Skip to content
Onderzoek naar Witwassen door PEP’s

Onderzoek naar witwassen door PEP’s

Leestijd: 2 min.

Achter de schermen van financiële transacties schuilt een verontrustend gegeven: het witwassen van geld door Politically Exposed Persons (PEP’s). Dit zijn mensen met invloedrijke functies die helaas gevoelig zijn voor corruptie. Ontdek in dit artikel de complexe wereld van financiële criminaliteit en de specifieke uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd, aan de hand van een diepgaand onderzoek uitgevoerd door het Anti Money Laundering Centre (AMLC).

PEP’s zijn vaak betrokken bij schimmige praktijken zoals corruptie. De AMLC heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek verricht om te begrijpen hoe deze invloedrijke personen hun financiële sporen proberen te verbergen. Hierbij maken ze gebruik van ingewikkelde netwerken van offshore-bedrijven, slimme truststructuren en andere sluwe trucs om onder de radar te blijven. De meest voorkomende vormen van criminele opbrengsten door PEP’s zijn steekpenningen, afpersing, belangenverstrengeling en verduistering van publieke gelden.

Regelgeving en verplichtingen

In Nederland zijn specifieke regels van kracht, zoals het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, die de status van PEP definiëren en financiële instellingen verplichten tot verscherpte controles. De derde anti-witwasrichtlijn legt brede verplichtingen op aan instellingen om maatregelen te nemen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Het zakendoen met PEP’s brengt specifieke verplichtingen met zich mee, waaronder verscherpt cliëntenonderzoek.

FATF beoordeling en zorgen

Recentelijk is Nederland beoordeeld door de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot PEP’s, waarbij over het algemeen een gunstige beoordeling werd gegeven. Echter, er zijn zorgen gerezen met betrekking tot niet-financiële instellingen en de BES-eilanden. Op de BES-eilanden ontbreekt een strikte vereiste voor toestemming van het senior management bij PEP-relaties en zijn financiële instellingen niet verplicht om de herkomst van middelen vast te stellen voordat levensverzekeringen worden uitgekeerd.

Verborgen transacties en hun impact

Het AMLC heeft meer dan duizend verdachte transacties ontdekt met een cumulatieve waarde van meer dan 14 miljard euro, gekoppeld aan PEP’s uit verschillende landen. Dit toont aan dat het probleem niet alleen nationaal, maar mondiaal is. Transacties worden soms gemeld vanwege negatieve publiciteit rondom de betrokken PEP.

Uitdagingen en toekomstperspectief

Hoewel Nederland redelijk presteert in het monitoren van PEP’s, blijft het een uitdaging om de herkomst van gelden te achterhalen, vooral wanneer het gronddelict elders heeft plaatsgevonden. Goede samenwerking tussen nationale en internationale autoriteiten is cruciaal om deze mondiale uitdaging van financiële criminaliteit doeltreffend aan te pakken, met name bij niet-financiële instellingen en op de BES-eilanden.

Bij SCOPE FinTech Solutions begrijpen we de complexiteit van het monitoren van PEP’s en het naleven van anti-witwasregelgeving. Onze geavanceerde tools en expertise helpen uw organisatie bij het uitvoeren van verscherpte cliëntenonderzoeken en het monitoren van verdachte transacties.

Ontdek hoe SCOPE FinTech Solutions uw bedrijf kan ondersteunen bij het bestrijden van financiële criminaliteit en het waarborgen van naleving. 

Lees het volledige onderzoek hier.