FAQ

1. Algemeen

Nee, het enige wat u hoeft te doen is credits kopen. U heeft geen licentie of abonnement nodig. U kunt deze credits voor CDD On Demand rechtstreeks op onze website www.cddondemand.com aanschaffen en afrekenen via iDeal of creditcard.

Het uitvoeren van bepaalde (beroeps) activiteiten maken dat bepaalde personen, vennootschappen of rechtspersonen zich kwalificeren als ‘een instelling’ voor de Wwft. Dit geldt onder meer voor accountants, administratiekantoren of belastingadviseurs en (bepaalde werkzaamheden van) notarissen en advocaten.

CDD On Demand is voor alle instellingen die op een eenvoudige, snelle, goede en goedkope manier personen willen controleren in het kader van de Wwft zonder een contract af te sluiten en installatie van software. U hoeft alleen een aantal credits aan te schaffen om met de dienst te kunnen werken.

Ja, met onze UBO check vindt u de UBO of mogelijke UBO. U kunt meer lezen op deze pagina.

Nee, de CDD On Demand-check is een onderdeel van KYC, oftewel Know Your Customer. Dit onderzoek bestaat uit meer dan alleen een check op www.cddondemand.com. Hierbij dienen meer risicocriteria in kaart gebracht te worden. De in de praktijk meest gehanteerde risicocriteria zijn bijvoorbeeld landen- of geografisch risico, cliëntrisico en productrisico.

Ja, het is ook mogelijk om natuurlijke personen te controleren die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. CDD On Demand maakt gebruik van internationale lijsten waardoor alle natuurlijke personen naar voren kunnen komen. Echter zullen de Nederlandse bronnen niet gebruikt worden binnen deze check. 

Naast accountinformatie zoals e-mail, telefoonnummer en wachtwoord, worden de zoekopdrachten, resultaten en rapporten opgeslagen in de database. Uw persoonlijke informatie is alleen zichtbaar voor u en zal nooit worden gedeeld met derde partijen. Ook de zoekopdrachten, resultaten en rapporten zijn persoonlijk en kunnen alleen door u of ons namens u worden ingezien.

Voor het zoeken maken wij onder meer gebruik van de zeer uitgebreide database van Acuris Risk Intelligence.

Customer Due Diligence (CDD) is een cruciaal onderdeel van integere bedrijfsvoering. Een belangrijke stap bestaat uit het controleren van personen op sancties, het voorkomen op Politically Exposed Person (PEP)-lijsten, negatieve publiciteit en andere negatieve zaken. Met de CDD On Demand-oplossing van SCOPE FinTech Solutions controleert u natuurlijke personen eenvoudig en snel op de genoemde punten.

2. Controles

Elke persoon die wordt beschouwd als Politiek Prominent Personen (in het Engels Politically Exposed Persons. Niet alleen personen die in hun huidige functie politiek actief zijn staan op een PEP-lijst, maar ook personen die tot één jaar geleden politiek actief waren. Voorbeelden van PEP functies zijn: staatshoofden, legerofficieren, hoge directieleden van centrale banken etc. Ook familieleden en naast geassocieerden van een PEP vallen in een hogere risicogroep waar een verscherpt onderzoek naar moet worden gedaan.

Een volledig overzicht van PEP-functies vindt u hier.

Level 1 bevat internationale PEPs: Deze groep omvat individuen die prominente publieke functies bekleden of hebben bekleed op internationaal niveau. Voorbeelden zijn staatshoofden, regeringsleiders, senior politici, hoge rechterlijke ambtenaren, hoge militaire officieren, en topfunctionarissen van internationale organisaties.

Level 2 bevat nationale PEPs: Deze categorie omvat individuen die belangrijke publieke functies op nationaal niveau bekleden of hebben bekleed. Denk hierbij aan kabinetsleden, parlementsleden, leden van de hoogste rechtbanken, ambassadeurs, hoge officieren in de strijdkrachten, en topfunctionarissen van staatsbedrijven.

Level 3 bevat regionale of Lokale PEPs: Dit zijn personen die publieke functies bekleden op regionaal of lokaal niveau, zoals gouverneurs, burgemeesters, en andere belangrijke lokale ambtenaren.

