CDD On Demand

Onderzoek naar Witwassen door PEP’s

Onderzoek naar witwassen door PEP’s

Leestijd: 2 min.

Achter de schermen van financiële transacties schuilt een verontrustend gegeven: het witwassen van geld door Politically Exposed Persons (PEP’s). Dit zijn mensen met invloedrijke functies die helaas gevoelig zijn voor corruptie. Onlangs heeft het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een diepgaand onderzoek uitgevoerd dat ons een kijkje geeft in de complexe wereld van financiële criminaliteit en de specifieke uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd.

PEP's en hun verwevenheid met corruptie

PEP’s zijn vaak geassocieerd met schimmige praktijken zoals corruptie. De AMLC heeft de afgelopen maanden flink wat speurwerk verricht om te begrijpen hoe deze invloedrijke personen hun financiële sporen proberen te verbergen. We hebben het hier over ingewikkelde netwerken van offshore-bedrijven, slimme truststructuren en allerlei andere sluwe trucjes die ze toepassen om onder de radar te blijven. De meest voorkomende vormen van criminele opbrengsten door PEP’s zijn (1) het aannemen van steekpenningen of smeergeld, (2) afpersing, (3) opbrengsten van belangenverstrengeling en (4) gelden die verduisterd zijn uit de schatkist.

Regelgeving en verplichtingen

In Nederland zijn specifieke regels van kracht, zoals het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, die de status van PEP definiëren en financiële instellingen verplichten tot verscherpte controles. De derde anti-witwasrichtlijn legt brede verplichtingen op aan instellingen om maatregelen te nemen tegen witwassen en financieren van terrorisme. Het zakendoen met PEP’s hebben daarbij specifieke verplichtingen, waaronder verscherpt cliëntenonderzoek.

FATF beoordeling en zorgen

Recentelijk is Nederland beoordeeld door de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot PEP’s, waarbij over het algemeen een gunstige beoordeling werd gegeven. Echter, er zijn zorgen gerezen met betrekking tot niet-financiële instellingen en de BES-eilanden. Op de BES-eilanden bestaat namelijk geen strikt vereiste om toestemming van het senior management te hebben voor het aangaan en voortzetten van PEP-relaties. Daarnaast zijn financiële instellingen op de BES-eilanden niet verplicht om de herkomst van de middelen vast te stellen en het senior management te informeren voordat levensverzekeringen worden uitgekeerd.

Verborgen transacties en hun impact

Het AMLC heeft meer dan duizend verdachte transacties ontdekt met een cumulatieve waarde van meer dan 14 miljard euro. Deze transacties zijn gekoppeld aan PEP’s uit verschillende landen, wat aantoont dat het hier niet enkel om een nationaal, maar een mondiaal probleem gaat. Soms worden transacties gemeld vanwege negatieve publiciteit rondom de PEP in kwestie.

Uitdagingen en toekomstperspectief

Hoewel Nederland over het algemeen redelijk presteert in het monitoren van PEP’s, blijft het een uitdaging om de herkomst van gelden te achterhalen, vooral wanneer het gronddelict elders heeft plaatsgevonden. Een goede samenwerking tussen nationale en internationale autoriteiten is cruciaal om de wereldwijde uitdaging van financiële criminaliteit doeltreffend aan te pakken, met name bij niet-financiële instellingen en op de BES-eilanden.

Lees het volledige onderzoek hier.