Skip to content
shutterstock_181823879

OVG neemt SCOPE CDD On Demand in gebruik

Graag feliciteren wij OVG vermogensbeheer uit ’s Gravenhage met het in gebruik nemen van de nieuwe service SCOPE CDD On Demand. Met behulp van deze nieuwe service kan OVG vermogensbeheer zeer eenvoudig een compliance check uitvoeren in het kader van de Wwft en Sancietwet bij zowel nieuwe als bestaande cliënten en het resultaat hiervan opslaan in het cliënt dossier. Deze compliance check bestaat uit het controleren van relaties en personen:

Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon (PEP)

 

Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen deze persoon of dit bedrijf

 

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie

 

Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming

 

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie

 

Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat deze onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft

Het eindresultaat van de uitgevoerde controle wordt vastgelegd in een rapport wat als onderdeel van het cliënt dossier bewaard kan worden.

Voordelen voor OVG

“De reden dat OVG vermogensbeheer voor de nieuwe service “SCOPE CDD On Demand” heeft gekozen ligt in het feit dat het een zeer laagdrempelige service is die ervoor zorgt dat iedere vermogensbeheerder zijn eigen klanten en nieuwe klanten zelf kan controleren op een efficiënte en eenvoudige wijze”, aldus mr. drs. Wouter van Ganswijk, directeur OVG vermogensbeheer ‘s Gravenhage. “Tevens kan vanuit compliance toezicht gehouden worden op het uitvoeren hiervan, de periodieke update en dat het op een consistente manier gebeurd. Dit biedt OVG vermogensbeheer op een voordelige wijze meer zekerheid en een extra externe risico beoordeling van cliënten.”

SCOPE CDD On Demand

Meer weten over deze nieuwe service? Neem eens een kijkje op www.cddondemand.com en probeer zelf de nieuwe service uit.