Skip to content
shutterstock_529081138

Update 2021: Makelaars en de verplichtingen die de Wwft oplegt

Leestijd: 3 min.

In het kort

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is in het leven geroepen om te voorkomen dat het Europese financiƫle stelsel gebruikt wordt voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De richtlijnen van de Wwft verplichten verschillende branches binnen de financiƫle dienstverlening om hun klanten te identificeren, de afkomst van hun geld te achterhalen en om ongebruikelijke transacties te melden. Bovendien moeten zij een vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliƫntenonderzoek uitvoeren.

In deze blog leest u meer over zes vragen omtrent het naleven van de richtlijnen volgens de Wwft voor makelaars.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Wwft sinds de invoering?

De Wwft is in per 1 augustus 2008 in werking getreden en wordt ook wel de derde anti-witwasrichtlijn genoemd, omdat de Wwft een samenvoeging is van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT).

Op 25 juli 2018 de vierde anti-witwasrichtlijn geĆÆmplementeerd. De vierde anti-witwasrichtlijn verplicht alle EU-lidstaten een UBO-register bij te houden, wat inhoudt dat ondernemingen verplicht zijn om hun uiteindelijke eigenaren en/of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-registeren in te schrijven. Het Nederlandse UBO-register is opgenomen on het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De laatst ingevoerde anti-witwasrichtlijn per 21 mei 2020 in de Wwft geĆÆmplementeerd. Een paar relevante wijzigingen van de nieuwste anti-witwasrichtlijn zijn:

 • Virtuele valuta valt ook onder de Wwft:Ā er zijn bij de invoering van de vijfde anti-witwasrichtlijn twee nieuwe instellingen Wwft-plichtig geworden. Crypto-omwisselplatforms en crypto-bewaarportemonneesĀ moeten nu voldoen aan de Wwft. Ook eigenaren van crypto valuta-automaten vallen onder de Wwft.
 • De objectieve indicator van derde-hoogrisicolanden vervalt: in de vierde anti-witwasrichtlijn was een objectieve indicator voor derde-hoogrisicolanden opgenomen en moesten alle transacties bij FIU-Nederland gemeld worden. Deze objectieve indicator is verdwenen omdat dit te veel werk zou opleveren. Een subjectieve factor is hiervoor in de plaats gekomen. Het hangt nu dus af van de aard van de transactie.Ā 
 • Risico-inschatting wordt leidraad: Wwft-plichtige instellingen moeten een risico-inschatting maken alvorens zij een cliĆ«ntenonderzoek uitvoeren. Voordat bedrijven een zakelijke relatie aangaan moeten zij een risico-inschatting maken van een cliĆ«nt en op basis daarvan kiezen voor een vereenvoudigd, standaard of verscherpt cliĆ«ntenonderzoek.

Op welke manier hebben makelaars met de Wwft te maken?

Makelaars die bemiddelen bij de aan- en verkoop van onroerende zaken zijn verplicht volgens de richtlijnen van de Wwft om een poortwachtersfunctie en meldplicht uit te voeren. 

De poortwachtersfunctie houdt in dat zij een risico-inschatting maken en op basis daarvan een bijpassend cliƫntenonderzoek doen. Meestal is dit een standaard cliƫntenonderzoek. Hierbij is het noodzakelijk dat makelaars al hun klanten identificeren en de identiteit te verifiƫren. Ook is het van belang voor de meldplicht om na te gaan of uw cliƫnt zelf of familie van een PEP (Politically Exposed Person) is.

Indien een makelaar in zake wil gaan met een zakelijke klant dan is de makelaar verplicht ook de hele bedrijfsstructuur in kaart te brengen en achterhalen wie de (Ultimate Beneficial Owners) UBOā€™s zijn. Naast het identificeren en verifiĆ«ren moeten makelaars in kaart brengen waar de UBOā€™s wonen en waar het bedrijf gevestigd.

Indien zich een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme voordoet, verricht de instelling een verscherpt cliƫntenonderzoek.

Makelaars en andere Wwft-plichtige ondernemingen dekken zich het best in tegen mogelijke boetes van toezichthouders met een verscherpt cliƫntenonderzoek.

 

Hoe voldoet een makelaar aan de meldplicht?

Wanneer een makelaar een ongebruikelijke transactie vermoedt, dan is de makelaar verplicht om een melding de maken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Het is ook verplicht om geweigerde klanten op basis van de Wwft alsnog te melden bij de FIU-Nederland te melden. Als dit het geval is moet de makelaar ook vermelden bij de FIU-Nederland op basis van welke criteria de klant is geweigerd. 

Of iets een ongebruikelijke transactie is, beoordelen makelaars aan de hand van objectieve en subjectieve factoren die zijn opgesteld door de FIU-Nederland.

Objectieve factoren:

 • Een contante transactie van een bedrag van ā‚¬ 10.000 of meer. Dit kan betaald zijn aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.
 • Een transactie waarvan vermoedt wordt dat dit met witwassen of financiering van terrorisme te maken heeft en aan het Openbaar Ministerie wordt gemeld, moet vanzelfsprekend ook aan de FIU worden gemeld

Subjectieve factor:

 • Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE.

Een voorbeeld:

Een potentiĆ«le klant wil in zee gaan met een makelaar. Voordat de makelaar ook daadwerkelijk aan de slag kan met potentiĆ«le klant is de makelaar verplicht een identificatie en verificatie uit te voeren. In de resultaten wordt duidelijk dat de potentiĆ«le klant een naaste of familielid van Politically Exposed Person (PEP) is. Op basis van deze risico-indicator moet een verscherpt cliĆ«ntenonderzoek uit worden gevoerd. Hiermee voldoet de makelaar aan zijn poortwachtersfunctie. Echter, om te voldoen aan de meldplicht moet er ook een melding gemaakt worden bij FIU-Nederland. De makelaar is verplicht om een melding te maken op grond van een subjectieve indicator.

Welk probleem lost SCOPE FinTech Solutions op met de CDD On Demand oplossing?

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD controle. Met behulp van SCOPE CDD On Demand kunt u op een zeer eenvoudige en snelle manier uw cliĆ«nten screenen. SCOPE CDD On Demand controleert op de volgende punten:

 • Politiek prominente personen (PEP)
 • Wetshandhavingsinstanties
 • FinanciĆ«le toezichthouders
 • Gediskwalificeerde bestuurder
 • Insolventie vermeldingen (Internationale media)
 • Insolventieregister (Nederland)
 • Actieve- en historische sancties
 • Curatele- en bewind register (Nederland)
 • Geografisch risico
 • Negatief nieuws

Wil u weten hoe de oplossing van SCOPE FinTech Solutions werkt? Wacht dan niet langer en neem een proefaccount. U ontvangt direct 2 gratis credits, waarmee u gelijk uw cliƫnten kan onderzoeken. Dek uw bedrijf in tegen boetes van financiƫle toezichthouders.

Better be safe than sorry!