CDD On Demand

Transparantie in Financiële Zaken De Kracht van Offshore Leaks in Compliance Checks

Transparantie in Financiële Zaken: De Kracht van Offshore Leaks in Compliance Checks

Leestijd: 5 min.

Binnen onze Compliance Check wordt er onder andere gezocht op Offshore Leaks. Offshore Leaks is een lijst van mensen en bedrijven met geld op geheime rekeningen in belastingparadijzen. Offshore Leaks verwijzen naar de ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie over offshore financiële activiteiten en entiteiten. Bij deze lekken gaat het meestal om het vrijgeven van documenten die details onthullen over personen of bedrijven die offshore financiële structuren gebruiken, vaak met het oog op belastingontduiking, het witwassen van geld of andere illegale activiteiten (ICIJ Offshore Leaks Database, n.d.).

Bij het uitvoeren van Wwft controles op een bedrijf of persoon kan het ontdekken van een Offshore Leak belangrijke gevolgen hebben. Dit is wat er kan gebeuren en wat er verwacht wordt in zo’n situatie:

Verificatie en onderzoek

Na het ontdekken van een offshore lek is de eerste stap het verifiëren van de authenticiteit en relevantie van de gelekte informatie. Dit kan inhouden dat de gelekte gegevens worden vergeleken met andere beschikbare bronnen en dat er verder onderzoek wordt gedaan.

Wwft-naleving

Wwft-regelgeving vereist dat financiële instellingen en andere entiteiten procedures hebben om witwaspraktijken op te sporen en te voorkomen. Als Offshore Leaks wijzen op mogelijke Wwft-risico’s, moeten instellingen hun gevestigde protocollen volgen.

Verscherpt due diligence-onderzoek

Wanneer een persoon of bedrijf in de ICIJ Offshore Leaks is opgenomen, betekent dit niet meteen dat ze de wet hebben overtreden of anderszins ongepast hebben gehandeld (Should I Assume That Everyone Named in The Database Has Committed A Crime?, n.d.). Echter kan de ontdekking van Offshore Leaks leiden tot verscherpte due diligence procedures. Dit houdt in dat een grondiger onderzoek zal moeten worden uitgevoerd naar de financiële activiteiten van de klant, de bronnen van fondsen en de algemene zakelijke transacties om alle bijbehorende risico’s te beoordelen en te beperken.

Juridische gevolgen

Personen of bedrijven die betrokken zijn bij Offshore Leaks kunnen potentieel juridische gevolgen ondervinden, zoals sancties, boetes en rechtszaken. Autoriteiten kunnen juridische procedures starten op basis van de informatie die door het lekken aan het licht is gekomen. Afhankelijk van de aard van de transacties en of er sprake is van medeplichtigheid aan illegale activiteiten, kan het bedrijf worden onderworpen aan vervolging onder verschillende wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, anti-witwaswetten en financiële regelgeving.

Reputatieschade

De onthulling van offshore activiteiten kan ook leiden tot ernstige reputatieschade voor de betrokken personen of bedrijven. Dit kan gevolgen hebben voor hun relaties met klanten, partners en het publiek, met potentiële verlies in vertrouwen tot gevolg.

Offshore Leaks versterken, in combinatie met andere componenten van compliance checks, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) inspanningen. Ze dragen bij aan een grondiger Enhanced Due Diligence (EDD), helpen bij het identificeren van verborgen entiteiten door middel van sanctiecontroles, onthullen connecties met politiek prominente personen (PEP’s), valideren reputatierisico’s met mediamonitoring en werken samen met wetshandhavers en financiële toezichthouders. Offshore Leaks in onze compliance checks versterkt de risicobeoordeling en ondersteunt de naleving van de Wwft.

Kortom, het ontdekken van Offshore Leaks tijdens Wwft-controles vereist een zorgvuldige en grondige reactie. Financiële instellingen en individuen die due diligence-onderzoeken uitvoeren, moeten vaste procedures volgen, verdachte activiteiten melden aan de autoriteiten en de nodige stappen ondernemen om de risico’s te beperken en naleving van de relevante regelgeving te garanderen.

Sources: