Welke stappen doorloopt u voor een Wwft-check?

shutterstock_321052181

Welke stappen doorloopt u voor een Wwft-check?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Een cliëntenonderzoek in het wettelijke kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen vormen uiteindelijke een uitgebreid dossier van uw cliënt.

First things first

Een cliëntenonderzoek draait uiteindelijk om één vraag: ‘met wie doet u zaken?’ In het kader van de Wwft worden er nog wat extra vereisten aan het cliëntenonderzoek toegevoegd, maar u begint nog steeds bij het begin; NAW-gegevens. Bij een natuurlijk persoon kunt u hierbij denken aan een voor- en achternaam, adresgegevens en geboortedatum. Bij rechtspersonen vindt u de antwoorden vaak in de KvK-registratie. Ons CDD On Demand platform is gekoppeld aan de Kamer van Koophandel zodat deze gegevens automatisch ingevuld worden. Zodra u deze gegevens heeft is het van belang om deze te verifiëren. Aan de hand van een identiteitsbewijs kunt de gegevens controleren.

 

 

UBO?

Een Wwft-plichtige instelling is ook verplicht om de Ultimate Beneficial Owner (UBO) te achterhalen. Als u te maken heeft met een cliënt die een rechtspersoon is, heeft u vrijwel altijd te maken met een UBO. In de praktijk blijkt dit toch nog niet zo’n eenvoudige stap omdat de bedrijfsstructuur vaak ingewikkeld in elkaar zit. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt CDD On Demand de bedrijfsstructuren op een overzichtelijke manier inzichtelijk. Binnen enkele secondes geeft de software aan; wie de UBO is, wie mogelijk de UBO is of wie hoogstwaarschijnlijk weet wie de UBO is en ontvangt u hier een mooi rapport van. Bovendien kunt u vervolgens met een druk op de knop het cliëntenonderzoek uitvoeren.

Risicocategorisering

Er bestaan drie soorten cliëntenonderzoeken: eenvoudig, standaard en verscherpt. Om uw cliënt in een van deze risicocategorieën te kunnen plaatsen heeft u wat meer achtergrondinformatie nodig die probeert u te vinden in de zogenaamde compliance check. Er zijn een aantal hoog risicofactoren aangewezen op basis waarvan u een verscherpt onderzoek zou moeten uitvoeren. Een aantal voorbeeld hiervan zijn:

 • Politiek prominenten personen en hun familie;
 • Actieve of historische sancties;
 • Een persoon of bedrijf die onder toezicht staat van een financiële toezichthouder (denkt u bijvoorbeeld aan de AFM);

Als u erachter komt dat uw cliënt één of meer van deze risicofactoren ‘behelst’ dan moet u een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten. In de CDD On Demand oplossing worden elf risicofactoren automatisch gecontroleerd, waardoor u snel een overzicht heeft van de eventuele risico’s die een zakelijke relatie met uw cliënt met zich meebrengt.

 

Monitorfunctie

Als u de NAW-gegevens heeft genoteerd, een risicocategorisering heeft en een daartoe behorend cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd is uw dossier compleet. Het is echter wel verplicht om dit dossier regelmatig te controleren op veranderingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw cliënt opeens een politieke functie bekleed of dat een bedrijf onder toezicht komt te staan van financiële toezichthouders. Het dossier up-to-date houden kan vergeten worden als het niet automatisch periodiek wordt gedaan. De monitorfunctie van CDD On Demand controleert uw dossier dagelijks en geeft een melding bij een verandering, zo loopt u nooit achter de feiten aan.

Wilt u meer weten over CDD On Demand? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen of een gratis proefaccount aanvragen om het te proberen.

Bent u onbewust onderdeel van een witwasketen?

shutterstock_510842743

Bent u onbewust onderdeel van een witwasketen?

Leestijd: 3 min.

In het kort

Er wordt jaarlijks ongeveer 13 miljard euro witgewassen. Het geld verdienen is niet het probleem, de kunst is om het verdiende geld in het ‘legale circuit’ te krijgen. 10 duizend euro klinkt als veel geld, maar voor zo een ‘laag’ bedrag hoeft er niet eens een witwasconstructie te komen. Grotere bedragen zijn interessanter om wit te wassen, maar ook meteen een stuk moeilijker. Er is dan een plan van aanpak nodig, over het algemeen wordt er witgewassen in drie stappen: plaatsing, verhullen herkomst en re-integratie. Als geld niet kan worden witgewassen is het de misdaad vaak niet waard, het is dus ontzettend belangrijk dat er genoeg aandacht is voor en kennis is over witwassen.

De afgelopen jaren is de aandacht voor witwassen flink gegroeid. In. 2018 kreeg de ING een recordboete van maar liefst 775 miljoen euro. Zij gaven criminelen jarenlang vrij spel, omdat de wettelijk verplichte onderzoeken werden verwaarloosd. Inmiddels zijn de anti-witwasrichtlijnen flink aangescherpt en hebben veel financiële instellingen hun witwascontroles opgevoerd.

 

Het Anti Money Laundering Centre heeft inmiddels al ongeveer 250 verschillende witwasmethodes in kaart gebracht. Deze verschillen van witwassen middels cryptocurrency tot welbekende ‘vastgoedtrucs’. Het belangrijkste is om te denken als een crimineel. Uiteraard is het belangrijk dat financiële instellingen met een poortwachtersfunctie op de hoogte zijn van de verschillende witwasmethodes, maar eigenlijk is het voor iedereen relevant om te weten hoe het witwassen in zijn werk gaat.

Vaak zijn (onschuldige) ondernemers zich er niet bewust van dat ze onderdeel zijn van een witwasketen. Er wordt gevreesd dat het meeste geld wordt witgewassen doordat criminelen kleine contante bedragen uitgeven, verspreid over een langere periode. Een methode waar nauwelijks grip op valt te hebben, de uitgaven vallen niet op en komen bijna nooit aan het licht bij de toezichthouder. Hopelijk steeds vaker wel want tegenwoordig zijn er verschillende systemen in omloop die transacties monitoren en alarm slaan zodra er ook maar iets afwijkt van het normale uitgavenpatroon. Bij de ABN Amro is er zo een systeem. Zodra de transacties niet overeenkomen met het verwachte uitgavenpatroon wordt er iemand op gezet die de transacties verder analyseert.

