Customer Due Diligence (CDD) wat houdt het in?

shutterstock_1097913926

Customer Due Diligence (CDD), wat houdt het in?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Er staan steeds vaker vacatures op het internet met de vraag naar een ‘CDD Analist’ of ‘compliance offer’. Maar wat houdt CDD nou eigenlijk in? CDD staat voor Customer Due Diligence. Customer Due Diligence is in feite een onderdeel van een ken-uw-klant onderzoek. Met een CDD-onderzoek doen bijvoorbeeld financiële instellingen onderzoek naar hun cliënten en op basis daarvan maken zij een risico-inschatting. Door het CDD-onderzoek op de juiste manier uit te voeren en toe te passen voorkomt een financiële instelling dat zij worden gebruikt voor het witwassen van geld of voor frauderen.

CDD en KYC

CDD wordt vaak ten onrechte als synoniem voor Know Your Customer (KYC) genoemd, terwijl CDD een onderdeel is van KYC. CDD is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft). De Wwft is een vrij recente wet die in 2008 is ingevoerd in Nederland. Door de Wwft hebben bepaalde beroepen en branches een ‘poortwachter’ functie gekregen van de overheid om witwassen en frauderen tegen te gaan. Zij hebben hierin een belangrijke rol om eventuele signalen zo vroeg mogelijk op te pikken en bij eventuele ongebruikelijke transacties een melding te maken bij de FIU Nederland. Beroepen zoals makelaars, notarissen en advocaten krijgen te maken met deze wettelijke verplichting. CDD is een van de eerste stappen in de aanpak van het anti-witwassen en terrorismefinanciering. Iedere instelling bepaalt haar eigen CDD-beleid, maar dit beleid moet wel altijd zijn gebaseerd op de Wwft.

Hoe voert u een CDD-onderzoek uit?

Het is van belang om een goed CDD-onderzoek te doen zodat bedrijven weten met wie zij zakendoen en wat voor risico de relatie met zich meebrengt. De eerste stap is natuurlijk de identificatie en verificatie van een cliënt. Na deze stap begint de risico-inventarisatie. Er moeten bepaalde controles worden uitgevoerd om een goede risico-inschatting te maken, waarvan er een paar wettelijk zijn vastgelegd. Het achterhalen van de Ultimate Benifical Owner (UBO) en het controleren van PEP- en sanctielijst vallen hieronder. Uitgebreidere controles zijn ook mogelijk zoals het laten meewegen van landenrisico of het nagaan van het curatele- en bewindregister. De gedachte achter de Wwft is immers dat u een risico-inschatting moet maken van uw cliënt. Hoe meer informatie bedrijven hebben over de cliënt, beter men een risico-inschatting kan maken.

Op basis van de risico-inschatting kunnen bedrijven kiezen uit drie soorten cliëntenonderzoeken:

 • Vereenvoudigd
 • Standaard
 • Verscherpt


Een vereenvoudigd cliëntenonderzoek komt niet veel voor. Er zijn geen standaardgevallen meer aangewezen in de wet waarbij een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat. Bedrijven zullen zelf bewijs moeten leveren dat er onderzoek is gedaan en dat de cliënt een voldoende bewezen laag risico vormt. Het Europees Parlement en Raad heeft daarvoor een bijlage opgesteld met indicatoren die een potentieel lager risico. In de bijlage wordt veelal verwezen naar beursgenoteerde bedrijven en overheidsinstellingen.

Vrijwel altijd zullen bedrijven een standaard cliëntenonderzoek moeten uitvoeren. Bij een standaard cliëntenonderzoek worden altijd een standaard aantal punten vastgelegd en gecontroleerd:

 • De identiteit van de cliënt moet vastgesteld, gecontroleerd en vastgelegd worden;
 • De identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO) moet vastgesteld, gecontroleerd en vastgelegd worden;
 • Het doel en de aard van de transactie/opdracht moet vastgesteld en vastgelegd worden;
 • Controleren of een cliënt voor zichzelf of voor een ander optreedt;
 • Indien nodig: vaststellen of een natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is;
 • Het voortdurend blijven monitoren en controleren van de cliënt.

Als laatste is er nog een verscherpt cliëntenonderzoek. Dit verscherpte onderzoek voert een bedrijf alleen uit als er bij de risico-inschatting een hoog of verhoogd risico uitkomt. Verhogende risicofactoren zijn onder andere:

 • De cliënt een politiek prominent persoon is (PEP), een familielid van een PEP is of een naast geassocieerd persoon van een PEP is;
 • Als het land waar de cliënt woont of gevestigd is, door de Europese Commissie of FATF is aangewezen als een risicoland. Risicolanden zijn landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme;
 • Als het een transactie of zakelijke relatie betreft met een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme. Een voorbeeld hiervan is een cryptotransactie.

Het type cliëntenonderzoek hangt dus af van de risico-inschatting. Het proces om een risico-inschatting te maken is tijdrovend en intensief. SCOPE FinTech Solutions heeft de CDD On Demand ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen met het maken van de risico-inschatting en het achterhalen van de UBO. Daarnaast is het ook mogelijk om cliënten op een monitorlijst te zetten. De cliënten op de monitorlijst worden elke dag op elf verschillende punten gecontroleerd.

