onderzoek moeten doen naar hun cliënten, de aard van de transacties, en het bijkomende risico op witwassen en de financiering van terrorisme bij alle werkzaamheden die onder het Wwft vallen.

De handhaving van de Wwft De handhaving van de Wwft wordt gedaan door meerdere toezichthouders: het Bureau Toezicht Wwft (belastingdienst), De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten, en de Nederlandse Orde van Advocaten. Elk van deze toezichthouders richt zich op een andere uitvoerende branche onder het Wwft. De toezichthouders controleren of de werkzaamheden van de uitvoerende tak conform zijn met de eisen van het Wwft. Onder de bewaarplicht moet de uitvoerende tak beschikken over geschreven richtlijnen betreffende de Wwft, en moet een cliëntenonderzoek dusdanig gedocumenteerd zijn om aan te tonen dat aan alle eisen van de Wwft zijn voldaan. Als blijkt dat een uitvoerende partij zich niet aan de regels van de Wwft houdt mogen toezichthouders boetes uitschrijven, of andere sancties op basis van de beroepsgroep.

De Financial Intelligence Unit of the Netherlands

De FIU-NL kan gezien worden als een deel van de uitvoerende tak van de Wwft, maar haar werkzaamheden vallen niet direct onder deze wet. De werkzaamheden van het FIU zijn het uitvoeren van uitgebreid onderzoek naar witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Na het ontvangen van een melding doet het FIU zelfstandig onderzoek om te bevestigen of er daadwerkelijk sprake is van een verdachte situatie, waarbij het beroep doet op de resultaten van het cliëntenonderzoek die onder de bewaarplicht geleverd moeten worden. Als er sprake is van een verdachte situatie wordt het onderzoek dan overgedragen aan de toepasselijke rechtsinstantie waar dit bijvoorbeeld wordt omgezet tot een crimineel onderzoek.

SCOPE CCD On Demand for the executive branch

De sancties voor het onvoldoende naleven van de eisen van het Wwft kunnen fors oplopen. Het is dan ook belangrijk dat partijen onder de uitvoerende tak zichzelf beschermen door te verzekeren dat hun onderzoek uitgebreid is, en ze de correcte documentatie hebben om dit aan te tonen. SCOPE FinTech Solutions heeft de SCOPE CDD On Demand oplossing ontwikkeld als hulpmiddel binnen het cliëntenonderzoek (ook wel Customer Due Diligence). SCOPE CDD On Demand is een gebruiksvriendelijk extern hulpmiddel voor het cliëntenonderzoek die gemakkelijk geïntegreerd kan worden met een bestaand klantenbestand. CDD On Demand staat gebruikers toe om eenvoudig cliënten te screenen op de volgende punten:

  • If the client is ruled an incompetent director 
  • Whether your client is found in lists of law enforcement agencies
  • If there is any negative publicity found about the client
  • If the client is considered a Politically Exposed Person (PEP)
  • Whether sanctions are or were in force against this client at any time
  • Whether this client is under the supervision of a financial regulatory authority

CDD On Demand can also be used to trace the UBO of an instance (only for Dutch companies). To this end, the system independently analyzes documents available through the Chamber of Commerce and compiles an overview of the persons involved and the identified UBO. A real UBO can only be found at a BV with a shareholder (or a sole proprietorship). In addition, CDD On Demand identifies possible UBOs (UBO suspect) or the person who would know best who the UBO is.

With SCOPE CDD On Demand, you can screen your clients on all these points starting at €1,50, without the obligation to conclude a long-term contract. In addition, at the end of the audit, you will receive a certified report of the audit you carried out that acts as a legally supporting document in case of future verification. The use of SCOPE CDD On Demand provides a fast and automated process for Customer Due Diligence, with UBO control and compliance screening.

Better be safe than sorry!

Recommended Posts