Met kleine bedragen kan alleen niet die mooie dure auto worden aangeschaft, bij contante bedragen vanaf 10 duizend euro geldt er een meldplicht in Nederland. Om toch die auto te kunnen kopen, moeten criminelen het geld op een bankrekening zien te krijgen. Dat is over het algemeen de eerste stap. Het plaatsen van het geld op een rekening gebeurt veelal onder de naam van een fictief bedrijf of middels een stroman. Een stroman is iemand die zijn identiteit leent aan criminelen en zonder daadwerkelijk handelingen uit te voeren wel onderdeel uitmaakt van het witwassen. Wat momenteel ook heel populair is onder de criminelen is het (contant) investeren in goederen, zoals aardappelen en uien, om vervolgens te exporteren en te verkopen. Ook wel trade-based money laundering genoemd. De goederen worden verkocht, het geld belandt op een rekening en het lijkt zo afkomstig van eerlijke handel.

Dat is vaak de volgende stap; het verhullen van de herkomst, oftewel het ‘legaliseren’ van de herkomst. Dit gebeurt nog steeds vaak via zaken zoals kappers, nagelsalons en zonnebankstudio’s, omdat er relatief weinig geïnvesteerd hoeft te worden om een omzet te behalen. U kunt zich voorstellen dat een kroeg zich zou moeten gaan verantwoorden als er wel veel inkomsten zijn maar geen drank wordt ingekocht. Ook vinden er vaak meerdere overboekingen plaats tussen verschillende rekeningen, alles om de herkomst van het geld zo onduidelijk mogelijk te laten zijn.

Dan de laatste stap, het geld moet terugkomen bij de crimineel. Bijvoorbeeld doordat de crimineel op papier als de eigenaar van de zonnebankstudio geregistreerd staat en dus maandelijks een flink salaris ontvangt. Nu het geld op een rekening staat, vallen de transacties niet meer onder de meldplicht en kan dus gerust die mooie dure auto worden aangekocht. Zolang de autodealer niks vermoedt is het witwassen dus succesvol afgerond.

Hoe scherper de bovenwereld reageert op witwassen, hoe ingewikkelder de methoden die de onderwereld moet verzinnen. Het is belangrijk dat transacties worden gemonitord en dat financiële instellingen, maar ook andere ondernemers, onderzoek doen naar personen of bedrijven waar mee zij zakendoen. CDD On Demand is de perfecte ondersteuning bij het controleren van personen en bedrijven. Met de CDD-oplossing kunnen er gemakkelijk compliance checks worden uitgevoerd en met het UBO-onderzoek kan er snel meer inzicht worden verkregen in de details over een bedrijf.

Wilt u meer informatie over CDD On Demand? Neem dan contact met ons op. Vul hier het contact formulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Haegens, K. (2021, 15 januari).Komt een boef bij de bank: de wondere wereld van het witwassen. Geraadpleegd op 19 januari 2021, van https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/komt-een-boef-bij-de-bank-de-wondere-wereld-van-het-witwassen~b0d081c6c/

 

Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden​

Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden

Leestijd: 3 min.

In het kort

De grootste intergenerationele vererving ooit zit er aan te komen en dit is uitermate voordelig voor onze millennials. De millenial, veelal de zoon of dochter van babyboomers en grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Eigenwijs, overijverig, narcistisch en egoïstisch worden ze wel ook genoemd, maar door stijgende eigen inkomens en vererving worden ze wel steeds vermogender. Vermogensbeheerders zien hun klanten steeds jonger worden en bereiden zich voor op dé nieuwe klant van nu, de millennial.

Het is een feit dat een groep twintigers en dertigers binnenkort zullen gaan erven, aan het erven zijn of al hebben geërfd. Ouders overlijden of willen graag helpen door hun vermogen over te dragen aan hun kinderen in een levensfase waarin het meer bijdraagt dan op het moment van vererving. Ook kenmerkend voor deze groep is dat zij zeer ondernemend ingesteld zijn. Hun stijgende eigen vermogen wordt veelal geïnvesteerd in eigen ondernemingen of belegd. De meeste beleggers zijn ouder dan 45 jaar, maar steeds vaker zien vermogensbeheerders jongere mensen van rond de dertig jaar met een fors vermogen. Het is dan ook belangrijk dat zij meebewegen in deze leeftijdsverschuiving.

Niet alleen de leeftijd, er zijn meer andere eigenschappen van dé nieuwe klant tegenover de babyboomers. Er is behoefte aan veel intensiever contact. Zij hebben niet alleen face-to-face contact, maar ook steeds vaker vindt er contact plaats met klanten via digitale communicatiemiddelen. Daarentegen verschuift de verantwoordelijkheid tijdens het beleggen steeds meer naar de vermogensbeheerder. Millenials zoeken van tevoren zelf veel informatie uit, via bijvoorbeeld het internet, en weten zo precies wat ze willen. Het beleggen zelf laten ze aan de vermogensbeheerder over en dus is de klant vaak minder actief verwikkeld in het beleggen dan de klant waaraan vermogensbeheerders gewend waren. De rol van de traditionele vermogensbeheerder verandert, maar blijft dus wel belangrijk op de cruciale beslismomenten.

Millenials zijn de eerste generatie die met internet zijn opgegroeide en met de inzet van de technologie zijn zij, beter dan vorige generaties, in staat om hun verkregen kennis om te zetten in vermogen. Of dit nu via het ondernemen of via het beleggen is. De drijfveer is anders, millenials zijn minder bezig met het veiligstellen van de toekomst en meer bezig met het verrijken van hun huidige leven.

