CDD On Demand

Europese Unie Onthulling van belangrijke wijzigingen in de anti-witwasregelgeving

Europese Unie: Onthulling van belangrijke wijzigingen in de anti-witwasregelgeving

Het bestrijden van witwaspraktijken en het tegengaan van de financiering van terrorisme een topprioriteit voor overheden en regelgevende instanties over de hele wereld. Een recente voorlopige overeenkomst van de Europese Unie Raad heeft belangrijke veranderingen teweeggebracht, waarbij het aantal verplichte entiteiten is uitgebreid en strenge maatregelen zijn ingevoerd om de due diligence in verschillende sectoren te verbeteren. Deze blog gaat in op de belangrijkste aspecten van de nieuwe antiwitwasregelgeving en benadrukt de impact op verschillende entiteiten, van financiële instellingen tot profvoetbalclubs.

Verplichte entiteiten

Tot de verplichte entiteiten, vaak de eerste verdedigers tegen illegale financiële activiteiten, behoren financiële instellingen, banken, vastgoedmakelaars, vermogensbeheerdiensten, casino’s en handelaars. De recente overeenkomst heeft geleid tot een uitbreiding van de lijst van verplichte entiteiten, handelaren in luxegoederen en zelfs de wereld van het profvoetbal. Voor deze extra entiteiten wordt de opgelegde verplichtingen en de beweegredenen in de strijd tegen het witwassen van geld onderzocht.

Handelaren in luxegoederen en de voetbalsector

Zoals eerder aangegeven breidt het spectrum van verplichte entiteiten uit met handelaren in luxegoederen, zoals edelmetalen, stenen, juwelen en culturele voorwerpen. Profvoetbalclubs en -makelaars worden ook erkend als entiteiten met een hoog risico, die strenger moeten worden gecontroleerd. Dit creëert een uitdagingen voor deze industrieën. Echter, als er een formele goedkeuring op de huidige overeenkomst wordt verstrekt, zijn de lidstaten bereid flexibiliteit te verlenen om verplichtingen aan te passen op basis van verschillende risiconiveaus binnen de voetbalsector.

Verscherpt due diligence-onderzoek voor vermogende particulieren

De Raad en het Parlement erkennen de potentiële risico’s die verbonden zijn aan zakelijke relaties met vermogende particulieren en voeren daarom verscherpte due diligence-maatregelen in voor kredietinstellingen en financiële instellingen. Het niet naleven van deze maatregelen wordt aangemerkt als een verzwarende omstandigheid in de sanctieregeling, waarbij de ernst van de omgang met aanzienlijke activa voor vermogende klanten wordt benadrukt.

Limieten voor contante betalingen en verhoogde waakzaamheid

Om het voor criminelen moeilijker te maken om geld wit te wassen, is in de voorlopige overeenkomst voor de hele EU een maximumgrens van €10.000 vastgesteld voor contante betalingen. Lidstaten hebben de flexibiliteit om lagere limieten op te leggen en meldingsplichtige entiteiten moeten de identiteit vaststellen en verifiëren van personen die incidentele transacties in contanten verrichten voor een bedrag van €3.000 tot €10.000.

Nu het antiwitwaslandschap aanzienlijke veranderingen ondergaat, zijn de gezamenlijke inspanningen van de verplichte entiteiten en regelgevende instanties erop gericht om een robuuster en waakzamer financieel ecosysteem te creëren, dat bescherming biedt tegen de snode activiteiten van witwassers en financiers van terrorisme. In afwachting van de formele goedkeuring is de EU klaar om haar inzet voor een veilig en transparant financieel landschap te versterken.

Source: Council of the EU (2024, 18 January). Anti-money laundering: Council and Parliament strike deal on stricter rules. Consulted from https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/