Huidige politiek prominente personen worden gedefinieerd als de huidige ambtsbekleders van de posities in scope en eventueel nieuwbenoemde functionarissen op deze posities. De volgende posities vallen onder de PEP-definitie:

 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies op nationaal niveau, in het buitenland of door een internationale organisatie.
 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies, samen met hun familieleden en relaties.
 • Natuurlijke personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies. AML/CFT-maatregelen die worden genomen tegen PEP’s zijn ook van toepassing op familieleden of personen die bekend staan als nauwe relaties van PEP’s.
 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies, anders dan als middelhoge of junior functionarissen, samen met leden van hun directe familie en bekende nauwe relaties.
 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies, anders dan als middelhoge of junior functionarissen.
 • Houders van openbare functies die senior, prominente of belangrijke posities bekleden, met aanzienlijke inspraak over beleid, operaties of het gebruik of toewijzing van door de overheid bezeten middelen.

Gedefinieerd als de natuurlijke personen die binnen de afgelopen 12 maanden een relevante PEP positie bekleden (of een langere periode indien gedefinieerd door de nationale PEP definitie).

Politiek prominente personen door associatie refereert aan familieleden en nauwe connecties van PEP’s. Hieronder vallen:

 • Directe familieleden van PEP’s: Wereldwijd gezien zijn de belangrijkste categorieën ouders, echtgenoot of geregistreerd partner, kinderen en broers/zussen. Dit geldt consistent voor alle landen.
 • Uitgebreide familieleden van PEP’s: Additionele familiecategorieën zijn van toepassing als Nationale Eis voor landen waar de nationale PEP-definities dit expliciet vereisen, bijvoorbeeld schoonzoon of -dochter, gezamenlijke schoonouders of tweedegraads familieleden zoals kleinkinderen of neven/nichten.
 • Nauwe relaties van PEP’s: Personen die uitdrukkelijk worden genoemd als “nauwe relatie” van een PEP, alsook zakenpartners (gedefinieerd als medeaandeelhouders in particuliere bedrijven en personen die bekendstaan als eigenaren van bedrijven en andere activa opgericht ten behoeve van een PEP). De definitie omvat ook dienstverleners voor PEP’s zoals advocaten, notarissen, accountants, investeringsadviseurs en trust- en bedrijfsdienstverleners die assisteren bij financiële transacties. Werkgevers en werknemers van PEP’s kunnen ook worden beschouwd als nauwe relaties, afhankelijk van a) de duur van de associatie en b) de senioriteit van de aanstelling en de nabijheid tot de PEP.

Gedefinieerd als natuurlijke personen die meer dan 12 maanden geleden een relevante PEP-functie hebben vervuld (of zoals gedefinieerd door de nationale PEP-definitie), maar niet langer dan 10 jaar geleden, tenzij er sprake is van aanvullende risico’s zoals sancties, financiële toezichthouders, wetshandhaving en blootstelling aan reputatierisico.

PEP-gerelateerde bedrijven worden gedefinieerd als:

 • Entiteiten die zijn opgericht voor het voordeel van een PEP (bijvoorbeeld een private investering of trust eigendom van een PEP), waarbij de PEP de uiteindelijke begunstigde is.
 • Entiteiten die eigendom zijn van een PEP, waarbij de PEP aandeelhouder is.
 • Entiteiten die worden gecontroleerd door een PEP, waarbij de PEP een senior uitvoerende functie bekleedt, zoals directeur, bestuurslid of C-niveau uitvoerende.

Publieke bedrijven die genoteerd staan aan een erkende beurs en voldoen aan de juiste noteringsregels, goed bestuur en transparante rapportage vallen niet onder deze definitie.

PEP’s vormen een verhoogd risico vanwege het potentieel misbruik van hun macht en invloed voor persoonlijk gewin of corruptie. Het begrijpen van de definitie van PEP is belangrijk voor het beheer van reputatie- en juridische risico’s bij het zakendoen met klanten die potentiële PEP’s zijn.

Elke persoon of entiteit die is onderworpen aan sancties van de Europese Unie, de Verenigde Naties, the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC), the State Department en Her Majesty’s Treasury in het Verenigd Koninkrijk.

lke persoon of entiteit die eerder is onderworpen aan sancties van de Europese Unie, de Verenigde Naties, the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC), the State Department en Her Majesty’s Treasury in het Verenigd Koninkrijk.

Wij gebruiken de belangrijkste lijsten ter wereld, inclusief de sanctielijsten uit het VK, de VS, de EU, NL en van de VN.

Elke persoon of entiteit die is beboet of op een andere manier onderworpen is aan toezicht door financiële toezichthouders. Een financiële toezichthouder in Nederland is bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Voorbeelden van wetshandhavingsinstanties zijn de politie of andere instantie zoals Interpol of de FBI.

Adverse media of negatief nieuws wordt gedefinieerd als elke vorm van ongunstige informatie over een specifieke organisatie of persoon, die zou kunnen wijzen op mogelijke negatieve regelgevende, financiële of reputatie-consequenties voor bedrijven die zaken met hen doen.