Met onze KYC-oplossing is de vermogensbeheerder in staat om naadloos aan te sluiten bij deze gedigitaliseerde en ondernemende millenials. Papierwerk is zo goed als passé en het digitaal invullen en onderhouden van gegevens wordt steeds meer de norm. Met onze SCOPE Client Portal kunnen vermogensbeheerders samen met de cliënt tot een risicoprofiel en beleggingsplan komen. Gegevens kunnen makkelijk online ingevuld en onderhouden worden. De millenial is graag op de hoogte en transparantie over kennis en gegevens is daarvoor belangrijk. Door een dubbele toegang in het client portal, dual acces, wordt het onderhouden van het cliënt profiel nog makkelijker. Zowel de medewerkers als de cliënt kunnen naar dezelfde gegevens kijken, zodat deze transparantie gewaarborgd kan worden.

Wilt u meer informatie over onder SCOPE Client Portal? Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Slegers, M. (2021, 12 januari). Grootste overdracht ooit van geld tussen generaties komt eraan. Geraadpleegd op 13 januari 2021, van https://fd.nl/achtergrond/1367727/millennials-worden-snel-rijker-mede-dankzij-de-babyboomers

 

Witwassen middels grondstoffen steeds populairder

shutterstock_246388288

Witwassen middels grondstoffen steeds populairder

Leestijd: 4 min.

In het kort

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod), heeft 11 januari het jaarrapport van 2020 naar buiten gebracht. Er werden maar liefst 900 onderzoeken afgerond waarvan 319 van deze onderzoeken het verzoek uit het buitenland kwam.

Een groot deel van deze onderzoeken leidde tot succesvolle samenwerkingen tussen binnen- en buitenlandse opsporingsdiensten. Vooral de grote onderzoeken naar fraude, witwassen en corruptie vragen om een goede samenwerking tussen meerdere partijen, zowel nationaal als internationaal gevestigd. De samenwerkingen met het buitenland zijn steeds van groter belang. Uit het rapport is gebleken dat er steeds meer criminelen naar het buitenland uitwijken voor het witwassen van geld. Dubai, Hongkong en Singapore zijn voor de Fiod geen onbekende plekken als het gaat om witwassen, echter ook Afrika valt sinds kort binnen dit rijtje.

Veel crimineel geld wordt geïnvesteerd in grondstoffen in Afrika, zoals aardappelen, goud en diamanten. Inmiddels wordt er geschat dat er in de afgelopen jaren al voor maar liefst 150 miljoen euro aan landbouwproducten zijn geëxporteerd. Ook wel trade based money laundering genoemd, het contante criminele geld wordt geïnvesteerd in de grondstoffen, die vervolgens worden geëxporteerd en verkocht in het buitenland. Op deze manier lijken de opbrengsten afkomstig van eerlijke handel.

 

We waren altijd de club van follow the money, maar dat principe is achterhaald,” zegt Fiod-topman Langerak. “Tegenwoordig jagen we ook op zaken als cryptovaluta, en daarnaast dus op goederenstromen.

 

Zolang er de mogelijkheid is voor criminelen om hun contante geld te ‘investeren’, zal de markt geïnfecteerd blijven met misdaadgeld. Daarnaast is de huidige crimineel een stuk slimmer en sluwer dan vroeger. Crimineel geld werd toen voornamelijk gebruikt om als god te leven aan de Spaanse Costa, tegenwoordig wordt het geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld huizen en hotels.

 

Het is dus belangrijk om bij het cliëntenonderzoek goed te kijken naar verwante landen, om zo goed het geografisch risico te kunnen bepalen. Verder wordt het beoordelen van de sector waarin de cliënt werkzaam is dus een nog groter punt van aandacht. Global Industry Classification Standarts (GICS) identificeert in totaal 3 verschillende ‘lagen’ met 11 sectoren, 24 industriegroepen en 69 industrieën. Aan Wwft-plichtige instellingen de taak om in hun CDD-beleid op te nemen wat de verschillende risico’s zijn van deze sectoren. Uiteraard is het dan ook belangrijk dat deze risico indicatie ook wordt opgenomen in de risicobeoordeling van een (nieuwe) cliënt.

In de SCOPE Client Portal kunt u gemakkelijk een correct cliëntprofiel en een bijpassend risicoprofiel vastleggen. Met behulp van de geïntegreerde CDD-functionaliteiten kunnen verschillende screenings worden uitgevoerd om een risicobeoordeling van de cliënt uit te voeren. Het risicoprofiel wordt opgesteld op basis van verschillende risicocomponenten zoals: geografisch, cliënt (e.g. PEP), functiesoort, sectoren, distributie en bronnen van vermogen.

 

Het is ook noodzakelijk dat u het cliëntprofiel en het risicoprofiel van de cliënt up-to-date houdt. Het risicoprofiel van de cliënt kunt u in de portal gemakkelijk up-to-date houden door de cliënt op de monitorlijst te plaatsen. De cliënt wordt dan 365 dagen per jaar gecontroleerd op de risicocomponenten en u krijgt een melding zodra er iets wijzigt in de risicostatus van de cliënt. Voor het up-do-date houden van het cliëntprofiel is het noodzaak dat u goed contact onderhoudt met de cliënt. Door een dubbele toegang in het client portal, dual acces, wordt het onderhouden van het cliëntprofiel nog makkelijker. Zowel de medewerkers als de cliënt kunnen naar dezelfde gegevens kijken, zodat er geen ruimte is voor misverstanden.

Wilt u meer informatie over onder SCOPE Client Portal? Neem dan contact met ons op. Vul het contactformulier in, mail naar info@scope.nl of bel ons op +31 (0) 23 517 9200.