Hoe vervult u uw poortwachtersfunctie met de Wwft check?

shutterstock_387228880

Hoe vervult u uw poortwachtersfunctie met de Wwft check van CDD on Demand?

Leestijd: 2 min.

In het kort

In 2008 werd de zogenaamde Wwft geïntroduceerd in Nederland. Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het is een samenvoeging van twee eerder bestaande wetten; de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties. De Wwft heeft een risicogeoriënteerde aanpak, dat wil zeggen dat Wwft-plichtige instelling risico-inschatting te maken van hun cliënten.  Het hoofddoel van de Wwft is het handhaven van integriteit in het financiële stelsel, dit houdt het voorkomen en bestrijden van het witwassen en het financieren van terrorisme in. Hieronder leest u welke stappen u neemt bij een Wwft check en waarom deze wet belangrijk is binnen het Nederlandse rechtssysteem.

 

Voor verkopers van goederen, bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen, makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, taxateurs van onroerende zaken, exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners legt de Wwft de volgende verplichtingen op. Door de vragen te beantwoorden, weet u direct hoe u uw poortwachtersfunctie moet vervullen volgens de richtlijnen van de Wwft.

Welke stappen neemt u bij een Wwft-check?​

Hoe kan Scope CDD on Demand u en uw bedrijf ondersteunen met het uitvoeren van uw poortwachtersfunctie?

CDD On Demand biedt een online platform waarin de KvK-registraties van uw cliënt kunnen worden opgevraagd. U voert een bedrijfsnaam met vestigingsplaats, of het KvK-nummer in, en CDD On Demand neemt dan het grootste deel van het werk uit handen. Binnen één minuut krijgt u een overzicht van de bedrijfsstructuur, hierin geeft de CDD On Demand oplossing aan;

 • welke persoon (personen) de UBO is.
 • welke persoon (personen) de mogelijke UBO kan zijn.
 • welke persoon (personen) u kan leiden naar de UBO.

Wanneer u met een cliënt in gesprek bent kunt u door middel van CDD On Demand direct verifiëren hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit.

Welke stappen doorloopt u voor een Wwft-check?

shutterstock_321052181

Welke stappen doorloopt u voor een Wwft-check?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Een cliëntenonderzoek in het wettelijke kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen vormen uiteindelijke een uitgebreid dossier van uw cliënt.

First things first

Een cliëntenonderzoek draait uiteindelijk om één vraag: ‘met wie doet u zaken?’ In het kader van de Wwft worden er nog wat extra vereisten aan het cliëntenonderzoek toegevoegd, maar u begint nog steeds bij het begin; NAW-gegevens. Bij een natuurlijk persoon kunt u hierbij denken aan een voor- en achternaam, adresgegevens en geboortedatum. Bij rechtspersonen vindt u de antwoorden vaak in de KvK-registratie. Ons CDD On Demand platform is gekoppeld aan de Kamer van Koophandel zodat deze gegevens automatisch ingevuld worden. Zodra u deze gegevens heeft is het van belang om deze te verifiëren. Aan de hand van een identiteitsbewijs kunt de gegevens controleren.

 

 

UBO?

Een Wwft-plichtige instelling is ook verplicht om de Ultimate Beneficial Owner (UBO) te achterhalen. Als u te maken heeft met een cliënt die een rechtspersoon is, heeft u vrijwel altijd te maken met een UBO. In de praktijk blijkt dit toch nog niet zo’n eenvoudige stap omdat de bedrijfsstructuur vaak ingewikkeld in elkaar zit. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt CDD On Demand de bedrijfsstructuren op een overzichtelijke manier inzichtelijk. Binnen enkele secondes geeft de software aan; wie de UBO is, wie mogelijk de UBO is of wie hoogstwaarschijnlijk weet wie de UBO is en ontvangt u hier een mooi rapport van. Bovendien kunt u vervolgens met een druk op de knop het cliëntenonderzoek uitvoeren.

Risicocategorisering

Er bestaan drie soorten cliëntenonderzoeken: eenvoudig, standaard en verscherpt. Om uw cliënt in een van deze risicocategorieën te kunnen plaatsen heeft u wat meer achtergrondinformatie nodig die probeert u te vinden in de zogenaamde compliance check. Er zijn een aantal hoog risicofactoren aangewezen op basis waarvan u een verscherpt onderzoek zou moeten uitvoeren. Een aantal voorbeeld hiervan zijn:

 • Politiek prominenten personen en hun familie;
 • Actieve of historische sancties;
 • Een persoon of bedrijf die onder toezicht staat van een financiële toezichthouder (denkt u bijvoorbeeld aan de AFM);

Als u erachter komt dat uw cliënt één of meer van deze risicofactoren ‘behelst’ dan moet u een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten. In de CDD On Demand oplossing worden elf risicofactoren automatisch gecontroleerd, waardoor u snel een overzicht heeft van de eventuele risico’s die een zakelijke relatie met uw cliënt met zich meebrengt.

