Skip to content
shutterstock_1097913926

Introductie Centraal Insolventieregister in SCOPE CDD On Demand

Leestijd: 3 min.

In het kort

Recentelijk is een nieuwe functionaliteit aan de SCOPE CDD On Demand oplossing toegevoegd waarmee nu ook inzicht wordt gegeven in de gegevens van het Centraal insolventieregister van de Rechtspraak. Door middel van dit register vraagt CDD On Demand gegevens over onder andere faillissementen en schuldsaneringen op als onderdeel van de compliance check. Elementen die van belang zijn bij een concreet cliëntenonderzoek die helpen om misbruik te voorkomen.

 

Er zijn in België en Nederland drie soorten insolventieregelingen: faillissement, surseances van betaling en Wet schuldsanering natuurlijke personen. (Wsnp)

 

Het Centraal Insolventieregister

Insolventie is de meest uitgebreide definitie om het financieel onvermogen van een particulier of onderneming te benoemen. In Nederland en België zijn er drie verschillende soorten insolventieregelingen:

 • Faillissement: Zowel rechtspersonen, als natuurlijke personen (particulieren) en natuurlijke personen met een onderneming (waaronder zzp’ers, vennoten van een VOF of beherend vennoten van een commanditaire vennootschap) kunnen failliet gaan. Wanneer er een faillissement optreedt benoemt de rechtbank een curator. De curator beheert en verkoopt de bezittingen van de failliete inboedel. De curator onderzoekt wat mogelijk is om aan de schuldeisers uit te keren. 
 • Surseances van betaling: Surseance van betaling houdt ‘uitstel van betaling’ in en is gericht op het voortbestaan van een onderneming. Voor een surseance van betaling moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn en het bedrijf structureel haar rekeningen niet meer kan betalen, volgt meestal alsnog een faillissement.
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp): Wanneer een natuurlijke persoon schulden heeft en het niet lukt om schulden af te betalen is het mogelijk via de gemeente schuldhulpverlening te krijgen. De gemeente probeert dan een regeling te treffen met de schuldeisers. Wanneer de natuurlijke persoon niets kan aflossen of de schuldeisers meer terug willen dan betaald kan worden kan onder bepaalde voorwaarden via de rechtbank om hulp worden gevraagd, de Wsnp.

In Nederland is een Centraal Insolventieregister van de Rechtspraak beschikbaar. Hierin staan alle insolventiegegevens die na 1 juni 2005 (digitaal) gepubliceerd zijn. Het Centraal insolventieregister is een openbaar register van faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen wat beschikbaar wordt besteld door de Rechtspraak. In dit register staan zowel insolventiegegevens van handelsnamen, natuurlijke-, en rechtspersonen. Mocht een door u gezochte (rechts)persoon niet in het register voorkomen, dan is het mogelijk dat de vermelding van de insolventie nog niet is gepubliceerd of dat de desbetreffende (rechts)persoon niet in staat van insolventie verkeert. De insolventiegegevens zijn beschikbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie.

Insolventie en het cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek is een cruciale stap van de meeste werkzaamheden in de financiële sector en randsectoren. Wettelijk zijn deze onderzoeken verplicht onder andere door de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft), waarbij het onderzoek ook vereist kan zijn tegenover zakenrelaties. Bij dit onderzoek wordt de financiële situatie en geschiedenis van een cliënt of relatie onderzocht om het risico op economische delicten zoals witwassen tegen te gaan. Het is hierbij ook van belang zijn of de client of relatie betrokken is geweest bij een faillissement, een schuldsanering, of bij surseances van betalingen. Wwft-plichtige instellingen hebben daarbij een Poortwachtersfunctie gekregen. Bij het vermoeden van fraudeleuze praktijken is het verplicht hier een melding van te maken bij het FIU-Nederland. 

 

Door het raadplegen van het Centraal Insolventieregister wordt een compleet cliëntenonderzoek gewaarborgd.

 

Raadpleging van het Centraal Insolventieregister

Via CDD On Demand In de CDD On Demand oplossing wordt het Centraal Insolventieregister automatisch geraadpleegd, naast de andere controles die horen bij een uitgebreid cliëntenonderzoek. De nieuwste versie van CDD On Demand controleert zelfstandig het insolventieregister als u de juiste cliënt of relatie heeft gevonden in de database. Zodra u deze persoon aanklikt worden de onderstaande punten gecontroleerd:

 • Centraal insolventieregister
 • Of er een bestuursverbod is opgelegd aan een persoon of dat een bedrijf een bestuurder heeft met een bestuursverbod
 • Of een persoon fiscaalinwoner is van of een bedrijf gevestigd is in een van de risicolanden volgens de FATF
 • Sanctielijsten, zowel historisch als huidige sancties. 
 • Adverse media
 • PEP-lijsten
 • Of een persoon of bedrijf onder curatele staat van financiële toezichthouders
 • Of een persoon of bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavende instanties

Kortom een compleet en uitgebreid cliëntenonderzoek volgens de richtlijnen van de Wwft. U kunt daarna gratis een gewaarmerkt rapport downloaden om aan te tonen dat u heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Naast het uitgebreide cliëntenonderzoek ondersteunt de CDD On Demand oplossing u ook in het vinden van de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie (UBO) of wijst de mogelijke UBO aan. Tevens biedt CDD On Demand de mogelijkheid om bepaalde zoekopdrachten op een zogenaamde monitoringlijst te plaatsen waarbij uw cliënten dagelijks gecontroleerd worden op wijzigingen in de punten waarop gecontroleerd wordt. Mocht er een wijziging optreden dan ontvangt u hier automatisch een mail van en kunt u eventueel uw risicobeoordeling aanpassen. Beter to be safe than sorry!