Nieuwste feature: zoekmachine screening!

shutterstock_1718470372

Nieuwste feature: zoekmachine screening!

Leestijd: 2 min.

 Vanaf heden is het mogelijk om naast uw screening van natuurlijke personen of bedrijven langs (sanctie-)lijsten, ook zoekmachine screening uit te voeren. Dit is wellicht de manier waarop momenteel ook uw cliëntenonderzoek uitvoert. U heeft dan waarschijnlijk ook ondervonden wat voor een tijdrovende en onoverzichtelijke klus dit is, om dan nog niet te beginnen over het toekennen van een risicobeoordeling aan de gevonden resultaten…

Wij hebben dit een stuk gemakkelijker voor u gemaakt! Voer simpel weg de zoekterm in bij CDD On Demand, die u ook bij de zoekmachine zou invoeren en u krijgt meteen te zien hoeveel resultaten de zoekterm heeft, mét een risico indicatie! Let’s get in to the details;

Wat houdt een zoekmachine screening in?

Bij deze screening heeft u de mogelijkheid om natuurlijke personen en bedrijven te screenen op basis van alle openbare informatie verstrekt door de zoekmachine Bing. U ontvangt in CDD On Demand direct een risico indicatie op basis van alle gevonden informatie. Zo wordt u een hoop tijd bespaard en een hoop gedoe ontnomen!

Hoe werkt de screening?

Naast dat CDD On Demand u een aantal goede zoekterm voorstellen doet, heeft u ook zelf de mogelijkheid om een extra zoekopdracht toe te voegen bijv. “Jantje + Witwassen”.  U krijgt vervolgens te zien hoeveel resultaten er zijn gevonden voor deze zoekopdracht en op basis van die resultaten ontvangt u ook een risico indicatie. 

Groen = Geen resultaten, deze zoekopdracht geeft waarschijnlijk geen indicatie voor een verhoogd risico.

Oranje = Minder dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.

Rood = Meer dan 10 resultaten, deze zoekopdracht geeft mogelijk een indicatie voor een verhoogd risico.

Waarom is de zoekmachine screening toegevoegd?

Deze zoekmachine screening dient als extra vangnet om mogelijke risico indicatoren aan het licht te brengen welke mogelijk niet in beeld zijn gekomen bij het raadplegen van voorgaande databronnen. Een extra assurance! Better be safe than sorry! 

Zelf proberen?
Wilt u ondersteuning bij uw cliëntenonderzoek in het kader van de Wwft en Sanctiewet? CDD On Demand is dé oplossing voor u. Met CDD On Demand kunt u screenen langs verschillende (sanctie-)lijsten, 24/7 monitoren, UBO-checks uitvoeren* en dus vanaf heden een zoekmachine screening uitvoeren!

Vraag nu gratis credits aan en ontdek de features in uw proefaccount. 

 

*Het uitvoeren van UBO-checks kan niet standaard met uw proefaccount. Neem contact op voor meer informatie over de UBO-check. 

De Miljoenennota: onder andere vermogenden mogen de klap opvangen

shutterstock_246388288

De Miljoenennota: onder andere vermogenden mogen de klap opvangen

Leestijd: 3 min.

Afgelopen dinsdag was het een zeer bijzondere Prinsjesdag. Dat het bijzonder was kwam natuurlijk mede door het COVID-19 virus, maar ook door de daarop aangepaste Miljoenennota. Multinationals, vermogenden, zelfstandigen en grote bedrijven die niet investeren gaan het komend jaar lastig krijgen. Daartegenover staat dat starters, spaarders en mensen in vaste loondienst belastingvoordelen krijgen. Pensioenkortingen gaan naar verwachting als eerst naar de overheidssectoren en de zorg. Dit zijn in het kort de hoofdlijnen van de Miljoenennota, die werd gepresenteerd door Wopke Hoekstra, de minister van Financiën.

Het kabinet verwacht een begrotingstekort van 43 mld in 2021, en van 53 mld in 2020.  Coronasteun voor bedrijven bedraagt in totaal 46 mld voor dit en aankomend jaar en door dalende inkomsten komt het geschatte begrotingstekort volgend jaar uit op 61% van het bbp.

Box 3 wordt aangepakt

De vermogensrendementsheffing wordt aangepakt aankomend jaar. Het heffingsvrije vermogen, het bedrag waar geen belasting over betaald hoeft te worden, wordt verhoogd van 30.846 euro naar 50.000 euro. Daar staat echter tegenover dat vermogenden met meer dan 50.000 euro meer vermogensrendementsheffing gaan betalen. Over het berekende rendement betaal je niet meer 30 procent, maar 31 procent.

