Skip to content
shutterstock_1654612627

Machtsmonopolie van de Kamer van Koophandel

Leestijd: 4 min.

In het kort

De Kamer van Koophandel (KvK) is voor de vele ingeschreven ondernemers de plek waar hun dromen begonnen. Voor veel ondernemers is de KvK ook een zakenpartner; zij kopen de bedrijfsinformatie in uit het Handelsregister om die vervolgens weer door te verkopen. Toch dreigen deze handelsrelaties op de schop te gaan nu de KvK steeds hogere prijzen vraagt voor de gegevens en meer beperkingen oplegt. Vijf grote inkopers van bedrijfsinformatie hebben onlangs een vereniging opgericht en zich uitgesproken tegen het beleid van de KvK. Zij overwegen zelfs om een rechtszaak aan te spannen om te ‘garanderen dat het Handelsregister openbaar blijft.’

Publiekrechtelijke monopolie

De KvK is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Een zelfstandig bestuursorgaan is een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar niet direct onder de overheid valt; zij zijn ‘met enig openbaar gezag bekleed’. Andere voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen zijn de het Centraal Bureau Rijvaardigheid en de Sociale Verzekeringsbank. De KvK heeft een zestal wettelijke taken gekregen van de overheid waar onder andere het onderhoud van het Handelsregister onder valt. Alle Nederlandse onderneming staan verplicht geregistreerd in het Handelsregister en iedereen kan die gegevens –tegen betaling – inzien.

De KvK is sinds een paar jaar zelf commercieel actief in de verkoop van bedrijfsinformatie. Commerciële partijen merken sindsdien dat de KvK de gegevens steeds meer probeert af te schermen. De Kamer van Koophandel is bezig met het realiseren van een machtsmonopolie door de gegevens steeds duurder te verkopen én met meer beperkingen te verkopen. Voor aanbieders van bedrijfsinformatie is het daardoor niet meer aantrekkelijk om de gegevens bij de KvK in te kopen en door te verkopen; waardoor de KvK als enige aanbieder overblijft. Het kromme aan deze situatie is dat de KvK zijn publiekrechtelijke rol inzet om het machtsmonopolie te bewerkstelligen.

Omdat ondernemers verplicht zijn om zich o.a. bij de KvK in te schrijven, jaarrekeningen op te sturen en tegenwoordig ook om de UBO te registreren (De KvK heeft als enige de wettelijk bevoegdheid voor deze registraties) vindt men dat de gegevens daarom ook publiek toegankelijk moeten zijn, zonder extra beperkingen. De KvK vindt echter dat sinds de wijziging van de Handelsregisterwet, zij meer voorwaarden kunnen opstellen voor het gebruik van dit Handelsregister. 

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie bestaat uit vijf handelspartners van de KvK en heeft zich uitgesproken tegen dit beleid van de KvK. Zij betwijfelen of de KvK extra voorwaarde kan stellen aan het gebruik van het Handelsregister, omdat het een publieke databank betreft.

De KvK werkt natuurlijk met meer handelspartners samen, die over het algemeen genuanceerder tegen de kwestie aankijken. De SCOPE CDD On Demand oplossing gebruikt ook bedrijfsinformatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor het UBO-onderzoek en het onderzoek naar concernverbanden. De KvK fungeert als een ‘datapartner’ die de input levert voor het UBO-onderzoek, de KvK-registraties van uw cliënt kunnen worden opgevraagd. 

U voert een bedrijfsnaam met vestigingsplaats, of het KvK-nummer in, en CDD On Demand neemt dan het grootste deel van het werk uit handen. Het UBO-onderzoek van SCOPE CDD On Demand maakt eenvoudig en snel de bedrijfsstructuur inzichtelijk, hierin geeft de CDD On Demand oplossing aan:

  • welke persoon (personen) de UBO is;
  • welke persoon (personen) de mogelijke UBO kan zijn of;
  • welke persoon (personen) u kan leiden naar de UBO.

Wanneer u met een cliënt in gesprek bent kunt u door middel van CDD On Demand direct verifiëren hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit. Het UBO-onderzoek is onderdeel van een uitgebreid Wwft-cliëntenonderzoek.

Naast het achterhalen van de UBO wordt er in de compliance check onder andere gekeken naar sanctielijsten, curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check. Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. De CDD On Demand oplossing is speciaal ontwikkeld om u tijd te besparen en het customer due diligence onderzoek uit handen te nemen. U kunt het zelf gratis proberen, u kunt tien gratis credits aanvragen en daarmee kunt u zelf een Wwft-cliëntenonderzoek uitvoeren en het gemak van CDD On Demand zelf ervaren.