CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.

De Know Your Customer onboarding straat

Elke vermogensbeheerder heeft een eigen onboarding proces en heeft de inhoudelijke details naar eigen goeddunken geïnterpreteerd en vormgegeven. Dat kan – uiteraard onbedoeld – resulteren in boetes van de autoriteiten omdat de vermogensbeheerder niet voldoet aan de wet- en regelgeving. In samenwerkingen met Wijnstekers Financieel Recht hebben wij het onboarding proces zo correct mogelijk compliant gemaakt met MiFID, MiFID II en de AVG. 

De onboarding straat

De MiFID en MiFID II regelgeving bepaald dat er verschillende gegevens van een persoon moeten worden vastgelegd om op basis daarvan een passend beleggingsadvies te kunnen geven. 

De know your customer onboarding straat die is vastgelegd in de SCOPE KYC Cloud Portal, is in samenwerkingen met Wijnstekers Financieel Recht opgesteld, om zo goed mogelijk te voldoen aan de MiFID en MiFID II. 

Naast MiFID en MiFID II is ook de nieuwe wetgeving voor gegevensbescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Door de software voor zowel de vermogensbeheerder als de cliënt toegankelijk te maken, is een groot gedeelte van de AVG ingevuld. 

Welke gegevens worden opgeslagen?

 • Persoonlijke situatie

  Aller eerst wordt de persoonlijke situatie van de cliënt vastgelegd. Naast NAW gegevens wordt ook de gezinssituatie gevraagd, omdat dit ook invloed kan hebben op het verloop van het vermogen.

 • Kennis en ervaring

  Ook wordt er gevraagd naar de kennis en ervaring. In deze stap worden opleidingen vastgelegd, maar ook de kennis en ervaring met financiële producten zoals obligaties en aandelen.

 • Financiële situatie

  De financiële situatie is vanzelfsprekend van belang om een goede beleggingsstrategie te kiezen. Bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven worden vastgelegd.

 • Doelstellingen

  Als onderdeel van de financiële situatie worden ook doelstellingen vastgelegd. Bijvoorbeeld: hoeveel rendement wil de cliënt over twintig jaar. Er wordt berekend of deze doelstellingen haalbaar zijn en in welk beleggingsprofiel daarvoor belegd moet worden.

 • Risicotolerantie

  Op basis van de financiële situatie en de beleggingsdoelstelling(en) worden door de EPI-Engine Monte Carlosimulaties uitgevoerd om inzichtelijk te maken wat er met het vermogen kan gebeuren in verschillende beursklimaten. Daarnaast bevat de SCOPE KYC Cloud Portal een psychometrische risico tolerantietest om in te schatten welk risico de cliënt acceptabel acht.

 • Vastleggen

  De laatste stap is het kiezen van een risicoprofiel en een bijpassende beleggingsstrategie. Daarna worden alle stappen geconverteerd naar een PDF-document, die door beide partijen ondertekend kan worden.

In de onderstaande demo video's wordt stap voor stap uitgelegd hoe de inventarisatie werkt (Engels)

De KYC vraagstelling continu toetsen

Noëlle Wijnstekers is de juridisch expert voor de benodigde KYC kennis en het toetsen van de SCOPE KYC Cloud oplossing tegen de geldende regelgeving. Wijnstekers Financieel Recht zullen wij ook in de toekomst blijven consulteren voor de juridische aspecten van de SCOPE KYC Cloud oplossing en wij zullen het product regelmatig laten toetsen.