CDD On Demand

KVK uittreksels UBO-register niet beschikbaar


UBO check mogelijk via KVK uittreksels uit het handelsregister

Leestijd: 2 min.

Sinds dinsdag 22 november zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK uittreksel UBO-register aan te vragen.

Minister Kaag van het ministerie van Financiën heeft KVK gevraagd per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op vragen van een Luxemburgse rechter, in een zaak waarbij een vennootschap de publiekelijke toegang tot haar gegevens in het UBO-register wilde beperken.

Voor gebruikers van de SCOPE FinTech-oplossingen betekent dit dat er momenteel geen gebruik gemaakt kan worden van de UBO-check op basis van het KVK UBO-register. Gelukkig bestaat er nog een mogelijkheid om de UBO te achterhalen via SCOPE CDD, namelijk de UBO-check op basis van KVK-uittreksels uit het handelsregister. 

Update Kamer Van Koophandel 09-12-2022:

Vanuit MinFin hebben wij onderstaande correspondentie ontvangen.

Op dinsdag 22 november heeft het Hof van Justitie van de EU geconcludeerd dat openbare toegang tot het UBO-register onvoldoende onderbouwd is. Nederland heeft daarop het UBO-register tijdelijk gesloten voor informatieverstrekkingen. Op dit moment vindt er een juridische analyse plaats wat de uitspraak van het Hof betekent in de Nederlandse context. Een aantal maatregelen kunnen we echter meteen nemen:

  • Het streven is om dit jaar nog bevoegde autoriteiten weer aan te sluiten op het register, waarbij als eerste wordt gekeken naar autoriteiten die betrokken zijn bij handhaving.
  • Ten aanzien van de Wwft-instellingen is de situatie complexer. Dat vergt meer juridische analyse en praktische uitwerking, waarbij onder andere waarborgen worden onderzocht voor de toegang tot informatieverstrekking. De besluitvorming om deze instellingen weer aan te sluiten en de uitvoering daarvan zal vanaf begin 2023 plaatsvinden. Totdat een Wwft-instelling is aangesloten, geldt de tijdelijke regeling tav het aangaan van nieuwe zakelijke relaties. Hierover is eerder het volgende gecommuniceerd:

 

“In het geval dat een juridische entiteit de opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Dat de opgave is gedaan kan vastgesteld worden aan de hand van de bevestigingsmail van de KVK. Daarbij dient de cliënt de meldingsplichtige instelling te informeren zodra de registratie is voltooid.

 

 

  • Er kunnen geen discrepanties geconstateerd worden zolang het register niet raadpleegbaar is. Materieel kan er dus geen terugmelding plaatsvinden zolang geen uittreksels verkregen kunnen worden en zijn terugmeldingen niet aan de orde.
  • Op dit moment focussen wij op de toegang voor bevoegde autoriteiten en Wwft-instellingen, maar door de uitspraak van het Hof moeten we ook een werkwijze zien te vinden ten aanzien van de derde categorie uit AMLD4, te weten personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen. Ook dit vergt verdere analyse.  

Het SCOPE CDD UBO-onderzoek

CDD On Demand biedt een online platform waarin de KvK-registraties van uw cliënt kunnen worden opgevraagd. U voert een bedrijfsnaam met vestigingsplaats of het KvK-nummer in, en CDD On Demand neemt dan het grootste deel van het werk uit handen. Binnen één minuut krijgt u een overzicht van de bedrijfsstructuur, hierin geeft de CDD On Demand oplossing aan:

  • welke persoon/personen de UBO is/zijn, of;
  • welke persoon/personen de mogelijke UBO kan/kunnen zijn, of;
  • welke persoon/personen u kan/kunnen leiden naar de UBO.

Wanneer u met een cliënt in gesprek bent kunt u door middel van CDD On Demand direct verifiëren hoe de bedrijfsstructuur in elkaar zit.

De Ultimate Beneficial Owner (UBO)

UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner” en in het Nederlands wordt er vaak gesproken van de uiteindelijk belanghebbende. Een Wwft-plichtige instelling is verplicht om de identiteit van de UBO te achterhalen. De reden dat een UBO vastgesteld moet worden is om te voorkomen dat er – onbewust – zaken wordt gedaan met natuurlijke personen die kwade bedoelingen hebben (zoals witwassen) en zich willen verschuilen achter een rechtspersoon.

Er zijn meerdere criteria waarop een persoon als UBO geclassificeerd wordt. Deze criteria betreffen het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een rechtspersoon via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelangen of andere middelen.

Zodra u een UBO heeft geïdentificeerd is het van belang om de UBO te screenen. U voert een compliance check uit om te achterhalen of de UBO een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme met zich meebrengt.