FAQ

1. Algemeen

Nee, het enige wat u hoeft te doen is credits kopen. U heeft geen licentie of abonnement nodig. U kunt deze credits voor CDD On Demand rechtstreeks op onze website www.cddondemand.com aanschaffen en afrekenen via iDeal of creditcard.

Het uitvoeren van bepaalde (beroeps) activiteiten maken dat bepaalde personen, vennootschappen of rechtspersonen zich kwalificeren als ‘een instelling’ voor de Wwft. Dit geldt onder meer voor accountants, administratiekantoren of belastingadviseurs en (bepaalde werkzaamheden van) notarissen en advocaten.

CDD On Demand is voor alle instellingen die op een eenvoudige, snelle, goede en goedkope manier personen willen controleren in het kader van de Wwft zonder een contract af te sluiten en installatie van software. U hoeft alleen een aantal credits aan te schaffen om met de dienst te kunnen werken.

Ja, met onze UBO check vindt u de UBO of mogelijk UBO. U kunt meer lezen op deze pagina.

Nee, de CDD On Demand-check is een onderdeel van KYC, oftewel Know Your Customer. Dit onderzoek bestaat uit meer dan alleen een check op www.cddondemand.com. Hierbij dienen meer risicocriteria in kaart gebracht te worden. De in de praktijk meest gehanteerde risicocriteria zijn bijvoorbeeld landen- of geografisch risico, cliëntrisico en productrisico.

Ja, het is ook mogelijk om natuurlijke personen te controleren die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. CDD On Demand maakt gebruik van internationale lijsten waardoor alle natuurlijke personen naar voren kunnen komen.

Naast accountinformatie zoals e-mail, telefoonnummer en wachtwoord, worden de zoekopdrachten, resultaten en rapporten opgeslagen in de database. Uw persoonlijke informatie is alleen zichtbaar voor u en zal nooit worden gedeeld met derde partijen. Ook de zoekopdrachten, resultaten en rapporten zijn persoonlijk en kunnen alleen door u of ons namens u worden ingezien.

Voor het zoeken maken wij onder meer gebruik van de zeer uitgebreide database van Acuris Risk Intelligence.

Customer Due Diligence (CDD) is een cruciaal onderdeel van integere bedrijfsvoering. Een belangrijke stap bestaat uit het controleren van personen op sancties, het voorkomen op Politically Exposed Person (PEP)-lijsten, negatieve publiciteit en andere negatieve zaken. Met de CDD On Demand-oplossing van SCOPE FinTech Solutions controleert u natuurlijke personen eenvoudig en snel op de genoemde punten.

2. Controles

Elke persoon die wordt beschouwd als Politiek Prominent Personen (in het Engels Politically Exposed Persons. Niet alleen personen die in hun huidige functie politiek actief zijn staan op een PEP-lijst, maar ook personen die tot één jaar geleden politiek actief waren. Voorbeelden van PEP functies zijn: staatshoofden, legerofficieren, hoge directieleden van centrale banken etc. Ook familieleden en naast geassocieerden van een PEP vallen in een hogere risicogroep waar een verscherpt onderzoek naar moet worden gedaan.

Een volledig overzicht van PEP-functies vindt u hier.

Elke persoon of entiteit die is onderworpen aan sancties van de Europese Unie, de Verenigde Naties, the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC), the State Department en Her Majesty’s Treasury in het Verenigd Koninkrijk.

lke persoon of entiteit die eerder is onderworpen aan sancties van de Europese Unie, de Verenigde Naties, the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC), the State Department en Her Majesty’s Treasury in het Verenigd Koninkrijk.

Wij gebruiken de belangrijkste lijsten ter wereld, inclusief de sanctielijsten uit het VK, de VS, de EU, NL en van de VN.

Elke persoon of entiteit die is beboet of op een andere manier onderworpen is aan toezicht door financiële toezichthouders. Een financiële toezichthouder in Nederland is bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Voorbeelden van wetshandhavingsinstanties zijn de politie of andere instantie zoals Interpol of de FBI.

