Skip to content
Europese Unie Onthulling van belangrijke wijzigingen in de anti-witwasregelgeving

Europese Unie: Onthulling van belangrijke wijzigingen in de anti-witwasregelgeving

De strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme is een topprioriteit voor overheden en regelgevende instanties wereldwijd. De Europese Unie heeft recentelijk een voorlopige overeenkomst bereikt die belangrijke veranderingen met zich meebrengt, met strengere maatregelen en een uitbreiding van het aantal verplichte entiteiten. Ontdek hoe deze nieuwe regelgeving invloed heeft op verschillende sectoren, van financiële instellingen tot profvoetbalclubs.

Verplichte entiteiten

Tot de verplichte entiteiten, vaak de eerste verdedigers tegen illegale financiële activiteiten, behoren financiële instellingen, banken, vastgoedmakelaars, vermogensbeheerdiensten, casino’s en handelaars. De recente overeenkomst heeft geleid tot een uitbreiding van de lijst van verplichte entiteiten, handelaren in luxegoederen en zelfs de wereld van het profvoetbal. Voor deze extra entiteiten wordt de opgelegde verplichtingen en de beweegredenen in de strijd tegen het witwassen van geld onderzocht.

Handelaren in luxegoederen en de voetbalsector

Zoals eerder aangegeven breidt het spectrum van verplichte entiteiten uit met handelaren in luxegoederen, zoals edelmetalen, stenen, juwelen en culturele voorwerpen. Profvoetbalclubs en -makelaars worden ook erkend als entiteiten met een hoog risico, die strenger moeten worden gecontroleerd. Dit creëert een uitdagingen voor deze industrieën. Echter, als er een formele goedkeuring op de huidige overeenkomst wordt verstrekt, zijn de lidstaten bereid flexibiliteit te verlenen om verplichtingen aan te passen op basis van verschillende risiconiveaus binnen de voetbalsector.

Verscherpt due diligence-onderzoek voor vermogende particulieren

De Raad en het Parlement erkennen de potentiële risico’s die verbonden zijn aan zakelijke relaties met vermogende particulieren en voeren daarom verscherpte due diligence-maatregelen in voor kredietinstellingen en financiële instellingen. Het niet naleven van deze maatregelen wordt aangemerkt als een verzwarende omstandigheid in de sanctieregeling, waarbij de ernst van de omgang met aanzienlijke activa voor vermogende klanten wordt benadrukt.

Limieten voor contante betalingen en verhoogde waakzaamheid

Om het voor criminelen moeilijker te maken om geld wit te wassen, is in de voorlopige overeenkomst voor de hele EU een maximumgrens van €10.000 vastgesteld voor contante betalingen. Lidstaten hebben de flexibiliteit om lagere limieten op te leggen en meldingsplichtige entiteiten moeten de identiteit vaststellen en verifiëren van personen die incidentele transacties in contanten verrichten voor een bedrag van €3.000 tot €10.000.

Nu het antiwitwaslandschap aanzienlijke veranderingen ondergaat, zijn de gezamenlijke inspanningen van de verplichte entiteiten en regelgevende instanties erop gericht om een robuuster en waakzamer financieel ecosysteem te creëren, dat bescherming biedt tegen de snode activiteiten van witwassers en financiers van terrorisme. In afwachting van de formele goedkeuring is de EU klaar om haar inzet voor een veilig en transparant financieel landschap te versterken.

Bij SCOPE FinTech Solutions begrijpen we de impact van deze nieuwe regelgeving op uw bedrijf. Onze geavanceerde tools en expertise helpen uw organisatie om te voldoen aan de nieuwste anti-witwasregels en uw due diligence-processen te versterken. Wij ondersteunen u bij elke stap, van risicobeoordeling tot naleving, zodat u voorbereid bent op de veranderingen in het anti-witwaslandschap.

Ontdek hoe SCOPE FinTech Solutions uw bedrijf kan helpen bij het navigeren door deze nieuwe regelgeving en bij het waarborgen van naleving en veiligheid in uw financiële operaties.

Source: Council of the EU (2024, 18 January). Anti-money laundering: Council and Parliament strike deal on stricter rules. Consulted from https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/