Skip to content

Extra geografiebron toegevoegd

Leestijd: 2 min.

SCOPE FinTech Solutions is continu in ontwikkeling en verbeterd regelmatig haar CDD-producten. Vaak zijn dit verbeteringen aan de achterkant die u als gebruiker van de producten niet opmerkt. Nu is er ook een nieuwe bron toegevoegd waarbij in CDD On Demand automatisch ook op de bron Laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden wordt gecontroleerd. 

Laagbelastende staten zijn staten zonder winstbelasting of met een statutair tarief van minder dan 9%. Niet-coöperatieve staten betreffen staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Standaard krijgen landen die op deze lijst voorkomen in CDD On Demand een risicowaarde van ”midden”. In de risicobeoordelingsmodule kunt u hier een eigen risicowaarde aan koppelen.

Landenrisico

Het landenrisico wordt gevormd door landen die vanwege strategische tekortkomingen in nationale AML/CFT-regelgeving een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel in de EU. Daarom is het belangrijk dat ook op de geografische component wordt gecontroleerd in het kader van de Wwft. 

 

De bronnen waar binnen CDD On Demand automatisch op wordt gecontroleerd zijn: 

– FATF

– CPI

– EU/VN landen sancties

– Regeling laagbelastende staten en niet-cooperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

 

Geografisch risico in de risicobeoordeling

Binnen de risicobeoordelingsmodule in CDD On Demand kunt u per lijst/bron uw eigen waardes kiezen en dus uw eigen risicobeleid omtrent geografische bronnen automatiseren. Hier is nu ook de bron Niet-coöperatieve landen voor belastingdoeleinden aan toegevoegd.