Adverse media of negatief nieuws wordt gedefinieerd als elke vorm van ongunstige informatie over een specifieke organisatie of persoon, die zou kunnen wijzen op mogelijke negatieve regelgevende, financiële of reputatie-consequenties voor bedrijven die zaken met hen doen.

Elke persoon die failliet of insolvent is verklaard. Insolvent wil zeggen dat een persoon onvermogend is om (schulden) te betalen 

Een gediskwalificeerde bestuurder is elke persoon die is onbekwaam is verklaard als bestuurder van een organisatie of een bestuursverbod opgelegd heeft gekregen

CDD On Demand bepaalt met behulp van gelijkenissen in naam en/of geboortedatum of er een match is tussen een natuurlijk persoon op een van de gebruikte lijsten en de natuurlijk persoon die u zoekt. Dit betekent dat de database zoekt op overeenkomsten in voorletters/voornaam, achternaam en geboortedatum. Het is dus mogelijk dat u resultaten te zien krijgt van natuurlijk personen waarvan er overeenkomsten zijn met de door u gezochte natuurlijk persoon, maar niet uw klant zijn. Het is daarom belangrijk dat u zelf eventuele matches goed controleert.

Als er geen resultaten gevonden worden in CDD On Demand dan hebt u de mogelijkheid om een gewaarmerkt rapport in PDF te genereren met daarop uw zoekopdracht en het resultaat hiervan. Wij raden u aan om dit rapport in het klantdossier op te slaan als bewijs dat u de controle hebt uitgevoerd.

Een resultaat in CDD On Demand hoeft niet meteen een exacte match te betekenen. Het is mogelijk dat u resultaten te zien krijgt van natuurlijk personen waarvan er overeenkomsten zijn met de door u gezochte natuurlijk persoon, maar niet uw klant zijn. Het is daarom belangrijk dat u zelf eventuele matches goed controleert. U kunt dit beoordelen door de informatie uit de gevonden resultaten te controleren. Hierbij kan informatie zoals een geboortedatum, geslacht, nationaliteit of foto doorslaggevend zijn om te bepalen of de match daadwerkelijk uw klant is.

CDD On Demand maakt alleen gebruik van bronnen welke geverifieerd zijn. Dit zijn niet alle bronnen die op Google naar voren komen. Het kan daarom altijd nuttig zijn om naast de CDD On Demand check ook een Google-toets uit te voeren.

Zoekingangen zijn: persoonsnaam, geboortedatum enz. Bij elke zoekopdracht worden twintig mogelijke resultaten gepresenteerd indien er iets wordt gevonden.

U kunt direct doorklikken naar de gevonden bronnen en hier beoordelen of deze bronnen bij uw client horen. Indien de bronnen niet meer beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze al enige tijd oud zijn, zijn er gearchiveerde versies beschikbaar.

3. Betalingen en credits

Nee, niet gelijk. Uw account moet nog gevalideerd worden en uw credits moeten aan uw account worden toegevoegd. Dit zal maximaal 2 werkdagen in beslag nemen.

U kunt eenvoudig via www.cddondemand.com nieuwe credits aanschaffen en afrekenen via iDeal of creditcard.

Één credit is €1,50 waard exclusief BTW. De prijs per credit inclusief Nederlandse BTW is circa €1,82.

Een zoekopdracht kost 1 credit, ongeacht of hier een resultaat uit komt en of u de details wil opvragen.

Wilt u een persoon of bedrijf op de monitorlijst plaatsen dan kost dit 2 credits per jaar. Voor het ophalen/ bekijken van details van gevonden matches op de monitorlijst worden geen credits in rekening gebracht.

Een UBO check kost 3 credits per bedrijf waarvan KvK gegevens opgehaald worden. Credits worden na afloop direct bepaald en afgeschreven. Voor de UBO check geldt een minimale creditbalans van 25 credits.

Het is op dit moment alleen mogelijk om met iDeal of creditcard te betalen.

Nee, het is niet mogelijk om credits door te verkopen of om in te wisselen voor geld.

Ja, uw credits zijn één jaar geldig.