 

Monitorfunctie

Als u de NAW-gegevens heeft genoteerd, een risicocategorisering heeft en een daartoe behorend cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd is uw dossier compleet. Het is echter wel verplicht om dit dossier regelmatig te controleren op veranderingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw cliënt opeens een politieke functie bekleed of dat een bedrijf onder toezicht komt te staan van financiële toezichthouders. Het dossier up-to-date houden kan vergeten worden als het niet automatisch periodiek wordt gedaan. De monitorfunctie van CDD On Demand controleert uw dossier dagelijks en geeft een melding bij een verandering, zo loopt u nooit achter de feiten aan.

Wilt u meer weten over CDD On Demand? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen of een gratis proefaccount aanvragen om het te proberen.

Bent u onbewust onderdeel van een witwasketen?

shutterstock_510842743

Bent u onbewust onderdeel van een witwasketen?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Er wordt jaarlijks ongeveer 13 miljard euro witgewassen. Het geld verdienen is niet het probleem, de kunst is om het verdiende geld in het ‘legale circuit’ te krijgen. 10 duizend euro klinkt als veel geld, maar voor zo een ‘laag’ bedrag hoeft er niet eens een witwasconstructie te komen. Grotere bedragen zijn interessanter om wit te wassen, maar ook meteen een stuk moeilijker. Er is dan een plan van aanpak nodig, over het algemeen wordt er witgewassen in drie stappen: plaatsing, verhullen herkomst en re-integratie. Als geld niet kan worden witgewassen is het de misdaad vaak niet waard, het is dus ontzettend belangrijk dat er genoeg aandacht is voor en kennis is over witwassen.

De afgelopen jaren is de aandacht voor witwassen flink gegroeid. In. 2018 kreeg de ING een recordboete van maar liefst 775 miljoen euro. Zij gaven criminelen jarenlang vrij spel, omdat de wettelijk verplichte onderzoeken werden verwaarloosd. Inmiddels zijn de anti-witwasrichtlijnen flink aangescherpt en hebben veel financiële instellingen hun witwascontroles opgevoerd.

 

Het Anti Money Laundering Centre heeft inmiddels al ongeveer 250 verschillende witwasmethodes in kaart gebracht. Deze verschillen van witwassen middels cryptocurrency tot welbekende ‘vastgoedtrucs’. Het belangrijkste is om te denken als een crimineel. Uiteraard is het belangrijk dat financiële instellingen met een poortwachtersfunctie op de hoogte zijn van de verschillende witwasmethodes, maar eigenlijk is het voor iedereen relevant om te weten hoe het witwassen in zijn werk gaat.

Vaak zijn (onschuldige) ondernemers zich er niet bewust van dat ze onderdeel zijn van een witwasketen. Er wordt gevreesd dat het meeste geld wordt witgewassen doordat criminelen kleine contante bedragen uitgeven, verspreid over een langere periode. Een methode waar nauwelijks grip op valt te hebben, de uitgaven vallen niet op en komen bijna nooit aan het licht bij de toezichthouder. Hopelijk steeds vaker wel want tegenwoordig zijn er verschillende systemen in omloop die transacties monitoren en alarm slaan zodra er ook maar iets afwijkt van het normale uitgavenpatroon. Bij de ABN Amro is er zo een systeem. Zodra de transacties niet overeenkomen met het verwachte uitgavenpatroon wordt er iemand op gezet die de transacties verder analyseert.

Met kleine bedragen kan alleen niet die mooie dure auto worden aangeschaft, bij contante bedragen vanaf 10 duizend euro geldt er een meldplicht in Nederland. Om toch die auto te kunnen kopen, moeten criminelen het geld op een bankrekening zien te krijgen. Dat is over het algemeen de eerste stap. Het plaatsen van het geld op een rekening gebeurt veelal onder de naam van een fictief bedrijf of middels een stroman. Een stroman is iemand die zijn identiteit leent aan criminelen en zonder daadwerkelijk handelingen uit te voeren wel onderdeel uitmaakt van het witwassen. Wat momenteel ook heel populair is onder de criminelen is het (contant) investeren in goederen, zoals aardappelen en uien, om vervolgens te exporteren en te verkopen. Ook wel trade-based money laundering genoemd. De goederen worden verkocht, het geld belandt op een rekening en het lijkt zo afkomstig van eerlijke handel.

Dat is vaak de volgende stap; het verhullen van de herkomst, oftewel het ‘legaliseren’ van de herkomst. Dit gebeurt nog steeds vaak via zaken zoals kappers, nagelsalons en zonnebankstudio’s, omdat er relatief weinig geïnvesteerd hoeft te worden om een omzet te behalen. U kunt zich voorstellen dat een kroeg zich zou moeten gaan verantwoorden als er wel veel inkomsten zijn maar geen drank wordt ingekocht. Ook vinden er vaak meerdere overboekingen plaats tussen verschillende rekeningen, alles om de herkomst van het geld zo onduidelijk mogelijk te laten zijn.

Dan de laatste stap, het geld moet terugkomen bij de crimineel. Bijvoorbeeld doordat de crimineel op papier als de eigenaar van de zonnebankstudio geregistreerd staat en dus maandelijks een flink salaris ontvangt. Nu het geld op een rekening staat, vallen de transacties niet meer onder de meldplicht en kan dus gerust die mooie dure auto worden aangekocht. Zolang de autodealer niks vermoedt is het witwassen dus succesvol afgerond.