Bronnen:

Jaarbericht FIOD 2020, Opsporend Nederland samen sterk in de fraudebestrijding. (2021, 11 januari). Geraadpleegd van https://www.fiod.nl/jaarbericht-fiod-2020-opsporend-nederland-samen-sterk-in-de-fraudebestrijding/

Voskuil, K. (2021, 11 januari). Met een aardappel of diamant was je crimineel geld prima wit, leren steeds meer criminelen. Geraadpleegd van https://www.parool.nl/nederland/met-een-aardappel-of-diamant-was-je-crimineel-geld-prima-wit-leren-steeds-meer-criminelen~baef3528/

Aandachtspunten voor Wwft-plichtige instellingen in 2021

shutterstock_628231355

Aandachtspunten voor Wwft-plichtige instellingen in 2021

Leestijd: 4 min.

In het kort

Eind 2020 publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een geüpdatete versie van de leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet. Zo bevolen zij onder andere aan dat er gebruik wordt gemaakt van een doorlopend sanctie-screeningssysteem. Ook meldden zij dat inmiddels eigenlijk alle cliënten, aangenomen voor de wetswijziging in 2018, opnieuw gecontroleerd moeten worden.

Dit is niet voor niets, afgelopen zomer publiceerde de Trouw nog een artikel met Sharon Oded, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Zij waarschuwde ons dat door de Coronapandemie 2020 het ideale jaar is voor criminelen om hun zwart geld wit te wassen.

“Criminelen kunnen hun illegaal verkregen geld makkelijker naar de bovenwereld tillen nu bedrijven druk zijn om niet failliet te gaan.” 

De precieze witwascijfers van 2020 zijn nog niet bekend, maar laten we eerlijk zijn, elke euro is natuurlijk te veel. Laat 2021 het jaar zijn waarin instellingen hun poortwachtersfunctie serieus nemen. Op basis van de leidraad hebben we de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje gezet:

Zorg dat u uw risicobeoordelingen niet te algemeen formuleert

Uit de risicobeoordeling moet duidelijk blijken welke risicofactoren hebben meegespeeld bij het tot stand komen van de risicobeoordeling. Bij elke risicofactor meldt u waarom het een risicofactor is en hoe dit de risicobeoordeling beïnvloed. Bijvoorbeeld: u heeft een cliënt die een PEP is. Het is dan noodzakelijk dat u beschrijft wat een PEP inhoudt en of dit het risico van de cliënt verhoogd of verlaagd. Wees zo specifiek mogelijk.

Wijs iemand binnen de instelling aan die verantwoordelijk is voor de naleving van de Wwft en Sanctiewet

Niet elke instelling heeft de mogelijkheid tot het toewijzen van iemand in een aparte compliancefunctie. Echter, het is belangrijk dat één van de dagelijkse beleidsbepalers wordt aangewezen als de verantwoordelijke voor de naleving van de Wwft en Sanctiewet. Verder is een instelling verplicht om de instelling, voor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van de instelling, te voorzien in de invulling van een aparte compliancefunctie.

Revisie cliëntenonderzoek

Cliënten die zijn aangenomen voor de Wwft wetswijziging op 25 juli 2018 moeten inmiddels ook gecontroleerd zijn volgens de huidige richtlijnen. Afhankelijk van de risicobeoordeling wordt er zelfs verwacht dat er al voor een tweede keer is gecontroleerd. Alle cliëntendossiers van cliënten die geaccepteerd zijn voor de wetswijziging met een hoger risico, moeten dus eigenlijk al herzien zijn.

Reconstructieplicht ten aanzien van identificatieverplichting

Wees u ervan bewust dat de persoonsgegevens van cliënten op ‘opvraagbare’ wijze moeten worden vastgelegd. Dit kan in de vorm van een schriftelijk document of online.

Formuleer duidelijk de doel en aard van de zakelijke relatie

In het cliëntdossier moet specifiek worden benoemd wat het doel en de aard is van de zakelijke relatie. De AFM staat ook in zijn recht om deze gegevens op te vragen. Indien er een zakelijke relatie wordt aangegaan met een cliënt uit het buitenland moet worden vastgelegd waarom zij in Nederland zaken willen doen.

Voer uw risicobeoordeling ten alle tijden zelf uit

Het is verboden om de risicobeoordelingen van cliënten uit te besteden aan een derde partij. Het uitbesteden van het controleren en screenen van cliënten is toegestaan, echter instellingen moeten zelf de ‘uitkomsten’ interpreteren en beschrijven.

 
Aanscherping van de opleidingseisen

Werknemers moeten niet alleen in staat zijn om ongebruikelijke transacties te herkennen, maar ook om een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. Waar het eerst verplicht was om periodiek Wwft-trainingen te organiseren, is het nu verplicht om dit regelmatig aan te bieden aan de werknemers binnen de instelling. De informatie over het aanbod, de gevolgde trainingen, de frequentie en de werknemers die opleidingen volgen moet worden vastgelegd.

Zorg dat u alle sanctielijsten op heeft genomen in uw screening

Waar de oude leidraad zich beperkte tot de Europese of Nederlandse sanctielijsten, geeft de nieuwe leidraad aan dat een instelling haar relaties dient te screenen tegen:

 • De Nationale sanctielijst terrorisme
 • De EU- sanctielijst; en
 • De VN-sanctielijst.
 
Een doorlopend sanctie-screeningssysteem

Instellingen zijn al verplicht om cliënten, afhankelijk van de risicobeoordeling, periodiek te controleren. In de laatste update van de leidraad benadrukte de AFM dat het nog beter zou zijn als er continu wordt gemonitord. Het is in iedere geval belangrijk dat er op de volgende momenten wordt gecontroleerd:

 • Bij aanvang van de relatie;
 • Periodiek bij wijzigingen bij de relatie (zoals de UBO);
 • Bij wijzigingen op de sanctielijsten; en
 • Na afloop van de relatie. Dat wil zeggen, bij beëindiging van de relatie moet nog een laatste screening plaatsvinden.
 
