Skip to content
shutterstock_483788932-1000x600

Strenge witwasregulatie hindert bedrijven en goede doelen

Leestijd: 4 min.

In het kort

In de strijd tegen frauduleuze witwaspraktijken vallen steeds vaker onnodige slachtoffers. Goede doelen, coffeeshops en zelfs betaald voetbalclubs hebben last van de aangescherpte reglementen rondom witwassen. Sinds de monsterboete die de ING in 2018 heeft gekregen zijn banken voorzichter dan ooit en dreigen eerlijke bedrijven en goede doelen slachtoffer te worden van het nieuwe, aangescherpte interne beleid van de banken.


Verschillende bedrijven uit risicobranches en ngo’s die zaken doen met risicolanden hebben moeite met het verkrijgen van financiering of het openen van een bankrekening door het strenge anti-witwasbeleid van banken


Hinder bij het aanvragen van een bankrekening, financiering of het inschrijven bij een betaalplatform

Voor ngo’s die actief zijn in hoog-risicolanden of sanctielanden is het erg moeilijk om een bank te vinden of om zich aan te sluiten bij een betaalplatform zoals Mollie. Er wordt hen gevraagd zelf de benodigde documenten op te leveren, maar dit kost voor veel kleinere ngo’s vaak te veel tijd en bovendien veel geld. De Nederlandse Vereniging van Banken herkent dit probleem en zegt met de sector in gesprek te zijn (bron). Waar bij banken vaak onduidelijkheid over ontstaat, zijn de activiteiten die – voornamelijk kleinere – ngo’s financieren en met wie zij samenwerken.

Niet alleen vanuit ngo’s wordt geklaagd over het anti-witwasbeleid. Vanuit verschillende branches wordt geklaagd over de belemmering bij bijvoorbeeld het openen van een bankrekening of het aanvragen van een financiering. Als er wordt gesteld dat bedrijven hinder ondervinden van de antiwitwasregels dan wordt er waarschijnlijk eerder gedacht aan klassieke fraudegevoelige bedrijven zoals coffeeshops en trustkantoren. Behalve deze voorbeelden melden ook betaald voetbalclubs en bedrijven die internationale handel drijven problemen. Banken durven bij het aannemen van nieuwe cliënten die handel drijven met bijvoorbeeld risicolanden of actief zijn in een risicobranche amper nog risico te nemen en wijzen hen op voorhand de deur. Het due diligence onderzoek kost dan te veel moeite en het is de risico’s niet waard.

Daarnaast hanteren banken verschillende criteria. Het anti-witwasbeleid is hiermee een ingewikkelde rompslomp van regels geworden voor zowel gedupeerde bedrijven als de bank zelf. Het beleid van de overheid is duidelijk; strenge richtlijnen tegen het bestrijden van witwassen. Maar levert dit beleid, als het op deze manier uitgevoerd wordt, geen onrechtmatige hinder op bij eerlijke bedrijven en goede doelen? Het moet niet zo kunnen zijn dat bonafide bedrijven en organisaties die opereren in een risicogebied of -branche geen bankrekening of financiering krijgen door het strenge anti-witwasbeleid.


De verhouding tussen banken en toezichthouders is op scherp gesteld sinds de monsterboete van de ING. Banken durven hierdoor helemaal geen risico’s meer te nemen.


Het anti-witwasbeleid vanuit de Wwft

De anti-witwasregeling maakt onderdeel uit van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Wwft is 1 augustus 2008 in werking getreden en is een samenvoeging van twee eerdere wetten: Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). De Wwft is geleidelijk aangescherpt, maar heeft nog niet eerder zo veel hinder opgeleverd als in de huidige realiteit. Door een schrikbewind van het Openbaar Ministerie die resulteerde in tenminste één historisch hoge boete voor de ING en een lopend onderzoek bij de ABN AMRO zijn de verhoudingen op scherp gesteld. Banken durven nog minder dan eerst risico te nemen.

Door de Wwft hebben banken net als andere Wwft-plichtige instellingen een zogenaamde poortwachtersfunctie gekregen van de overheid voor het beschermen van ons rechtsorde. Zij zijn de eerste linie in de bestrijding van witwassen. Door middel van uitgebreide customer due diligence onderzoeken, ook wel de Wwft-cliëntenonderzoeken genoemd, moeten zij als eerste partij frauduleuze praktijken en verdachte handelingen opsporen. Een gedegen Wwft-cliëntenonderzoek kost veel tijd, gezien het grote aantal (sanctie)lijsten die zij af moeten gaan om een persoon of bedrijf te controleren.


De CDD On Demand oplossing stelt u in staat om binnen enkele secondes een goedkope Wwft-cliëntenonderzoek uit te voeren

 

Tijd- en kostenbesparing door het gebruik van CDD On Demand voor uw Wwft-cliëntenonderzoek

CDD On Demand is op basis van dit vraagstuk tot stand gekomen. Automatisering op het gebied van financiële regelgeving omtrent de Wwft werd in mondjesmaat aangeboden en was vaak niet compleet. Vanuit de gedachte dat het allemaal beter, goedkoper en makkelijker kon is de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. De compliance check die in de oplossing zit, controleert een bedrijf of persoon op elf verschillende (sanctie)lijsten, zowel verplichte lijsten als niet verplichte lijsten. Aan het eind van de compliance check krijgt u een gewaarmerkt rapport voor uw administratie die op zijn beurt als bewijs dient dat u de compliance check ter goeder trouw heeft uitgevoerd. Eén compliance check kost slechts enkele secondes en kost hoogstens €1,50. Voor grotere bedrijven is tevens de CDD On Demand API ontwikkeld, waardoor de kosten nog lager zijn.

De monitorfunctie

Na de uitgebreide compliance check is het ook de bedoeling dat u uw gegevens up-to-date houdt. Door de monitorfunctie van de CDD On Demand oplossing is uw systeem, zonder zelf inspanning te leveren, altijd up-to-date. U hoeft alleen actie te ondernemen als er iets is veranderd in de situatie van één of meerdere cliënten, bijvoorbeeld als uw cliënt bij de aankomende verkiezing gekozen wordt als lid van de Staten-Generaal en hij/zij nu een politiek prominent persoon is geworden. De CDD On Demand oplossing geeft dan een melding dat één of meer van uw cliënten gevonden is op een van de gecontroleerde (sanctie)lijsten. De monitorfunctie loopt de lijsten dagelijks af voor alle personen die op de monitorlijst staan.

Het controleren van cliënten om te voldoen aan de Wwft wordt op deze manier minder tijd- en geld rovend. Bovendien wordt het risico op een boete van bevoegde instanties significant kleiner bij het aantonen dat u zo goed als mogelijk heeft voldaan aan de Wwft. De CDD On Demand oplossing is er voor MKB-bedrijven met een Wwft verplichting, maar ook voor large accounts met een Wwft verplichting. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over de mogelijkheden voor uw bedrijf of een gratis proefaccount aanvragen.