Hoe scherper de bovenwereld reageert op witwassen, hoe ingewikkelder de methoden die de onderwereld moet verzinnen. Het is belangrijk dat transacties worden gemonitord en dat financiële instellingen, maar ook andere ondernemers, onderzoek doen naar personen of bedrijven waar mee zij zakendoen. CDD On Demand is de perfecte ondersteuning bij het controleren van personen en bedrijven. Met de CDD-oplossing kunnen er gemakkelijk compliance checks worden uitgevoerd en met het UBO-onderzoek kan er snel meer inzicht worden verkregen in de details over een bedrijf.

Wilt u meer informatie over CDD On Demand? Neem dan contact met ons op. Vul hier het contact formulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Haegens, K. (2021, 15 januari).Komt een boef bij de bank: de wondere wereld van het witwassen. Geraadpleegd op 19 januari 2021, van https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/komt-een-boef-bij-de-bank-de-wondere-wereld-van-het-witwassen~b0d081c6c/

 

Vacature: marketing stagiair

shutterstock_589630784

Marketing stagiair gezocht

 Ben jij creatief, houd je van schrijven, word je enthousiast van analyseren en ken je de ins en outs van social media? Wellicht kom jij dan de aankomende periode ons team versterken als marketing stagiair! SCOPE FinTech Solutions, een echte pionier in de ICT branche, is per 1 februari opzoek naar een marketing stagiair voor een periode van 5 maanden (full-time).

Functieprofiel en werkzaamheden:

 • Je ondersteunt de marketingafdeling met diverse werkzaamheden
 • Je helpt mee bij het succesvol uitvoeren en door ontwikkelen van onze social media strategie;
 • Je creëert visuele en tekstuele content voor social media;
 • Je beantwoordt vragen vanuit onze community via mail en webcare;
 • Je helpt mee bij het innoveren van onze social media, waarbij je nieuwe dingen uitprobeert;
 • Je verzamelt en analyseert resultaten en cijfers en vertaalt deze naar nieuwe content ideeën;
 • Je schrijft teksten voor externe nieuwsbrieven (B2B) en stuurt deze mailingen uit;
 • Je verzorgt de opmaak en teksten voor brochures;
 • Je draait volledig mee in ons team. We zijn een hecht team, werken nauw samen, houden elkaar goed op te hoogte en houden ook (in hoeverre corona het toelaat) van een gezellige vrijdag middag borrel;
 • Er is eventueel ruimte voor eigen onderzoek;
 • Er is veel ruimte voor je eigen inbreng. Wil je graag video’s maken of een podcast opzetten; graag!

Functie-eisen:

 • Je studeert Commerciële Economie, Communicatie of een andere marketing gerelateerde opleiding (HBO of WO niveau)
 • Je bent minimaal 20 weken beschikbaar
 • Je kan foutloos Nederlands (Engels is een pré)
 • Je hebt social media kennis
 • Je hebt ervaring met programma’s als Photoshop en Illustrater (pré)
 • Je bent enthousiast, nieuwsgierig en pro-actief

Wat wij bieden:

 • Een leuke en leerzame stageplek voor 4-5 dagen in de week. Standplaats in Hoofddorp.
 • Klein team om mee samen te werken
 • Veel mogelijkheden tot eigen inbreng
 • Mogelijkheid om studie-onderzoek uit te voeren
 • Goede begeleiding tijdens stageperiode
 • Marktconforme stagevergoeding van €350 euro per maand
 • Contractduur 5 maanden

 

Deadline sollicitaties: 26-1-2021

Verwachte startdatum: 1-2-2021

Soort dienstverband: Stage

Stuur ons jouw onderscheidende sollicitatiebrief met foto en CV en maak duidelijk waarom jij onze kandidaat bent naar hr@scope.nl. Sluitdatum voor deze vacature is 27 januari 2021. Een opdracht kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden​

Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden

Leestijd: 3 min.

In het kort

De grootste intergenerationele vererving ooit zit er aan te komen en dit is uitermate voordelig voor onze millennials. De millenial, veelal de zoon of dochter van babyboomers en grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Eigenwijs, overijverig, narcistisch en egoïstisch worden ze wel ook genoemd, maar door stijgende eigen inkomens en vererving worden ze wel steeds vermogender. Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden en bereiden zich voor op dé nieuwe klant van nu, de millennial.

Het is een feit dat een groep twintigers en dertigers binnenkort zullen gaan erven, aan het erven zijn of al hebben geërfd. Ouders overlijden of willen graag helpen door hun vermogen over te dragen aan hun kinderen in een levensfase waarin het meer bijdraagt dan op het moment van vererving. Ook kenmerkend voor deze groep is dat zij zeer ondernemend ingesteld zijn. Hun stijgende eigen vermogen wordt veelal geïnvesteerd in eigen ondernemingen of belegd. De meeste beleggers zijn ouder dan 45 jaar, maar steeds vaker zien vermogensbeheerders jongere mensen van rond de dertig jaar met een fors vermogen. Het is dan ook belangrijk dat zij meebewegen in deze leeftijdsverschuiving.