Het UBO-register

Het UBO-register, dat geopend is op 27 september 2020, heeft enkel nut als de Uiteindelijke Belanghebbenden van instellingen hier ook daadwerkelijk staan ingeschreven. U heeft nog iets meer dan een jaar om u in te schrijven. Wanneer een instelling de UBO’s niet voor 22 maart 2022 heeft ingeschreven zijn er consequenties.

Met CDD On Demand bent u er altijd van verzekerd dat er op de juiste sanctielijsten wordt gecontroleerd. De monitorfunctie zorgt ervoor dat u direct een melding krijgt zodra er iets wijzigt voor één van uw cliënten op de monitorlijst.

Voor maar €1,50 screent u uw cliënt al langs elf verschillende (sanctie)lijsten en voor €3,00 wordt de cliënt 365 dagen lang gemonitord. Bekijk hier onze compliance- en monitorfunctie. Better be safe than sorry!

CDD On Demand updates december en januari​

shutterstock_628231355

CDD On Demand updates december en januari

Leestijd: 3 min.

In het kort

Nieuwe manier van credits aanschaffen voor bestaande klanten

Sinds kort kunnen bestaande klanten in de portal nieuwe credits aanschaffen die daarna meteen op hun account staan. Rechtsboven is een nieuwe optie op credits aan te schaffen. Men hoeft dus niet meer op de website credits te kopen! U ontvangt daarna een e-mail met uw factuur in PDF-formaat.

Zoekmachine screening ook mogelijk in batch controle

Vanuit de batch controle is het ook mogelijk een zoekmachine screening uit te voeren. De gebruiker kan eigen zoektermen voor personen en bedrijven invoeren:

 

Mogelijkheid om toelichting toe te voegen

Gebruikers hebben de mogelijkheid om toelichting toe te voegen. Vooral de zoekmachine resultaten kunnen reden zijn voor extra toelichting. Dit wordt toegevoegd aan het rapport:

 

Extra monitoring rapport

Monitor match rapport

Het rapport wat gegenereerd wordt na het bevestigen van een match. Dit is nagenoeg gelijk aan het CDD Persoon/bedrijf check rapport.

Monitor client rapport*

Het rapport toont van wanneer tot wanneer de client gemonitord is, of en wanneer er matches gevonden zijn gedurende de monitoring periode. *alleen beschikbaar voor de CDD On Demand webversie, niet voor API.

Nieuw! Monitor overzicht alle klanten

Het rapport toont een overzicht van alle cliënten op de monitoringlijst. Beschikbaar vanaf Monitoringlijst.

Zie het onderstaande voorbeeld:

 

Verbeterde lijsten; zoekmogelijkheid en meer klanten per pagina

Om het overzicht te bewaren bij grotere aantallen bevatten de lijsten (bijvoorbeeld de lijsten met het relatie-overzicht en het monitoringsoverzicht) meer items per pagina en een hebben een zoekfunctionaliteit gekregen.

Algemene voorwaarden & privacy statement

Zodra wij een nieuwe versie hebben van de algemene voorwaarden en/of het privacy statement kunnen we deze door bestaande gebruikers opnieuw laten accepteren.

Deze krijgen zij dan te zien na het inloggen:

 

Onderhoud en storingen notificatie

Om gebruikers te informeren over actuele storingen/onderhoud is er de mogelijkheid toegevoegd om een notificatie blok te tonen met instelbare:

 • Begin- en einddatum en -tijd
 • Tekst
 • Uitgebreide tekst in dialoog

 

Justitie wil louche notarissen, makelaars en accountants inzetten voor witwasbestrijding

shutterstock_465586604

Justitie wil louche notarissen, makelaars en accountants inzetten voor witwasbestrijding

Leestijd: 4 min.

In het kort

Justitie wil dat het Openbaar Ministerie (OM) gaat samenwerken met notarissen, accountants en makelaars die het zelf niet zo nauw nemen met de anti-witwasregels. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil het makkelijker maken om criminele facilitators van fraude en witwassen op te laten treden als kroongetuigen, in ruil voor strafvermindering en getuigenbescherming. Het idee hierachter is dat het makkelijker wordt voor het OM om bij de bron van de criminele activiteit achter het witwassen te komen en eventueel de daarmee samenhangende criminele organisatie. Dit voorstel wat in 2021 wordt voorgelegd aan de Kamer, is onderdeel van een groter plan om de menging van boven- en onderwereld tegen te gaan.

 

Poortwachters

Louche notarissen, accountants en makelaars die willens en wetens zwart geld witwassen worden door justitie gezien als facilitators voor criminelen. Zij maken het o.a. mogelijk dat het zwarte geld onbestraft de bovenwereld instroomt en dus witgewassen wordt. Fraude en witwassen zijn al langer een hoofdpijndossier voor justitie en zij proberen juist door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de notarissen, accountants en makelaars in te zetten als zogenaamd poortwachters. De poortwachtersfunctie is in het leven geroepen voor de Wwftplichtige bedrijven als een zogenaamde eerste defensie linie voor de overheid. Bij grote contante transacties en verdachte posten zijn de poortwachters de eerste die hogere instanties zoals de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland inlichten. De hogere instanties pakken het daarna verder op en gaan eventueel over tot vervolging. Van alle beroepen met een poortwachtersfunctie kunnen notarissen, accountants en makelaars criminelen het meest faciliteren en helpen met witwassen, bijvoorbeeld met de aanschaf van vastgoed en het wegschrijven van verdachte contante inkomstenstromen.

Door het verruimen van de kroongetuigenregeling hoopt minister Grapperhaus dat het voor facilitators aantrekkelijker wordt om samen te werken met justitie in ruil voor bescherming en strafvermindering. Deze facilitators zijn in de ogen van het OM de kruimeldieven en door met hen samen te werken kan het OM dichter bij de grotere organisaties komen. Georganiseerde drugsmisdaad is goed voor miljarden en wordt mede in stand gehouden doordat het zwarte geld door kan sijpelen naar de bovenwereld. De facilitators hebben vaak diepgewortelde kennis van criminele geldstromen en het tipgeld van het OM valt vaak in het niet bij het geld wat zij betaald krijgen van de onderwereld. Daarom zoekt justitie naar een andere manier om hen te overtuigen en samen te werken met justitie. Met het voorstel om de kroongetuigenregeling te verruimen hoopt justitie en het OM dat de schakels tussen de onderwereld en de bovenwereld toch overgehaald kunnen worden.

