Skip to content

CDD On Demand voor softwarepartners

Onze oplossing

Indien u jaarlijks meer dan 7500 klanten wil controleren is het financieel gezien voordeliger om gebruik te maken van de standalone SCOPE CDD Cloud oplossing. De SCOPE CDD Cloud oplossing bestaat uit diverse componenten, die gebruikt kunnen worden in een volledig geïntegreerde oplossing of als afzonderlijke componenten zoals de client risicobeoordeling, land risicobeoordeling, aanpasbare componenten en de audit trail.  

 

Extra voordelen SCOPE CDD Cloud oplossing

Aanpasbare componenten

Voor een complete risicobeoordeling moet de organisatie kijken naar kenmerken van verschillende soorten klanten, zoals sectoren of beroepen, producten en ‘leveringskanalen’ (bijv. persoonlijk of anders, via tussenpersonen). Binnen de SCOPE CDD Cloud oplossing kunnen deze variabelen worden samengebracht tot een risicoscore. Het gewicht dat wordt toegekend aan elk van deze criteria bij de beoordeling van het totale risico van witwassen van geld en terrorismefinanciering kan per organisatie verschillen en kan daarom op maat worden gemaakt.

Client risico

Met de SCOPE CDD Cloud oplossing kunnen klanten worden gescreend en gecontroleerd op risicofactoren en rode vlaggen, om mogelijke risico’s te kunnen herkennen. Klanten kunnen worden gescreend op sancties, politiek prominente personen (PEPs) en negatieve publiciteit in de media.

Volledige lijst met rode vlaggen en indicatoren

Een persoon/of bedrijf wordt gecontroleerd op PEPs, sancties van wetshandhavende en financiële instanties, adverse media en of de persoon of onderneming een onbekwaam verklaarde directeur/bestuurder is/heeft.

Risicolanden

De CDD Cloud oplossing beoordeelt of een persoon of onderneming op enige wijze geassocieerd is aan een land met een hoog of hoger risico. Een klant kan op veel verschillende manieren verbonden zijn aan landen: bijv. door nationaliteit, adressen, bankrekeningen en adviseurs. Alle desbetreffende landen worden gecontroleerd op diverse risico-indicatoren zoals van de FATF, met als uiteindelijk resultaat een risicoscore per land.

Audit trail

Alle gegevens en gebruikershandelingen worden gelogd in een beveiligde audit trail. Dit traject omvat de uitkomst, de controles die zijn uitgevoerd, resultaten per stap, gebruiker en/of geautomatiseerde besluiten, datum, tijd en gebruiker. De SCOPE Cloud oplossing heeft een uniek datamodel, waarmee u de CDD-beoordeling van de klant op elk moment in de tijd kunt bekijken.

Implementatie

De SCOPE CDD Cloud oplossing kan op verschillende manieren worden toegepast, van een volledig geïntegreerde oplossing tot een oplossing met behulp van een API.

SCOPE KYC & CDD Cloud oplossing

Naast de SCOPE CDD Cloud oplossing hebben wij ook de SCOPE KYC Cloud oplossing. De SCOPE CDD oplossing sluit naadloos aan op de SCOPE KYC oplossing. Hierdoor kan een organisatie de reeds bestaande klantgegevens uit de Know Your Customer (KYC) intake opnieuw gebruiken en aanvullen.

Binnen de SCOPE KYC Cloudoplossing wordt het gehele cliëntinventarisatie proces op een gestructureerde manier doorlopen aan de hand van een digitale wizard met vragen en invulvelden. Deze inventarisatie en vragen zijn gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. Dit proces behandelt achtereenvolgens:

  • De persoonlijke situatie 
  • De voorgaande kennis en ervaring
  • De financiële positie
  • De doelstellingen en het te beleggen vermogen 
  • De risicobereidheidsbepaling via scenario-analyses
  • Het bespreken, het afronden van het KYC-proces en het ondertekenen van contracten 

Van de gehele KYC-inventarisatie wordt een rapport uitgedraaid wat door de cliënt en vermogensbeheerder ondertekend kan worden. Tevens kan, op basis van de KYC-inventarisatie, de benodigde cliëntdocumentatie voor de depotbank worden gegenereerd.

Naadloze integratie: SCOPE CDD Cloud API 

De SCOPE CDD oplossing kan worden geïntegreerd in een bestaand systeem. Gegevensuitwisseling en interactie met de CDD-portal gebeurt via een API. Dankzij de API kunnen handelingen afgerond worden in een ander systeem, zonder dat het meest gebruikte systeem wordt verlaten. Zo kan een gebruiker de CDD-controles uitvoeren in een bestaand systeem (bijvoorbeeld de CRM-software die binnen de organisatie gebruikt wordt). Uitzonderingen kunnen handmatig verwerkt worden op de SCOPE CDD Cloud portal.