Niet alleen de leeftijd, er zijn meer andere eigenschappen van dé nieuwe klant tegenover de babyboomers. Er is behoefte aan veel intensiever contact. Zij hebben niet alleen face-to-face contact, maar ook steeds vaker vindt er contact plaats met klanten via digitale communicatiemiddelen. Daarentegen verschuift de verantwoordelijkheid tijdens het beleggen steeds meer naar de vermogensbeheerder. Millenials zoeken van tevoren zelf veel informatie uit, via bijvoorbeeld het internet, en weten zo precies wat ze willen. Het beleggen zelf laten ze aan de vermogensbeheerder over en dus is de klant vaak minder actief verwikkeld in het beleggen dan de klant waaraan vermogensbeheerders gewend waren. De rol van de traditionele vermogensbeheerder verandert, maar blijft dus wel belangrijk op de cruciale beslismomenten.

Millenials zijn de eerste generatie die met internet zijn opgegroeide en met de inzet van de technologie zijn zij, beter dan vorige generaties, in staat om hun verkregen kennis om te zetten in vermogen. Of dit nu via het ondernemen of via het beleggen is. De drijfveer is anders, millenials zijn minder bezig met het veiligstellen van de toekomst en meer bezig met het verrijken van hun huidige leven.

Met onze KYC-oplossing is de vermogensbeheerder in staat om naadloos aan te sluiten bij deze gedigitaliseerde en ondernemende millenials. Papierwerk is zo goed als passé en het digitaal invullen en onderhouden van gegevens wordt steeds meer de norm. Met onze SCOPE Client Portal kunnen vermogensbeheerders samen met de cliënt tot een risicoprofiel en beleggingsplan komen. Gegevens kunnen makkelijk online ingevuld en onderhouden worden. De millenial is graag op de hoogte en transparantie over kennis en gegevens is daarvoor belangrijk. Door een dubbele toegang in het client portal, dual acces, wordt het onderhouden van het cliënt profiel nog makkelijker. Zowel de medewerkers als de cliënt kunnen naar dezelfde gegevens kijken, zodat deze transparantie gewaarborgd kan worden.

Wilt u meer informatie over onder SCOPE Client Portal? Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Slegers, M. (2021, 12 januari). Grootste overdracht ooit van geld tussen generaties komt eraan. Geraadpleegd op 13 januari 2021, van https://fd.nl/achtergrond/1367727/millennials-worden-snel-rijker-mede-dankzij-de-babyboomers

 

Witwassen middels grondstoffen steeds populairder

shutterstock_246388288

Witwassen middels grondstoffen steeds populairder

Leestijd: 4 min.

In het kort

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod), heeft 11 januari het jaarrapport van 2020 naar buiten gebracht. Er werden maar liefst 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 van deze onderzoeken het verzoek uit het buitenland kwam.

Een groot deel van deze onderzoeken leidde tot succesvolle samenwerkingen tussen binnen- en buitenlandse opsporingsdiensten. Vooral de grote onderzoeken naar fraude, witwassen en corruptie vragen om een goede samenwerking tussen meerdere partijen, zowel nationaal als internationaal gevestigd. De samenwerkingen met het buitenland zijn steeds van groter belang. Uit het rapport is gebleken dat er steeds meer criminelen naar het buitenland uitwijken voor het witwassen van geld. Dubai, Hongkong en Singapore zijn voor de Fiod geen onbekende plekken als het gaat om witwassen, echter ook Afrika valt sinds kort binnen dit rijtje.

Veel crimineel geld wordt geïnvesteerd in grondstoffen in Afrika, zoals aardappelen, goud en diamanten. Inmiddels wordt er geschat dat er in de afgelopen jaren al voor maar liefst 150 miljoen euro aan landbouwproducten zijn geëxporteerd. Ook wel trade based money laundering genoemd, het contante criminele geld wordt geïnvesteerd in de grondstoffen, die vervolgens worden geëxporteerd en verkocht in het buitenland. Op deze manier lijken de opbrengsten afkomstig van eerlijke handel.

 

We waren altijd de club van follow the money, maar dat principe is achterhaald,” zegt Fiod-topman Langerak. “Tegenwoordig jagen we ook op zaken als cryptovaluta, en daarnaast dus op goederenstromen.

 

Zolang er de mogelijkheid is voor criminelen om hun contante geld te ‘investeren’, zal de markt geïnfecteerd blijven met misdaadgeld. Daarnaast is de huidige crimineel een stuk slimmer en sluwer dan vroeger. Crimineel geld werd toen voornamelijk gebruikt om als god te leven aan de Spaanse Costa, tegenwoordig wordt het geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld huizen en hotels.

 

Het is dus belangrijk om bij het cliëntenonderzoek goed te kijken naar verwante landen, om zo goed het geografisch risico te kunnen bepalen. Verder wordt het beoordelen van de sector waarin de cliënt werkzaam is dus een nog groter punt van aandacht. Global Industry Classification Standarts (GICS) identificeert in totaal 3 verschillende ‘lagen’ met 11 sectoren, 24 industriegroepen en 69 industrieën. Aan Wwft-plichtige instellingen de taak om in hun CDD-beleid op te nemen wat de verschillende risico’s zijn van deze sectoren. Uiteraard is het dan ook belangrijk dat deze risico indicatie ook wordt opgenomen in de risicobeoordeling van een (nieuwe) cliënt.