 

Sceptische geluiden vanuit de eigen brancheverenigingen

Brancheverenigingen staan echter sceptisch tegenover de plannen van justitie. Zij stellen dat er weinig rotte appels tussen zitten en dat het OM er beter aan zou doen om meer informatie te delen. De privacy van criminelen is nu goed beschermd waardoor sommige notarissen, makelaars of accountants onbewust zakendoen met deze criminelen. Strafvermindering zet bovendien geen zoden aan de dijk omdat het bij facilitators vaak om enkele maanden gaat en het OM voor kroongetuigen maximaal de helft van de straf mag kwijtschelden (art. 44a Wetboek van Strafrecht).

 

Hoe SCOPE CDD On Demand u kan ondersteunen met het uitvoeren van uw poortwachtersfunctie

In het kader van informatie inwinnen over de persoon of rechtspersoon met wie de poortwachter zakendoet heeft SCOPE FinTech Solutions de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. U voert met CDD On Demand eenvoudig een uitgebreide achtergrondcontrole uit voordat u overgaat op het treffen van een zakelijke overeenkomst met de desbetreffende cliënt. De compliance check controleert de door u ingevoerde persoon of rechtspersoon op diverse punten waaronder internationale en nationale sanctie- en opsporingslijsten zoals Interpol. Er wordt ook gekeken naar onder andere curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check. Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. De CDD On Demand oplossing is speciaal ontwikkeld om u tijd te besparen en het customer due diligence onderzoek uit handen te nemen. U kunt het zelf gratis proberen, u kunt tien gratis credits aanvragen en daarmee kunt u zelf een Wwft-cliëntenonderzoek uitvoeren en het gemak van CDD On Demand zelf ervaren.

Cliëntenonderzoek combineren met thuiswerken, hoe doet u dat?

shutterstock_579501847

Cliëntenonderzoek combineren met thuiswerken; hoe doet u dat?

Leestijd: 4 min.

In het kort

Thuiswerken is de nieuwe norm en ondanks dat het even omschakelen was hebben veel organisaties en hun werknemers hun draai er inmiddels in gevonden. Video-apps als Zoom en Teams zijn niet meer weg te denken en ongeveer alle kamers in het huis zijn al een keer ingezet als werkplek. Bij veel zaken zorgt thuiswerken niet voor problemen, maar hoe voer je een degelijk cliëntenonderzoek uit als je de cliënt niet in ‘real-life’ kunt ontmoeten? Neem bijvoorbeeld de identificatieplicht: u wilt de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren, dus vraagt u om een kopie van het paspoort. Echter de cliënt weigert deze persoonlijke documenten online te verstrekken. Hoe zorgt u dat uw cliënt toch veilig zijn/haar documenten met u kan delen?

Identificeren van de cliënt

Bij het identificeren van de cliënt kunt u, zoals beschreven in de leidraad van de AFM, gewoon gebruikmaken van de gegevens zoals door de cliënt zelf zijn aangeleverd. U kunt de cliënt de gegevens laten invullen via uw eigen beveiligde website of, daar hebben we ze weer, u kunt bijvoorbeeld via Zoom of Teams het formulier mondeling doornemen.

Het verifiëren van de identiteit gebeurt doorgaans door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Documenten met zulke privacygevoelige informatie delen mensen vaak niet graag via het internet. Echter, heeft de Rijksoverheid een app ontwikkeld waarmee eenvoudig documenten een stuk minder fraudegevoelig gemaakt kunnen worden en veilig gedeeld kunnen worden. Het gaat hier om de ID-Kopie app. De app geeft uw cliënten de mogelijkheid om gegevens (die u niet hoeft in te zien) gemakkelijk verbergen en om een watermerk in te voegen.

Hieronder ziet u een filmpje waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe een kopie van het ID minder fraudegevoelig kan worden gemaakt middels de ID-Kopie app. Meer informatie over de app kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Let op dat u wel controleert of de cliënt echt beschikt over het document en dat het niet een ingestuurde kopie van het internet is. U zou voor het identificeren van de cliënt het beste een afspraak kunnen inplannen voor een video call waarin u eerste de persoonsgegevens doorneemt, vervolgens checkt of de persoon inderdaad over het document beschikt en dan de cliënt kunnen doorverwijzen naar de ID-Kopie app. De cliënt kan zijn persoonlijke gegevens zo veilig delen en u kunt Wwft-proof uw cliënt identificeren.

Verkrijgen UBO-verklaring

Om te voorkomen dat criminelen zich verschuilen achter een juridische entiteit, bent u als poortwachter verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. Allereerst is het dan noodzakelijk om te onderzoeken wie de UBO(‘s) achter de juridische entiteit is/zijn. Het achterhalen van de UBO zou u kunnen doen middels de UBO-check van CDD On Demand. Voor meer informatie over de UBO-check kunt u hier klikken. Nadat de structuur van de juridische entiteit en de UBO(‘s) zijn vastgesteld moet u het laten verifiëren voor de cliënt.

Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen. Indien u gebruik maakt van de UBO check in CDD On Demand krijgt u achteraf een UBO-rapport. Hierin staan alle resultaten uit uw UBO check. In het geval dat u over een dergelijk UBO-rapport beschikt kunt u dit delen met uw cliënt en vragen of de gevonden resultaten correct zijn. U kunt ook de cliënt vragen om de gegevens met u te delen. In dit geval moet u wel nog controleren of deze gegevens kloppen. Zodra alle gegevens correct zijn, laat u het document waarin al de gegevens zijn opgenomen ondertekenen door (de UBO(‘s) van) de cliënt.

