Skip to content
shutterstock_465586604

Justitie wil louche notarissen, makelaars en accountants inzetten voor witwasbestrijding

Leestijd: 4 min.

In het kort

Justitie wil dat het Openbaar Ministerie (OM) gaat samenwerken met notarissen, accountants en makelaars die het zelf niet zo nauw nemen met de anti-witwasregels. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het makkelijker maken om criminele facilitators van fraude en witwassen op te laten treden als kroongetuigen, in ruil voor strafvermindering en getuigenbescherming. Het idee hierachter is dat het makkelijker wordt voor het OM om bij de bron van de criminele activiteit achter het witwassen te komen en eventueel de daarmee samenhangende criminele organisatie. Dit voorstel wat in 2021 wordt voorgelegd aan de Kamer, is onderdeel van een groter plan om de menging van boven- en onderwereld tegen te gaan.

 

Poortwachters

Louche notarissen, accountants en makelaars die willens en wetens zwart geld witwassen worden door justitie gezien als facilitators voor criminelen. Zij maken het o.a. mogelijk dat het zwarte geld onbestraft de bovenwereld instroomt en dus witgewassen wordt. Fraude en witwassen zijn al langer een hoofdpijndossier voor justitie en zij proberen juist door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de notarissen, accountants en makelaars in te zetten als zogenaamd poortwachters. De poortwachtersfunctie is in het leven geroepen voor de Wwftplichtige bedrijven als een zogenaamde eerste defensie linie voor de overheid. Bij grote contante transacties en verdachte posten zijn de poortwachters de eerste die hogere instanties zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland inlichten. De hogere instanties pakken het daarna verder op en gaan eventueel over tot vervolging. Van alle beroepen met een poortwachtersfunctie kunnen notarissen, accountants en makelaars criminelen het meest faciliteren en helpen met witwassen, bijvoorbeeld met de aanschaf van vastgoed en het wegschrijven van verdachte contante inkomstenstromen.

Door het verruimen van de kroongetuigenregeling hoopt minister Grapperhaus dat het voor facilitators aantrekkelijker wordt om samen te werken met justitie in ruil voor bescherming en strafvermindering. Deze facilitators zijn in de ogen van het OM de kruimeldieven en door met hen samen te werken kan het OM dichter bij de grotere organisaties komen. Georganiseerde drugsmisdaad is goed voor miljarden en wordt mede in stand gehouden doordat het zwarte geld door kan sijpelen naar de bovenwereld. De facilitators hebben vaak diepgewortelde kennis van criminele geldstromen en het tipgeld van het OM valt vaak in het niet bij het geld wat zij betaald krijgen van de onderwereld. Daarom zoekt justitie naar een andere manier om hen te overtuigen en samen te werken met justitie. Met het voorstel om de kroongetuigenregeling te verruimen hoopt justitie en het OM dat de schakels tussen de onderwereld en de bovenwereld toch overgehaald kunnen worden.

 

Sceptische geluiden vanuit de eigen brancheverenigingen

Brancheverenigingen staan echter sceptisch tegenover de plannen van justitie. Zij stellen dat er weinig rotte appels tussen zitten en dat het OM er beter aan zou doen om meer informatie te delen. De privacy van criminelen is nu goed beschermd waardoor sommige notarissen, makelaars of accountants onbewust zakendoen met deze criminelen. Strafvermindering zet bovendien geen zoden aan de dijk omdat het bij facilitators vaak om enkele maanden gaat en het OM voor kroongetuigen maximaal de helft van de straf mag kwijtschelden (art. 44a Wetboek van Strafrecht).

 

Hoe SCOPE CDD On Demand u kan ondersteunen met het uitvoeren van uw poortwachtersfunctie

In het kader van informatie inwinnen over de persoon of rechtspersoon met wie de poortwachter zakendoet heeft SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. U voert met CDD On Demand eenvoudig een uitgebreide achtergrondcontrole uit voordat u overgaat op het treffen van een zakelijke overeenkomst met de desbetreffende cliënt. De compliance check controleert de door u ingevoerde persoon of rechtspersoon op diverse punten waaronder internationale en nationale sanctie- en opsporingslijsten zoals Interpol. Er wordt ook gekeken naar onder andere curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check. Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. De CDD On Demand oplossing is speciaal ontwikkeld om u tijd te besparen en het customer due diligence onderzoek uit handen te nemen. U kunt het zelf gratis proberen, u kunt tien gratis credits aanvragen en daarmee kunt u zelf een Wwft-cliëntenonderzoek uitvoeren en het gemak van CDD On Demand zelf ervaren.