CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.

Dual access

Zowel de vermogensbeheerder als de cliënt kan aanpassingen maken in het dossier. Bij elke wijziging gemaakt door een cliënt worden er notificaties verstuurd naar de adviseur en de wijzigingen worden als nieuwe versie opgeslagen. U kunt dus altijd inzicht krijgen in de situatie uit het verleden. Dit zorgt voor gebruiksvriendelijkheid, maar ook voor naleving van bepaalde punten van de AVG. 

De vermogensbeheerder en de cliënt

De vermogensbeheerder en de cliënt

De SCOPE KYC Cloud Portal gaat uit van twee soorten gebruikers: cliënten en vermogensbeheerders. 

Beide gebruikers hebben toegang tot de opgeslagen gegevens, al ziet de portal er anders uit voor de soorten gebruikers.

De cliënt heeft alleen toegang tot zijn/haar eigen gegevens. De vermogensbeheerder heeft toegang tot de gegevens van al zijn klanten. 

Door de cliënt toegang te geven tot zijn/haar eigen gegevens en de mogelijkheid te geven om zelf dingen aan te passen wordt er voldaan aan tenminste twee kernregels van de AVG.

Alles wordt gedeeld

Omdat zowel de medewerkers van de vermogensbeheerder als de cliënt naar dezelfde gegevens kijken, is er geen ruimte voor misverstanden. Elke wijziging, door wie dan ook uitgevoerd, wordt gemeld aan diegene die de informatie niet heeft gewijzigd. Ook wordt bij het inloggen een dubbele authenticatie gevraagd via SMS om de gegevensuitwisseling extra veilig te houden.

Welke gegevens worden opgeslagen?

 • Persoonlijke situatie

  Als eerst wordt de persoonlijke situatie van de cliënt vastgelegd. Naast NAW gegevens wordt ook naar de gezinssituatie gevraagd, omdat dit ook invloed kan hebben op het verloop van het vermogen.

 • Kennis en ervaring

  Ook wordt er gevraagd naar kennis en ervaring. In deze stap worden opleidingen vastgelegd, maar ook de kennis en ervaring met financiële producten zoals obligaties en aandelen.

 • Financiële situatie

  De financiële situatie is vanzelfsprekend van belang om een goede beleggingsstrategie te kiezen. Bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven worden vastgelegd.

 • Doelstellingen

  Als onderdeel van de financiële situatie worden ook doelstellingen vastgelegd. Bijvoorbeeld: hoeveel rendement wil de cliënt over twintig jaar. Er wordt berekend of deze doelstellingen haalbaar zijn en in welk beleggingsprofiel daarvoor belegd moet worden.

 • Risicotolerantie

  Op basis van de financiële situatie en de beleggingsdoelstelling(en) worden door de EPI-Engine Monte Carlosimulaties uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat er met het vermogen kan gebeuren in verschillende beursklimaten. Daarnaast bevat de SCOPE KYC Cloud Portal een psychometrische risicotolerantietest om in te schatten welk risico de cliënt acceptabel acht.

 • Vastleggen

  De laatste stap is het kiezen van een risicoprofiel en een bijpassende beleggingsstrategie. Daarna worden alle stappen geconverteerd naar een PDF-document, die door beide partijen ondertekend kan worden.