Compliance check

Nadat u de UBO’s hebt gecontroleerd is het noodzakelijk om de UBO’s, bedrijven en natuurlijke personen met wie u zakendoet, controleert langs verschillende risicocomponenten. Middels CDD On Demand kunt u dit proces zeer eenvoudig uitvoeren, zonder de client lastig te vallen met allerlei irritante vragen. Aan het eind van het onderzoek krijgt u een keurig gewaarmerkt rapport als bewijsstuk voor de uitgevoerde compliance check.

Monitoring

U hebt de compliance check uitgevoerd, u hebt het risico beoordeeld en gaat een zakelijke relatie aan met uw client. Vanaf nu is het van belang dat u continu de risicobeoordeling blijft monitoren op eventuele veranderingen. In CDD On Demand kunt u uw cliënten snel op een monitorlijst toevoegen en worden uw cliënten dagelijks gecontroleerd aan de hand van verschillende risicocomponenten. Zodra er iets veranderd in de status van (een van) uw cliënten, ontvangt u een e-mail en kunt u eventuele benodigde stappen ondernemen. Is het risico van de zakelijke relatie onacceptabel geworden, dan moet de zakelijke relatie beëindigd worden.

Uw compliance checks en UBO-checks kunt u in iedere geval gemakkelijk vanuit huis uitvoeren met CDD On Demand. U hoeft simpelweg alleen maar credits aan te schaffen en kunt vervolgens eenvoudig uw cliënten controleren langs verschillende (sanctie)lijsten. Vergeet niet alle stappen die u onderneemt in het kader van het cliënten onderzoek duidelijke te documenteren. Uw onderzoek moet repliceerbaar zijn. Wilt u meer informatie over de producten van CDD On Demand? Bekijk dan vooral onze pagina’s over de compliance check, de UBO check en de monitoringfunctie.

Vijf vragen aan de directeur

shutterstock_181823879

Vijf vragen aan de directeur

Leestijd: 2 min.

In het kort

Een kort stukje over Fred van ’t Hoff; oprichter van SCOPE FinTech Solutions in 1987. Er zijn hem een aantal vragen gesteld die hij heeft beantwoord.

Vertel ons iets over jezelf, zowel over het werk als je vrije tijd?

Fred van ‘t Hoff, geboren in 1955, 26 jaar getrouwd met een lieve vrouw en trotse vader van een jonge man van 24 en een mooie vrouw van 23. We wonen in meerdere gebieden in Europa en in British Columbia.

Grappig genoeg komt alles wat ik toen ik jong was deed nu terug in mijn leven, zoals zoutwater vissen, wandelen in de duinen, het strandleven en het bouwen van plastic schaalmodellen in de winter. Alle simpele dingen zijn wat mij betreft goed.

Ik ben in 1977 begonnen met werken in de ICT. Ik heb gewerkt voor Burroughs (nu bekend als Unisys) Nederland in verschillende verkoopfuncties. In 1987 begon ik mijn eigen softwarebedrijf in wat we nu CRM noemen. De naam van dit bedrijf is SCOPE marketing technology. Inmiddels is CRM een commodity geworden en dat is niet wat we het liefst verkopen. In 2016 zijn we de nieuwe productlijn gestart met de SCOPE KYC Cloud portal.

 
Welk product biedt je aan?

In 1987 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een (MS-DOS) CRM-systeem voor pc-netwerken. In 1996 werd dit gevolgd door een Windows-versie gebaseerd op MS Access, ODBC en een relationele database. We waren een Nederlandse marktleider in CRM van 1995 – 2005. De markt ging van een Blue Ocean naar een Red Ocean. Dit hebben we niet gewonnen, en we zijn waarschijnlijk de laatste originele Nederlandse CRM-leverancier. We werken al 35 jaar op dit gebied en we behouden nog steeds grote klanten met onze eigen SCOPE CRM-systemen.

De belangrijkste producten waar we nu aan werken zijn RegTech-producten zoals Customer Due Diligence en Know Your Customer oplossingen die gebouwd zijn in de cloud.

 

Hoe ben je op het idee gekomen en heb je het vanaf de lancering tot aan de eerste klanten meegenomen?

“Computers? Moeten we met computers werken? Ik dacht dat we computers moesten verkopen?”  Dat zei een van mijn collega’s toen hij hoorde dat hij met een computersysteem moest werken. Ik was verrast dat de algemene verkoopafdeling in 1982 niet met software werkte. Ik zag veel mogelijkheden zoals direct mail, forecasting, cold calling enzovoort. Daarom begon ik mijn eigen bedrijf bij mij thuis, dat was het begin van een interessante reis na tien jaar in Burroughs / Unisys.

In 2016 maakten we winst, maar we hadden geen grote projecten. Daarom hebben we besloten om een nieuw product te bouwen in  Microsoft Azure, dit was de SCOPE KYC Cloud portal. Het idee kwam bij een van onze CRM-klanten in vermogensbeheer vandaan. Dit was een groot project en ik denk dit waarschijnlijk het beste product is dat we ooit hebben gebouwd.

Een Duitse softwareleverancier kwam naar ons toe en wilde een ‘KYC-systeem’ voor een klant. Wat ze echt nodig hadden, was een Customer Due Diligence onboarding straat, daarom zijn we begonnen me de ontwikkeling van dat product. Na een paar maanden hadden we een werkende oplossing en is de verkoop gestart. Al snel werd duidelijk dat de beste strategie is om met softwarepartners te werken aan een verticale oplossing. We hebben ongeveer vijf partners die ons CDD-product in hun softwareoplossing hebben ingebouwd en dit aantal stijgt snel.

 

Welke belangrijke trends en kansen moeten we in de gaten houden in de (Europese) FinTech?

De klant krijgt steeds meer toegang tot ICT en kennistoepassingen zoals Robo-investeerders. De gemiddelde klant heeft betere ICT-functionaliteit dan de gemiddelde leverancier. Dit is nieuw. Grote techneuten zoals Google, Apple en Amazon versterken dit.

