Skip to content
shutterstock_559031851

Nog meer tijdsbesparing door seriecontrole

Vanaf nu het is één voor één checken van personen en bedrijven verleden tijd! Met de komst van de seriecontrole kunt u nu met een paar drukken op de knop een CSV-bestand controleren waardoor er nog meer tijd bespaard kan worden.

Om gebruik te kunnen maken van de seriecontrole is het noodzakelijk dat de gebruiker de te controleren personen/bedrijven in een CSV-bestand hebt staan. Dit bestand kan de gebruiker vervolgens eenvoudig uploaden in de SCOPE CDD On Demand omgeving, waarna de personen en/of bedrijven achtereenvolgens gecheckt worden. Indien er een resultaat naar voren komt waarin de persoon of het bedrijf (mogelijk) is gevonden, kan de gebruiker deze controle afwerken terwijl de rest van het bestand automatisch verder wordt gecontroleerd.

Hoe werkt het?

De gebruiker heeft de keuze uit het controleren van bestaande (eerder gecontroleerde) relaties of een lijst met nieuwe relaties. Het controleren van een lijst met nieuwe relaties wordt zo eenvoudig en universeel mogelijk gemaakt door het accepteren van:

 • Bestanden (CSV, txt)
 • Data gekopieerd vanuit bijv. Excel.

De data kan een export zijn vanuit een bestaand systeem, en hoeft niet specifiek afgestemd te zijn op CDD On Demand. De enige eisen aan de data zijn:

Personen
 • Achternaam in een eigen kolom;
 • Voornaam (optioneel);
 • Geboortedatum (optioneel);
Bedrijven
 • Bedrijfsnaam in eigen kolom;
 • Bedrijfsadres velden (optioneel);

Voorafgaand aan de batch wordt een inschatting van de kosten getoond. De batch verwerking werkt de personen/bedrijven 1 voor 1 af, en de resultaten worden direct getoond. De batch verwerking vindt plaats op de achtergrond en bij grote aantallen kan de gebruiker de pagina gewoon sluiten en de resultaten later bekijken.

N.b. dit onderdeel is niet mobiel geschikt, vanwege de complexiteit en het aanleveren van grotere hoeveelheden data, en wordt daarom ook niet getoond op schermen kleiner dan iPad formaat.

Welke controles worden uitgevoerd?

Tijdens de personen en/of bedrijfscontrole wordt op verschillende punten gecheckt:

 • Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat een onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft
 • Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie
 • Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming
 • Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon (PEP)
 • Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen een persoon of een bedrijf
 • Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie

Tijdsbesparing

Zonder gebruik te maken van software voor de diverse controles bent u gemiddeld 10 minuten bezig om de personen- en bedrijvencontroles voor een clientonderzoek uit te voeren, terwijl dit met behulp van CDD On Demand gemiddeld 2 minuten is, een tijdsbesparing van 80%! Door gebruik te maken van de seriecontrole wordt dit proces nog vele malen versneld waardoor u gemiddeld 30 seconde per controle bezig bent. Terwijl SCOPE CDD On Demand de cliënten controleert op onder andere PEP- en sanctielijsten, kunt u uw tijd weer besteden aan de dienstverlening voor de client. In het geval van een eventuele controle door bijvoorbeeld de AFM is er bovendien meteen een gewaarmerkt rapport met de stappen die zijn uitgevoerd voor het clientonderzoek. Better be safe than sorry!