De middenklassers en starters krijgen meer voordelen

Door verlaging van de eerste belastingschijf van de inkomstenbelasting en de verhoging van de arbeidskorting zal de middenklassen naar verwachting aankomend jaar ongeveer twee procent op zijn nettosalaris vooruitgaan. Ook wil de overheid starters een handje helpen op de overvolle huizenmarkt. Zo wordt de overdrachtsbelasting voor personen tussen de 18-35 jaar die hun eerste woning aanschaffen geschrapt. Investeerders die een tweede (of derde, vierde etc.) huis willen kopen voor de verhuur moeten echter acht procent overdrachtsbelasting gaan betalen.

Actie is reactie?

De hierboven kort uitgelichte veranderingen uit de Miljoenennota die betrekking hebben op starters, middeninkomens, en vermogenden kunnen een gedragsverandering veroorzaken.

Als investeerders zich terugtrekken van de woningmarkt door de verhoogde overdrachtsbelasting zal er meer ruimte komen voor starters, wat zal leiden tot meer cliënten voor zowel makelaars als notarissen. Bij de eerstgenoemde voor de aanschaf van hun woning en bij de laatstgenoemde voor het opstellen van koopcontracten, hypotheekaktes, en eventueel samenlevingscontracten. Dat betekent ook dat makelaars en notarissen meer Wwft-cliëntenonderzoeken moeten uitvoeren, waar veel tijd in gaat zitten.

Evenals dat deze veranderingen uit de Miljoenennota een golf aan werk voor notarissen en makelaars kunnen opstuwen, kan dit ook gebeuren voor bijvoorbeeld vermogensbeheerders. Als investeerders effectief worden weggepest op de woningmarkt zullen zij wellicht eerder kiezen om hun vermogen te beleggen. Hier komt voor de vermogensbeheerder ook een uitgebreide inventarisatieprocedure kijken. Naast het Customer Due Diligence onderdeel van deze inventarisatie, waar ook makelaars en notarissen aan moeten voldoen, krijgen zij ook te maken met een zogenaamde “Know Your Customer”-inventarisatie. Een uitgebreide inventarisatie die onder andere de gezinssituatie, kennis en ervaring en de financiële positie van een cliënt in kaart brengt.

U kunt meer lezen over het verschil tussen CDD en KYC in onze blog.

Conclusie

Het nieuwe beleid dat is gepresenteerd in de meest recente Miljoenennota zou voor een opstuwing van nieuwe klanten kunnen zorgen bij verschillende Wwft-plichtige organisaties zoals makelaars, notarissen en vermogensbeheerders. Een gedegen Wwft cliëntenonderzoek kost echter veel tijd omdat het lastig is om te voldoen aan alle eisen die de Wwft oplegt. Daarbij is het lastig om in de gaten te houden welke verandering er zijn aangebracht in de continu veranderende Wwft.

SCOPE FinTech Solutions heeft daarom CDD On Demand in het leven geroepen om kleine tot middelgrote bedrijven te ondersteunen in hun Wwft-verplichtingen. U kunt zelf via de webshop credits aanschaffen waarmee u binnen drie seconde een Wwft cliëntenonderzoek kan uitvoeren. Aan de hand hiervan wordt binnen enkele seconden nagegaan of uw client op een van de gecontroleerde punten een verhoogd risico met zich meebrengt, waardoor u eventueel een verscherpt cliëntenonderzoek dient uit te voeren.

Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. Als laatste biedt CDD On Demand de mogelijkheid om te trachten de UBO achter een instantie of organisatie te achterhalen. Aan het eind van de controle ontvangt u een gewaarmerkt rapport voor in uw eigen administratie.

Better safe than sorry!

 

DJE Kapital AG integreert SCOPE CDD met Microsoft Dynamics

shutterstock_401478526

DJE Kapital AG integreert SCOPE CDD met Microsoft Dynamics

Hoofddorp 20-4-2020

Samenwerken voor een betere uitvoering van de AML-wetgeving

In samenwerking met de Cleversoft groep, een toonaangevende leverancier van RegTech software uit München, heeft SCOPE FinTech uit Hoofddorp een standaard Customer Due Diligence (CDD) softwareoplossing ontwikkeld. Deze oplossing is volledig is geïntegreerd met Microsoft Dynamics CRM. De Cleversoft groep is een Microsoft Dynamics CRM-partner en implementeert Microsoft Dynamics CRM bij DJE Kapital. De cloud based SCOPE CDD softwareoplossing voert onder meer achtergrondcontroles (PEP, sanctielijsten adverse media etc.) voor personen en bedrijven uit. Met de SCOPE CDD oplossing worden er vanuit Microsoft Dynamics CRM direct CDD-controles uitgevoerd.