Grote technologische bedrijven zullen ook van start gaan met het aanbieden van aanvullende financiële producten zoals Apple pay. Met de huidige rente wordt het hypotheekbedrijf gebaseerd op crowdfunding. Robots zullen de markt betreden.

Als mensen hun privacy terug willen, kan dit veranderen, omdat deze financiële tools van grote technologische bedrijven ten koste gaan van de persoonlijke privacy.

 
Wat staat er op je boekenplank/ leeslijst?

Ik heb veel sciencefictionboeken gelezen. Vooral Jack Vance en Isaac Asimov. Ook Japanse boeken over geschiedenis en beroemde samoerai zoals Musashi staan in de boekenkast. Ik heb ook veel spirituele boeken over het hiernamaals en filosofische boeken. Het laatste boek wat ik heb gelezen is de biografie van Johan Cruijff door Auke Kok.

Machtsmonopolie van de Kamer van Koophandel

shutterstock_1654612627

Machtsmonopolie van de Kamer van Koophandel

Leestijd: 4 min.

In het kort

De Kamer van Koophandel (KvK) is voor de vele ingeschreven ondernemers de plek waar hun dromen begonnen. Voor veel ondernemers is de KvK ook een zakenpartner; zij kopen de bedrijfsinformatie in uit het Handelsregister om die vervolgens weer door te verkopen. Toch dreigen deze handelsrelaties op de schop te gaan nu de KvK steeds hogere prijzen vraagt voor de gegevens en meer beperkingen oplegt. Vijf grote inkopers van bedrijfsinformatie hebben onlangs een vereniging opgericht en zich uitgesproken tegen het beleid van de KvK. Zij overwegen zelfs om een rechtszaak aan te spannen om te ‘garanderen dat het Handelsregister openbaar blijft.’

Publiekrechtelijke monopolie

De KvK is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Een zelfstandig bestuursorgaan is een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar niet direct onder de overheid valt; zij zijn ‘met enig openbaar gezag bekleed’. Andere voorbeelden van zelfstandige bestuursorganen zijn de het Centraal Bureau Rijvaardigheid en de Sociale Verzekeringsbank. De KvK heeft een zestal wettelijke taken gekregen van de overheid waar onder andere het onderhoud van het Handelsregister onder valt. Alle Nederlandse onderneming staan verplicht geregistreerd in het Handelsregister en iedereen kan die gegevens –tegen betaling – inzien.

De KvK is sinds een paar jaar zelf commercieel actief in de verkoop van bedrijfsinformatie. Commerciële partijen merken sindsdien dat de KvK de gegevens steeds meer probeert af te schermen. De Kamer van Koophandel is bezig met het realiseren van een machtsmonopolie door de gegevens steeds duurder te verkopen én met meer beperkingen te verkopen. Voor aanbieders van bedrijfsinformatie is het daardoor niet meer aantrekkelijk om de gegevens bij de KvK in te kopen en door te verkopen; waardoor de KvK als enige aanbieder overblijft. Het kromme aan deze situatie is dat de KvK zijn publiekrechtelijke rol inzet om het machtsmonopolie te bewerkstelligen.

Omdat ondernemers verplicht zijn om zich o.a. bij de KvK in te schrijven, jaarrekeningen op te sturen en tegenwoordig ook om de UBO te registreren (De KvK heeft als enige de wettelijk bevoegdheid voor deze registraties) vindt men dat de gegevens daarom ook publiek toegankelijk moeten zijn, zonder extra beperkingen. De KvK vindt echter dat sinds de wijziging van de Handelsregisterwet, zij meer voorwaarden kunnen opstellen voor het gebruik van dit Handelsregister. 

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie bestaat uit vijf handelspartners van de KvK en heeft zich uitgesproken tegen dit beleid van de KvK. Zij betwijfelen of de KvK extra voorwaarde kan stellen aan het gebruik van het Handelsregister, omdat het een publieke databank betreft.

De KvK werkt natuurlijk met meer handelspartners samen, die over het algemeen genuanceerder tegen de kwestie aankijken. De SCOPE CDD On Demand oplossing gebruikt ook bedrijfsinformatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor het UBO-onderzoek en het onderzoek naar concernverbanden. De KvK fungeert als een ‘datapartner’ die de input levert voor het UBO-onderzoek, de KvK-registraties van uw cliënt kunnen worden opgevraagd. 

U voert een bedrijfsnaam met vestigingsplaats, of het KvK-nummer in, en CDD On Demand neemt dan het grootste deel van het werk uit handen. Het UBO-onderzoek van SCOPE CDD On Demand maakt eenvoudig en snel de bedrijfsstructuur inzichtelijk, hierin geeft de CDD On Demand oplossing aan:

 • welke persoon (personen) de UBO is;
 • welke persoon (personen) de mogelijke UBO kan zijn of;
 • welke persoon (personen) u kan leiden naar de UBO.

Wanneer u met een cliënt in gesprek bent kunt u door middel van CDD On Demand direct verifiëren hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit. Het UBO-onderzoek is onderdeel van een uitgebreid Wwft-cliëntenonderzoek.

Naast het achterhalen van de UBO wordt er in de compliance check onder andere gekeken naar sanctielijsten, curatele- en bewindregisters en risicolanden. U kunt hier meer lezen over onze uitgebreide compliance check. Ook biedt de CDD On Demand oplossing de mogelijkheid om uw cliënten dagelijks te monitoren op nieuwe of aanvullende risicofactoren, in dit geval ontvangt u hier direct een melding van. De CDD On Demand oplossing is speciaal ontwikkeld om u tijd te besparen en het customer due diligence onderzoek uit handen te nemen. U kunt het zelf gratis proberen, u kunt tien gratis credits aanvragen en daarmee kunt u zelf een Wwft-cliëntenonderzoek uitvoeren en het gemak van CDD On Demand zelf ervaren.