In de SCOPE Client Portal kunt u gemakkelijk een correct cliëntprofiel en een bijpassend risicoprofiel vastleggen. Met behulp van de geïntegreerde CDD-functionaliteiten kunnen verschillende screenings worden uitgevoerd om een risicobeoordeling van de cliënt uit te voeren. Het risicoprofiel wordt opgesteld op basis van verschillende risicocomponenten zoals: geografisch, cliënt (e.g. PEP), functiesoort, sectoren, distributie en bronnen van vermogen.

 

Het is ook noodzakelijk dat u het cliëntprofiel en het risicoprofiel van de cliënt up-to-date houdt. Het risicoprofiel van de cliënt kunt u in de portal gemakkelijk up-to-date houden door de cliënt op de monitorlijst te plaatsen. De cliënt wordt dan 365 dagen per jaar gecontroleerd op de risicocomponenten en u krijgt een melding zodra er iets wijzigt in de risicostatus van de cliënt. Voor het up-do-date houden van het cliëntprofiel is het noodzaak dat u goed contact onderhoudt met de cliënt. Door een dubbele toegang in het client portal, dual acces, wordt het onderhouden van het cliëntprofiel nog makkelijker. Zowel de medewerkers als de cliënt kunnen naar dezelfde gegevens kijken, zodat er geen ruimte is voor misverstanden.

Wilt u meer informatie over onder SCOPE Client Portal? Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Jaarbericht FIOD 2020, Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding. (2021, 11 januari). Geraadpleegd van https://www.fiod.nl/jaarbericht-fiod-2020-opsporend-nederland-samen-sterk-in-de-fraudebestrijding/

Voskuil, K. (2021, 11 januari). Met een aardappel of diamant was je crimineel geld prima wit, leren steeds meer criminelen. Geraadpleegd van https://www.parool.nl/nederland/met-een-aardappel-of-diamant-was-je-crimineel-geld-prima-wit-leren-steeds-meer-criminelen~baef3528/

Aandachtspunten voor Wwft-plichtige instellingen in 2021

shutterstock_628231355

Aandachtspunten voor Wwft-plichtige instellingen in 2021

Leestijd: 4 min.

In het kort

Eind 2020 publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een geüpdatete versie van de leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet. Zo bevolen zij onder andere aan dat er gebruik wordt gemaakt van een doorlopend sanctie-screeningssysteem. Ook meldden zij dat inmiddels eigenlijk alle cliënten, aangenomen voor de wetswijziging in 2018, opnieuw gecontroleerd moeten worden.

Dit is niet voor niets, afgelopen zomer publiceerde de Trouw nog een artikel met Sharon Oded, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Zij waarschuwde ons dat door de Coronapandemie 2020 het ideale jaar is voor criminelen om hun zwart geld wit te wassen.

“Criminelen kunnen hun illegaal verkregen geld makkelijker naar de bovenwereld tillen nu bedrijven druk zijn om niet failliet te gaan.” 

De precieze witwascijfers van 2020 zijn nog niet bekend, maar laten we eerlijk zijn, elke euro is natuurlijk te veel. Laat 2021 het jaar zijn waarin instellingen hun poortwachtersfunctie serieus nemen. Op basis van de leidraad hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje gezet:

Zorg dat u uw risicobeoordelingen niet te algemeen formuleert

Uit de risicobeoordeling moet duidelijk blijken welke risicofactoren hebben meegespeeld bij het tot stand komen van de risicobeoordeling. Bij elke risicofactor meldt u waarom het een risicofactor is en hoe dit de risicobeoordeling beïnvloed. Bijvoorbeeld: u heeft een cliënt die een PEP is. Het is dan noodzakelijk dat u beschrijft wat een PEP inhoudt en of dit het risico van de cliënt verhoogd of verlaagd. Wees zo specifiek mogelijk.

Wijs iemand binnen de instelling aan die verantwoordelijk is voor de naleving van de Wwft en Sanctiewet

Niet elke instelling heeft de mogelijkheid tot het toewijzen van iemand in een aparte compliancefunctie. Echter, het is belangrijk dat één van de dagelijkse beleidsbepalers wordt aangewezen als de verantwoordelijke voor de naleving van de Wwft en Sanctiewet. Verder is een instelling verplicht om de instelling, voor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van de instelling, te voorzien in de invulling van een aparte compliancefunctie.

Revisie cliëntenonderzoek

Cliënten die zijn aangenomen voor de Wwft wetswijziging op 25 juli 2018 moeten inmiddels ook gecontroleerd zijn volgens de huidige richtlijnen. Afhankelijk van de risicobeoordeling wordt er zelfs verwacht dat er al voor een tweede keer is gecontroleerd. Alle cliëntendossiers van cliënten die geaccepteerd zijn voor de wetswijziging met een hoger risico, moeten dus eigenlijk al herzien zijn.

Reconstructieplicht ten aanzien van identificatieverplichting

Wees u ervan bewust dat de persoonsgegevens van cliënten op ‘opvraagbare’ wijze moeten worden vastgelegd. Dit kan in de vorm van een schriftelijk document of online.