Elke persoon die failliet of insolvent is verklaard. Insolvent wil zeggen dat een persoon onvermogend is om (schulden) te betalen 

Een gediskwalificeerde bestuurder is elke persoon die is onbekwaam is verklaard als bestuurder van een organisatie of een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen

CDD On Demand bepaalt met behulp van gelijkenissen in naam en/of geboortedatum of er een match is tussen een natuurlijk persoon op een van de gebruikte lijsten en de natuurlijk persoon die u zoekt. Dit betekent dat de database zoekt op overeenkomsten in voorletters/voornaam, achternaam en geboortedatum. Het is dus mogelijk dat u resultaten te zien krijgt van natuurlijk personen waarvan er overeenkomsten zijn met de door u gezochte natuurlijk persoon, maar niet uw klant zijn. Het is daarom belangrijk dat u zelf eventuele matches goed controleert.

Als er geen resultaten gevonden worden in CDD On Demand dan hebt u de mogelijkheid om een gewaarmerkt rapport in PDF te genereren met daarop uw zoekopdracht en het resultaat hiervan. Wij raden u aan om dit rapport in het klantdossier op te slaan als bewijs dat u de controle hebt uitgevoerd.

Een resultaat in CDD On Demand hoeft niet meteen een exacte match te betekenen. Het is mogelijk dat u resultaten te zien krijgt van natuurlijk personen waarvan er overeenkomsten zijn met de door u gezochte natuurlijk persoon, maar niet uw klant zijn. Het is daarom belangrijk dat u zelf eventuele matches goed controleert. U kunt dit beoordelen door de informatie uit de gevonden resultaten te controleren. Hierbij kan informatie zoals een geboortedatum, geslacht, nationaliteit of foto doorslaggevend zijn om te bepalen of de match daadwerkelijk uw klant is.

CDD On Demand maakt alleen gebruik van bronnen welke geverifieerd zijn. Dit zijn niet alle bronnen die op Google naar voren komen. Het kan daarom altijd nuttig zijn om naast de CDD On Demand check ook een Google-toets uit te voeren.

Zoekingangen zijn: persoonsnaam, geboortedatum enz. Bij elke zoekopdracht worden twintig mogelijke resultaten gepresenteerd indien er iets wordt gevonden.

U kunt direct doorklikken naar de gevonden bronnen en hier beoordelen of deze bronnen bij uw client horen. Indien de bronnen niet meer beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze al enige tijd oud zijn, zijn er gearchiveerde versies beschikbaar.

Ja, in onze nieuwste versie van CDD On Demand kunt u meerdere landen invoeren binnen dezelfde controle. Zo kunt u snel en eenvoudig de nationaliteit, het woonadres en het een derde land invullen en wordt direct gecontroleerd of er een geografisch verhoogd risico bestaat. 

Het landenrisico wordt gevormd door landen die vanwege strategische tekortkomingen in nationale AML/CFT-regelgeving een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel in de EU. Daarom is het belangrijk dat ook op de geografische component wordt gecontroleerd in het kader van de Wwft. 

 

De bronnen waar binnen CDD On Demand automatisch op wordt gecontroleerd zijn: 

– FATF

– CPI

– EU/VN landen sancties

– Regeling laagbelastende staten en niet-cooperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

3. Betalingen en credits

Jazeker, u kunt meteen aan de slag met het controleren van uw cliënten en snel en eenvoudig aan de Wwft voldoen!

U kunt eenvoudig via www.cddondemand.com nieuwe credits aanschaffen en afrekenen via iDeal of creditcard.

Één credit is €1,50 waard exclusief BTW. De prijs per credit inclusief Nederlandse BTW is circa €1,82.

Een zoekopdracht kost 1 credit, ongeacht of hier een resultaat uit komt en of u de details wil opvragen.

Wilt u een persoon of bedrijf op de monitorlijst plaatsen dan kost dit 2 credits per jaar. Voor het ophalen/ bekijken van details van gevonden matches op de monitorlijst worden geen credits in rekening gebracht.

Een UBO check kost 3 credits per bedrijf waarvan KvK gegevens opgehaald worden. Credits worden na afloop direct bepaald en afgeschreven. Voor de UBO check geldt een minimale creditbalans van 25 credits.

Het is op dit moment alleen mogelijk om met iDeal of creditcard te betalen.

Nee, het is niet mogelijk om credits door te verkopen of om in te wisselen voor geld.

Ja, uw credits zijn één jaar geldig.