Skip to content
Grootste risico's voor witwassen en terrorismefinanciering in Nederland

Grootste risico's voor witwassen en terrorismefinanciering in Nederland

Leestijd: 2 min.

Het identificeren van de bijbehorende risico’s voor witwassen en terrorismefinanciering is van belang voor elke gemeenschap. In het kader van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), waarbij enkele van de lastigste kwesties in dit verband werden geïdentificeerd, heeft recent onderzoek licht geworpen op de grootste uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd met betrekking tot drugsgebruik en overeenkomende kwesties. In deze blog gaan wij kijken naar de uitgangspunten en adviezen van het Nationale Risicobeoordeling (NRA) rapport over witwassen en terrorismefinanciering, en specifiek: ondergronds bankieren en offshore bankieren.

Ondergronds bankieren

Informele en onofficiële netwerken voor geldovermakingen zonder regelgeving, bekend als ondergronds bankieren, vormen tegenwoordig de kern van de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering in Nederland. Het is dit risicovolle systeem, dat berust op vertrouwen. Illegale groepen zijn hiermee in staat stelt geld over te maken, vaak over de grens. Dit kan leiden tot inconsistente implementatie en toezicht, die een bedreiging vormen voor het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme.

Toegang tot offshore bankieren

Het andere punt van overweging is het gemak van het openen van bankrekeningen in het buitenland, dat een hoge drempel heeft. In het licht van het groeiende online banksysteem kunnen criminelen gemakkelijk bankrekeningen openen in het buitenland, die hen niet alleen de mogelijkheid bieden om verdachte bedragen op te nemen en te storten, maar hen ook de vrijheid geven om dit te doen zonder de aandacht te trekken van nationale autoriteiten. Het ontbreken van alternatieven om deze praktijken te corrigeren, anders dan beleid, draagt bij aan de toenemende probleem van de situatie.

Andere risico's en nationale risicobeoordeling

In de NRA Witwassen wordt ook gesproken over de opdrachtgevers die andere witwaspraktijken en methoden van financieel terrorisme volgen dan hierboven genoemd. Dit zijn onder andere de bank van licenties voor dezelfde geldtransporteur als crypto dienstverleners. Door een uitgebreide evaluatie van zowel de aard van de risico’s als ook de bruikbaarheid van nog niet gebruikte beleidsinstrumenten worden Nationale Risicobeoordelingen opgesteld. Van de 18 witwasmethoden en 12 terrorismefinancieringmethoden, komen 8 methodes naar boven als grootste risico’s.