Skip to content
Aan de slag met CDD On Demand

Snel aan de slag met CDD On Demand

Leestijd: 4 min.

Als u nieuw bent in de wereld van CDD (Customer Due Diligence) en op zoek bent naar een manier om van start te gaan, dan is CDD On Demand wellicht de juiste oplossing voor u. Het biedt een kosteneffectieve en efficiënte manier om informatie over potentiële klanten te verkrijgen. In deze blogpost bekijken we hoe u aan de slag kunt met CDD On Demand. 

Wat is CDD?

CDD (Customer Due Diligence) is een vorm van klantidentificatieproces waarbij financiële instellingen, banken en andere bedrijven informatie over hun klanten moeten inwinnen om te voldoen aan de antiwitwasregelgeving. Het doel van dit proces is ervoor te zorgen dat bedrijven geen zaken doen met personen of entiteiten die door wetshandhavers of financiële regelgevende instanties als hoog risico zijn aangemerkt. Dit kan bedrijven helpen beschermen tegen witwaspraktijken, pogingen tot fraude en andere criminele activiteiten. 

Controlepunten

Hoe werkt CDD On Demand?

CDD On Demand is een geautomatiseerd systeem dat is ontworpen om het klantenonderzoek voor bedrijven te vereenvoudigen. Het systeem voert ook achtergrondcontroles uit op klanten om eventuele risico’s vast te stellen. Dit helpt bedrijven te beoordelen of zij al dan niet zaken moeten doen met deze personen. Bovendien helpt het hen te voldoen aan de anti-witwasvoorschriften en andere internationale sanctiewetten.

Voordelen van CDD On Demand

Het gebruik van een systeem als CDD On Demand kan bedrijven verschillende voordelen bieden ten opzichte van handmatige processen, zoals een grotere nauwkeurigheid bij het verzamelen van klantgegevens en achtergrondcontroles, een sneller nalevingsproces, meer efficiëntie, lagere kosten, betere mogelijkheden voor risicobeheer en een betere klantervaring dankzij snellere onboardingprocessen. Bovendien zorgt het ervoor dat bedrijven blijven voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot customer due diligence-processen.

Kortom, als u op zoek bent naar een kosteneffectieve en efficiënte manier om informatie over uw potentiële klanten te verkrijgen, moet u overwegen het geautomatiseerde softwareplatform CDD On Demand te gebruiken. Het biedt tal van voordelen ten opzichte van handmatige processen, waaronder grotere nauwkeurigheid, snellere naleving, grotere efficiëntie, lagere kosten, betere mogelijkheden voor risicobeheer en een betere klantervaring dankzij snellere onboardingprocessen. Als Wwft-poortwachter kan dit uw organisatie helpen om aan alle toepasselijke wetten te blijven voldoen en toch een uitstekende klantenservice te bieden!