Formuleer duidelijk de doel en aard van de zakelijke relatie

In het cliëntdossier moet specifiek worden benoemd wat het doel en de aard is van de zakelijke relatie. De AFM staat ook in zijn recht om deze gegevens op te vragen. Indien er een zakelijke relatie wordt aangegaan met een cliënt uit het buitenland moet worden vastgelegd waarom zij in Nederland zaken willen doen.

Voer uw risicobeoordeling ten alle tijden zelf uit

Het is verboden om de risicobeoordelingen van cliënten uit te besteden aan een derde partij. Het uitbesteden van het controleren en screenen van cliënten is toegestaan, echter instellingen moeten zelf de ‘uitkomsten’ interpreteren en beschrijven.

 
Aanscherping van de opleidingseisen

Werknemers moeten niet alleen in staat zijn om ongebruikelijke transacties te herkennen, maar ook om een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. Waar het eerst verplicht was om periodiek Wwft-trainingen te organiseren, is het nu verplicht om dit regelmatig aan te bieden aan de werknemers binnen de instelling. De informatie over het aanbod, de gevolgde trainingen, de frequentie en de werknemers die opleidingen volgen moet worden vastgelegd.

Zorg dat u alle sanctielijsten op heeft genomen in uw screening

Waar de oude leidraad zich beperkte tot de Europese of Nederlandse sanctielijsten, geeft de nieuwe leidraad aan dat een instelling haar relaties dient te screenen tegen:

 • De Nationale sanctielijst terrorisme
 • De EU- sanctielijst; en
 • De VN-sanctielijst.
 
Een doorlopend sanctie-screeningssysteem

Instellingen zijn al verplicht om cliënten, afhankelijk van de risicobeoordeling, periodiek te controleren. In de laatste update van de leidraad benadrukte de AFM dat het nog beter zou zijn als er continu wordt gemonitord. Het is in iedere geval belangrijk dat er op de volgende momenten wordt gecontroleerd:

 • Bij aanvang van de relatie;
 • Periodiek bij wijzigingen bij de relatie (zoals de UBO);
 • Bij wijzigingen op de sanctielijsten; en
 • Na afloop van de relatie. Dat wil zeggen, bij beëindiging van de relatie moet nog een laatste screening plaatsvinden.
 
Het UBO-register

Het UBO-register, dat geopend is op 27 september 2020, heeft enkel nut als de Uiteindelijke Belanghebbenden van instellingen hier ook daadwerkelijk staan ingeschreven. U heeft nog iets meer dan een jaar om u in te schrijven. Wanneer een instelling de UBO’s niet voor 22 maart 2022 heeft ingeschreven zijn er consequenties.

Met CDD On Demand bent u er altijd van verzekerd dat er op de juiste sanctielijsten wordt gecontroleerd. De monitorfunctie zorgt ervoor dat u direct een melding krijgt zodra er iets wijzigt voor één van uw cliënten op de monitorlijst.

Voor maar €1,50 screent u uw cliënt al langs elf verschillende (sanctie)lijsten en voor €3,00 wordt de cliënt 365 dagen lang gemonitord. Bekijk hier onze compliance- en monitorfunctie. Better be safe than sorry!

CDD On Demand updates december en januari​

shutterstock_628231355

CDD On Demand updates december en januari

Leestijd: 3 min.

In het kort

Nieuwe manier van credits aanschaffen voor bestaande klanten

Sinds kort kunnen bestaande klanten in de portal nieuwe credits aanschaffen die daarna meteen op hun account staan. Rechtsboven is een nieuwe optie op credits aan te schaffen. Men hoeft dus niet meer op de website credits te kopen! U ontvangt daarna een e-mail met uw factuur in PDF-formaat.

Zoekmachine screening ook mogelijk in batch controle

Vanuit de batch controle is het ook mogelijk een zoekmachine screening uit te voeren. De gebruiker kan eigen zoektermen voor personen en bedrijven invoeren:

 

Mogelijkheid om toelichting toe te voegen

Gebruikers hebben de mogelijkheid om toelichting toe te voegen. Vooral de zoekmachine resultaten kunnen reden zijn voor extra toelichting. Dit wordt toegevoegd aan het rapport:

 

Extra monitoring rapport

Monitor match rapport

Het rapport wat gegenereerd wordt na het bevestigen van een match. Dit is nagenoeg gelijk aan het CDD Persoon/bedrijf check rapport.

Monitor client rapport*

Het rapport toont van wanneer tot wanneer de client gemonitord is, of en wanneer er matches gevonden zijn gedurende de monitoring periode. *alleen beschikbaar voor de CDD On Demand webversie, niet voor API.

Nieuw! Monitor overzicht alle klanten

Het rapport toont een overzicht van alle cliënten op de monitoringlijst. Beschikbaar vanaf Monitoringlijst.

Zie het onderstaande voorbeeld:

 

Verbeterde lijsten; zoekmogelijkheid en meer klanten per pagina

Om het overzicht te bewaren bij grotere aantallen bevatten de lijsten (bijvoorbeeld de lijsten met het relatie-overzicht en het monitoringsoverzicht) meer items per pagina en een hebben een zoekfunctionaliteit gekregen.

