Skip to content

Het UBO-Register als “instrument” tegen witwassen, terrorismebestrijding en corruptie; het kanon en de mug!

Leestijd: 3 min

Disclaimer: Het is niet de bedoeling om het witwas- of het bestrijden van terrorisme financiering probleem te bagatelliseren, maar het gaat in dit artikel om de relatie tussen witwassen en een massale privacy schending van de grootaandeelhouders en ondernemers; het UBO-Register.    

Welke informatie is er beschikbaar?

Bij onderzoek naar informatie over witwassen kom je vooral bedragen tegen. Het totale bedrag dat in 2019 zou zijn witgewassen heeft een omvang van 13 miljard euro, waarvan 5 miljard euro afkomstig is uit het buitenland (Bron: jaarverslag FIOD). Er is maar een beperkt deel van de aard van witwassen toe te wijzen aan natuurlijke personen, uit onderzoek blijkt dat witwassen in Nederland vooral gebeurt onder drugscriminelen.

Terrorismebestrijding is een emotioneel beladen onderwerp en wordt vaak besproken in het nieuws. Wat niet genoemd wordt is dat (gelukkig) sinds 2014 het aantal terroristische aanslagen is gedaald met 50% en het aantal burgerslachtoffers met 54%. Zie hier een overzicht van terrorisme in 2019.

UBO-register in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme

Met het UBO-register wordt getracht het witwassen en de bestrijding van terrorisme tegen te gaan, maar als zo een groot deel van het witwassen kan worden toegewezen aan drugscriminelen, heeft het UBO-register dus vooral nut als die drugscriminelen in het register staan geregistreerd. De vervolgvraag is dan ook of drugscriminelen in een UBO-Register staan; de meeste mensen, die ik hierover gesproken heb, denken van niet. Duizenden integere ondernemers die al jarenlang aan hun bedrijf werken die staan er wél in.

Waarom dan een UBO-Register vol met privacy schendingen, als het waarschijnlijk betrekkelijk zinloos is voor het bestrijden van witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering. Het is het spreekwoordelijke kanon en de mug en/of een verborgen agenda van de Staat en Europa.

Witwassen

In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd naar witwassen door de Universiteit Utrecht. Conclusie: Nederland heeft een witwasprobleem. In 2014 wordt de omvang van het witwassen door het onderzoek geschat op 16 miljard euro. Bekijk hier het volledige rapport.

Meer dan de helft van dit bedrag namelijk 9,1 miljard is afkomstig uit het buitenland. Daar is geen UBO-register voor nodig maar daar moeten verdachte transacties naar het buitenland voor gemonitord worden. Dit kan alleen in het geval van giraal geld. Cash wordt wat lastiger maar COVID-19 heeft cashtransacties aardig ingeperkt.   

Dus de omvang van het binnenlandse witwas probleem in euro’s in 2014 was 6,9 miljard. Meer dan 90% van dit bedrag is volgens het eerdergenoemde rapport afkomstig uit de verkoop van drugs en fraude. 

Ik heb lang gezocht naar de omvang van het witwasprobleem, gemeten in natuurlijke personen. Het onderzoek van European Money Mule Action 5 (EMMA5) van 1 december jl. geeft een indicatie. In EMMA5 is samengewerkt door 650 banken, 17 bank associaties en de financiële opsporingsdiensten van 31 landen. Dit allemaal gedurende 3 maanden. EMMA5 heeft maar 228 arrestaties opgeleverd van mensen, die Money Mules rekruteerden. Dat zijn er niet veel. 

Ook acties van onze eigen klanten wijzen op een beperkte omvang van het probleem. Bij een klant leverden 5000 compliance checks, 37 dossiers (0,7% van het bestand) op die nader bekeken moesten worden. Overigens grotendeels vals alarm. Weer een kanon en een mug.

Over witwassen is, zo blijkt uit het onderzoek, veel bekend. Bekende feiten:

  1. Omzet maken in legale bedrijven. Veel gebruikte witwas branches zijn: autohandelaren, prostitutie, massagesalons, taxi’s en sinds COVID-19 ook webshops.  Alles zonder inkoop is aantrekkelijk
  2. Het doorverkopen van (contant betaald/buitenlands) onroerend goed is aantrekkelijk om geld wit te wassen.
  3. Crimineel geld wordt ook geïnvesteerd in (bestaande) bedrijven waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van legale tussenpersonen.
  4. Ook geografie is belangrijk in witwassen zoals “het onderhouden van relaties met landen van herkomst van grote groepen migranten”. Er zijn ook criminele hotspots als Marbella, Dubai en Marrakesh. De aanwezigheid van een persoon op een hotspot geeft een richting aan.

Er zijn dus redenen om aan te nemen dat de Financiële Autoriteiten in het kader van witwassen op zoek zijn naar een groep personen met een criminele achtergrond, die waarschijnlijk niet in een UBO-Register staan. Deze mensen veroorzaken 90% van het witwasprobleem. Er zijn voldoende aanknopingspunten in het onderzoek te vinden voor meer gerichte zoekacties.

Voor het bestrijden van witwassen speelt het UBO-Register geen rol van betekenis en gezien de grote schending van de privacy van betrokkenen weegt het doel niet tegen het middel op.