Door de integratie met Microsoft Dynamics CRM worden de CDD-controles op een voor de medewerkers zeer gebruiksvriendelijke manier uitgevoerd. Alleen als er een resultaat wordt gevonden, worden dossiers in het SCOPE CDD portal afgehandeld. De beschreven oplossing is in december 2019 in gebruik genomen en er zijn inmiddels meer dan 5.000 dossiers onderzocht.

SCOPE CDD legt alle uitgevoerde controles vast in de vorm van een digitaal gewaarmerkt pdf-rapport. Er wordt ook een compleet onderzoeksdossier vastgelegd in de database. De SCOPE CDD oplossing draait in de Microsoft Azure Cloud omgeving voor een hoge betrouwbaarheid en optimale veiligheid. Ook is de oplossing AVG proof en door SCOPE FinTech is er een externe Data Protection Officer ingeschakeld om erop toe te zien dat de richtlijnen worden gevolgd. Daarnaast is de oplossing juridisch getoetst door een kundige advocaat.

Customer Due Diligence (CDD)

Customer Due Diligence is een vorm van een ‘Know Your Customer’-inventaris in de letterlijke zin van het woord. Het is het proces waarbij relevante informatie over de klant wordt verzameld en beoordeeld op mogelijk risico voor de organisatie of het witwassen van geld/terroristische financiële activiteiten. CDD moet worden uitgevoerd wanneer een bedrijf onder de reikwijdte van een wet- of regelgeving valt, met betrekking tot de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering of gelijkwaardige Europese of Amerikaanse wetgeving, een zakelijke relatie wil aangaan met een klant. Dit geldt voor zowel een eenmalige transactie als een langdurige klant-leverancier relatie. In feite is dit een risico-inventarisatie en beoordeling in overeenstemming met de richtlijnen in relevante wetgeving.

 

Over DJE Kapital

DJE Kapital AG is een Duits concern, actief in assetmanagement met meerdere vestigingen in het buitenland. DJE Kapital AG is opgericht in 1974 en momenteel gevestigd in Pullach. Uniek aan DJE Kapital is dat zij in 1987 als eerste vermogensbeheerder in Duitsland een aandelenfonds hebben opgezet, een fonds wat nog steeds actief is. In 2017 is DJE Kapital begonnen met het aanbieden van digitaal online vermogensbeheer. In de geschiedenis van DJE Kapital is wel gebleken dat zij innovatief zijn wat ook heeft bijgedragen aan hun keuze voor de nieuwe SCOPE CDD oplossing.

 

Over Cleversoft

De Cleversoft groep is een toonaangevende RegTech onderneming met Cloud oplossingen voor financiële diensten. Cleversoft implementeert tevens derhMicrosoft Dynamics CRM. De Cleversoft groep is opgericht in 2004. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in München maar er zijn kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Nürnberg, Luxemburg en Sofia. Cleversoft optimaliseert Business processen voor wettelijke documenten, marketingmateriaal, het betalen van commissies en andere backoffice processen voor meer dan 300 klanten.

 

Over SCOPE FinTech

SCOPE FinTech is opgericht in 1987. Een echte pionier in de Nederlandse ICT-branche. Al ruim dertig jaar wordt de Nederlandse markt aan een professioneel CRM-systeem geholpen, met een groot, loyaal klantenbestand waar de focus ligt op de financiële branche. Na dertig jaar CRM-systemen gebouwd, ontwikkeld en verkocht te hebben werd het tijd voor SCOPE FinTech om het productsegment uit te breiden. Precies dertig jaar na de oprichting van SCOPE FinTech werd een nieuw product geïntroduceerd, de SCOPE KYC Cloud oplossing wat inmiddels is uitgebreid met CDD-controle componenten.

Wwft voor notarissen

shutterstock_387228880

Wwft voor notarissen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is door de overheid ingesteld als middel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Notarissen zijn belangrijke spelers in deze strijd, vandaar dat hun werkzaamheden onder de mantel van het Wwft vallen.

Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft)

De Wwft is opgesteld ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Wwft is sinds 1 Augustus 2008 van kracht in Nederland, en is voor het laatst op 25 Juli 2018 aangepast naar de vierde Europese anti-witwas richtlijn. Onder het Wwft vallen vrijwel alle partijen die betrokken zijn met, of bemiddelen bij transacties van financiële of ontroerende goederen. Voor notarissen vallen alle werkzaamheden onder het Wwft, zo ook het ondersteunen bij de oprichting van een vennootschap.

Wat betekent het Wwft voor de notaris?

De Wwft verplicht de notaris tot het doen van een clientenonderzoek, en tot een meldings- en bewaarplicht. Bij het clientenonderzoek dient de notaris onder andere te identificeren wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) is bij elk van zijn of haar cliënten. Op basis van het clientenonderzoek dient er een inschatting van het risico op witwassen of de financiering of terrorisme gemaakt te worden. Als uit dit onderzoek blijkt dat er geen laag risico is, of als er sprake is van een ongebruikelijke transactie, is de notaris onder de meldplicht vereist om een melding te maken bij het FIU-NL (Financial Intelligence Unit Nederland).

Onder de bewaarplicht volstaat dat de notaris het clientenonderzoek dusdanig moet documenteren om aan te tonen dat er aan alle eisen voldaan is. Ook verplicht dit dat een notariskantoor een geschreven risicobeleid heeft. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers voldoende zijn toegerust om ongebruikelijke of opmerkelijke situaties te herkennen, en weten zij welke acties ze hierbij moeten ondernemen.

Het cliëntenonderzoek

Simpelweg houdt het cliëntenonderzoek in dat de notaris onderzoek doet naar de client als deze hiermee een verbond aangaat of een dienst verleend. Er worden drie soorten onderzoek erkend door het Wwft: het reguliere, verscherpte en vereenvoudigde cliëntenonderzoek. Bij een regulier onderzoek dient een notariskantoor de volgende zaken te inzichtelijk te maken en te controleren:

  • De cliënt moet geïdentificeerd worden;
  • De identiteit moet geverifieerd worden;
  • De UBO moet worden geïdentificeerd en ook zijn identiteit moet worden geverifieerd;
  • Het doel en beoogde aard van de zakelijke transactie moet worden vastgesteld;
  • De zakelijke relatie en zijn transacties worden gemonitord, en eventueel worden de bronnen van de middelen onderzocht die worden gebruikt bij de relatie of transactie;
  • De natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt moet worden geïdentificeerd en zijn identiteit wordt geverifieerd. Natuurlijk moet ook worden vastgesteld of deze natuurlijke persoon bevoegd is om de cliënt te vertegenwoordigen.

Afhankelijk van de bevindingen van dit onderzoek kan er nood zijn om over te stappen op een verscherpt of vereenvoudigd onderzoek. Dit is altijd afhankelijk van de aard van de client, de transactie, of de geïdentificeerde partijen. Wanneer een zakelijke relatie of transactie een hoger risico met zich meebrengt, dient een verscherpt onderzoek te worden uitgevoerd. In artikel 1 a van de Specifieke leidraad worden voorbeeldsituaties gegeven waarin dit het geval is. Zo kan dit voorkomen wanneer een UBO gezeteld is in een land wat door de Europese Unie is geïdentificeerd als risicogebied, of wanneer de cliënt of zijn UBO een politiek prominent persoon (PEP) is.

Het UBO-onderzoek

UBO staat voor ultimate beneficial owner (uiteindelijk belanghebbende) achter een partij. Simpel uitgedrukt is dit de persoon die uiteindelijk het meeste belang bij een transactie of vennootschap heeft, en gaat dit altijd om een natuurlijk persoon. Ieder rechtspersoon moet ten minste één UBO hebben.

Er zijn geen vaste regels voor de identificatie van de UBO, enkel een aantal indicatieve richtlijnen. Het onderzoeken van de UBO betekend in praktijk dat de eigen- en zeggenschapsstructuren van cliënten en vennootschappen achterhaald dienen te worden om zo een beste schatting van de belanghebbende te maken.

Politiek prominente personen (PEP’s)

Politiek prominente personen (Politically Exposed Persons – PEP’s) zijn personen met hoge bestuurlijke (beleidsbepalende) functies, die extra vatbaar zijn voor chantage en omkoping.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen landelijke en plaatselijke PEP’s, hierbij is er bij plaatselijke PEP’s (zoals een burgermeester) geen verplichting tot een verscherpt onderzoek, maar dit wordt wel aangeraden.