Skip to content

Financiële sancties Rusland – Wat moet u ermee?

Leestijd: 3 min.

Als reactie op de inval van Rusland op Oekraïne worden er veel sancties opgelegd aan Russische personen en bedrijven. Maar wat moeten banken, verzekeraars, trustkantoren en andere financiële instellingen doen als er nieuwe sancties zijn opgelegd? 

Als financiële instelling moet u continu kunnen vaststellen of uw relaties voorkomen in sanctieregelingen, of  dat uw diensten en transacties betrekking hebben op de sanctieregelingen. Ook moet uw instelling DNB of AFM daarover onverwijld (kunnen) informeren op grond van artikel 3 Regeling toezicht Sanctiewet 1977.

Deze eis kan niet risicogebaseerd worden ingevuld; u kunt dus niet kiezen óf de sanctieregelingen nageleefd worden en afzien van het continue screenen van relaties.

Soorten financiële sancties

Financiële sancties zijn beperkende maatregelen die worden genomen ten aanzien van landen, personen of entiteiten met als doel een einde te maken aan schendingen van de internationale vrede en veiligheid (zoals terrorisme), de schending van mensenrechten, de destabilisering van soevereine staten of de verspreiding van massavernietigingswapens. Er bestaan verschillende soorten financiële sancties:

 • Bevriezingsmaatregelen
 • Verbod om in bepaalde sectoren te investeren
 • Leningen of verzekeringen toe te staan
 • Import of export van bepaalde goederen te financieren

Sanctielijsten

Bevriezingsmaatregelen zijn de meest voorkomende vorm van financiële sancties. Ze zijn gericht tegen personen en entiteiten die door de sanctieregimes worden geviseerd en moeten voorkomen dat zij hun schadelijke praktijken kunnen financieren. De meeste sanctieregimes bevatten een lijst van personen en entiteiten op wie bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn. Aan deze lijsten worden regelmatig personen of entiteiten toegevoegd of verwijderd. Dit is waar CDD On Demand om de hoek komt kijken. Met behulp van CDD On Demand kunt u namelijk personen en bedrijven eenmalig controleren op o.a. de sanctielijsten en vervolgens op de monitorlijst plaatsen. Zodra er een wijziging is op de sanctielijst die van invloed is op de persoon of bedrijf die u op de sanctielijst hebt geplaatst, ontvangt u hier automatisch een melding van en kunt u maatregelen treffen. Ieder bedrijf in de financiële sector moet te allen tijde in staat zijn om als dat het geval is vervolgstappen te nemen. Banken moeten bijvoorbeeld iemands bankrekening kunnen bevriezen, verzekeraars mogen niks uitbetalen, trustkantoren moeten geldstromen naar een ’doelvennootschap’ kunnen tegenhouden. Zodra een instelling zoals een bank merkt dat zij een relatie hebben met iemand of een partij die op de sanctielijst staat, dan hebben ze een ‘hit’. Dat moet u meteen melden bij een toezichthouder.

Wie moeten gecontroleerd worden?

In de Sanctiewet wordt een ruime definitie van het begrip ‘relatie’ gegeven, namelijk een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie. Hieronder vallen onder andere:

 • Cliënten.
 • Vertegenwoordigers of gemachtigden.
 • UBO’s van de cliënten.
 • Begunstigden van een product, bijvoorbeeld bij een uitkering op een levensverzekering, of overboeking van gelden binnen de landsgrenzen of internationaal.
 • Wederpartij bij een financiële transactie of product, bijvoorbeeld bij uitkering van een schadeverzekering.
 • Betrokkene(n) bij een financiële transactie waarbij een doelvennootschap van een trustkantoorpartij is.
 • Bestuurders van cliënten en aan cliënten gerelateerde partijen.

Let op dit is geen uitputtende lijst. Het begrip ‘relatie’ is zo ruim gedefinieerd omdat zowel het direct als het indirect ter beschikking stellen van financiële middelen of diensten onder de sanctiemaatregelen valt.

Snel en efficiënt voldoen aan de sanctiewet met CDD On Demand

Met behulp van CDD On Demand kunt u snel en efficiënt een aantal eisen uit de Sanctiewet naleven. Zo kunt u met de UBO-check de UBO’s van een relatie achterhalen en deze snel in een flow controleren op o.a. actieve en historische sancties. Ook kunt u al uw cliënten in 1 keer in een batch controleren en vervolgens op de monitorlijst plaatsen. De monitorlijst is nu heel actueel omdat de sanctielijst regelmatig worden aangepast en u door het plaatsen van personen en entiteiten op de monitorlijst niet handmatig hoeft te controleren of er een wijziging is bij een van uw cliënten. U ontvangt een notificatie in uw mailbox wanneer een mogelijke ‘hit’ optreedt en vervolgens kunt u vervolgstappen ondernemen.

Wacht niet langer en zorg dat u uw cliënten continu controleert op sanctielijsten. Better be safe than sorry!