CDD On Demand

Langdurige zakelijke relaties monitoren

Langdurige zakelijke relaties monitoren

Leestijd: 2 min.

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten financiële instellingen hun klanten continu monitoren. Dit houdt in dat zowel de zakelijke relatie als de transacties van de klant gecontroleerd worden. Daarnaast is het voor naleving van de sanctiewet essentieel dat financiële instellingen een passende administratieve organisatie en interne controlemaatregelen hebben. Dit geheel van activiteiten staat bekend als het monitoringproces. Met onze monitorfunctie is dit in een handomdraai geregeld. In dit artikel geven we een aantal redenen waarom het belangrijk is om een langdurige zakenrelatie op de monitorlijst te zetten.

Reputatierisico verminderen

In langdurige relaties kunnen de omstandigheden van een client of zakenpartner veranderen. Wat eerst als een laag risico werd beschouwd, kan na verloop van tijd veranderen. Monitoring geeft bedrijven de mogelijkheid om deze veranderingen in de gaten te houden. Door klanten op de monitorlijst te plaatsen, kunnen bedrijven snel reageren op veranderingen van de client. Door adequaat cliëntonderzoek te doen en verdachte activiteiten te melden, kunnen financiële instellingen hun reputatierisico verminderen. Associatie met witwaspraktijken of terrorismefinanciering kan ernstige reputatieschade veroorzaken.

Voldoen aan regelgeving

Het belangrijkste doel van de Wwft is het voorkomen dat het financiële systeem wordt gebruikt voor witwassen en de financiering van terrorisme. Door cliënten te monitoren, kunnen verdachte activiteiten en transacties die hiermee verband houden, worden geïdentificeerd en gemeld. Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om te voldoen aan de Wwft. Niet-naleving kan leiden tot juridische sancties, waaronder boetes en strafrechtelijke vervolging.

Fraude voorkomen

Fraude vormt een serieuze bedreiging voor langdurige zakelijke relaties. Door cliënten in de gaten te houden, kunnen verdachte activiteiten snel worden opgespoord en aangepakt voordat ze uit de hand lopen. Deze proactieve aanpak helpt niet alleen financiële verliezen te voorkomen, maar beschermt ook de reputatie en integriteit van het bedrijf.

Bouwen aan sterke relaties

Monitoring is niet alleen een defensieve strategie; het kan ook dienen als een waardevol instrument om relaties te versterken. Daarnaast sluit de Wwft aan bij internationale standaarden tegen witwassen en terrorismefinanciering, zoals vastgesteld door de Financial Action Task Force (FATF). Compliance helpt bij internationale samenwerking en het handhaven van integriteit in het wereldwijde financiële systeem.