Algemene voorwaarden & privacy statement

Zodra wij een nieuwe versie hebben van de algemene voorwaarden en/of het privacy statement kunnen we deze door bestaande gebruikers opnieuw laten accepteren.

Deze krijgen zij dan te zien na het inloggen:

 

Onderhoud en storingen notificatie

Om gebruikers te informeren over actuele storingen/onderhoud is er de mogelijkheid toegevoegd om een notificatie blok te tonen met instelbare:

 • Begin- en einddatum en -tijd
 • Tekst
 • Uitgebreide tekst in dialoog

 

Justitie wil louche notarissen, makelaars en accountants inzetten voor witwasbestrijding

shutterstock_465586604

Justitie wil louche notarissen, makelaars en accountants inzetten voor witwasbestrijding

Leestijd: 4 min.

In het kort

Justitie wil dat het Openbaar Ministerie (OM) gaat samenwerken met notarissen, accountants en makelaars die het zelf niet zo nauw nemen met de anti-witwasregels. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het makkelijker maken om criminele facilitators van fraude en witwassen op te laten treden als kroongetuigen, in ruil voor strafvermindering en getuigenbescherming. Het idee hierachter is dat het makkelijker wordt voor het OM om bij de bron van de criminele activiteit achter het witwassen te komen en eventueel de daarmee samenhangende criminele organisatie. Dit voorstel wat in 2021 wordt voorgelegd aan de Kamer, is onderdeel van een groter plan om de menging van boven- en onderwereld tegen te gaan.

 

Poortwachters

Louche notarissen, accountants en makelaars die willens en wetens zwart geld witwassen worden door justitie gezien als facilitators voor criminelen. Zij maken het o.a. mogelijk dat het zwarte geld onbestraft de bovenwereld instroomt en dus witgewassen wordt. Fraude en witwassen zijn al langer een hoofdpijndossier voor justitie en zij proberen juist door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de notarissen, accountants en makelaars in te zetten als zogenaamd poortwachters. De poortwachtersfunctie is in het leven geroepen voor de Wwftplichtige bedrijven als een zogenaamde eerste defensie linie voor de overheid. Bij grote contante transacties en verdachte posten zijn de poortwachters de eerste die hogere instanties zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland inlichten. De hogere instanties pakken het daarna verder op en gaan eventueel over tot vervolging. Van alle beroepen met een poortwachtersfunctie kunnen notarissen, accountants en makelaars criminelen het meest faciliteren en helpen met witwassen, bijvoorbeeld met de aanschaf van vastgoed en het wegschrijven van verdachte contante inkomstenstromen.

Door het verruimen van de kroongetuigenregeling hoopt minister Grapperhaus dat het voor facilitators aantrekkelijker wordt om samen te werken met justitie in ruil voor bescherming en strafvermindering. Deze facilitators zijn in de ogen van het OM de kruimeldieven en door met hen samen te werken kan het OM dichter bij de grotere organisaties komen. Georganiseerde drugsmisdaad is goed voor miljarden en wordt mede in stand gehouden doordat het zwarte geld door kan sijpelen naar de bovenwereld. De facilitators hebben vaak diepgewortelde kennis van criminele geldstromen en het tipgeld van het OM valt vaak in het niet bij het geld wat zij betaald krijgen van de onderwereld. Daarom zoekt justitie naar een andere manier om hen te overtuigen en samen te werken met justitie. Met het voorstel om de kroongetuigenregeling te verruimen hoopt justitie en het OM dat de schakels tussen de onderwereld en de bovenwereld toch overgehaald kunnen worden.

 

Sceptische geluiden vanuit de eigen brancheverenigingen

Brancheverenigingen staan echter sceptisch tegenover de plannen van justitie. Zij stellen dat er weinig rotte appels tussen zitten en dat het OM er beter aan zou doen om meer informatie te delen. De privacy van criminelen is nu goed beschermd waardoor sommige notarissen, makelaars of accountants onbewust zakendoen met deze criminelen. Strafvermindering zet bovendien geen zoden aan de dijk omdat het bij facilitators vaak om enkele maanden gaat en het OM voor kroongetuigen maximaal de helft van de straf mag kwijtschelden (art. 44a Wetboek van Strafrecht).

 

Hoe SCOPE CDD On Demand u kan ondersteunen met het uitvoeren van uw poortwachtersfunctie

In het kader van informatie inwinnen over de persoon of rechtspersoon met wie de poortwachter zakendoet heeft SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. U voert met CDD On Demand eenvoudig een uitgebreide achtergrondcontrole uit voordat u overgaat op het treffen van een zakelijke overeenkomst met de desbetreffende cliënt. De compliance check controleert de door u ingevoerde persoon of rechtspersoon op diverse punten waaronder internationale en nationale sanctie- en opsporingslijsten zoals Interpol. Er wordt ook gekeken naar onder andere curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check. Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. De CDD On Demand oplossing is speciaal ontwikkeld om u tijd te besparen en het customer due diligence onderzoek uit handen te nemen. U kunt het zelf gratis proberen, u kunt tien gratis credits aanvragen en daarmee kunt u zelf een Wwft-cliëntenonderzoek uitvoeren en het gemak van CDD On Demand zelf ervaren.