Skip to content
Verschillende PEP-vlaggen

Verschillende PEP-vlaggen


Leestijd: 5 min.

In de nieuwste versie van de CDD-achtergrondcontroles van SCOPE FinTech Solutions, is het PEP-model uitgebreid. Er zijn nu meerdere PEP-vlaggen. In dit artikel leggen we in het kort uit wat de verschillende PEP-vlaggen betekenen.

Politiek prominente persoon (huidig)

Huidige politiek prominente personen worden gedefinieerd als de huidige ambtsbekleders van de posities in scope en eventueel nieuwbenoemde functionarissen op deze posities. De volgende posities vallen onder de PEP-definitie:

 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies op nationaal niveau, in het buitenland of door een internationale organisatie.
 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies, samen met hun familieleden en relaties.
 • Natuurlijke personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies. AML/CFT-maatregelen die worden genomen tegen PEP’s zijn ook van toepassing op familieleden of personen die bekend staan als nauwe relaties van PEP’s.
 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies, anders dan als middelhoge of junior functionarissen, samen met leden van hun directe familie en bekende nauwe relaties.
 • Personen die zijn toevertrouwd met prominente openbare functies, anders dan als middelhoge of junior functionarissen.
 • Houders van openbare functies die senior, prominente of belangrijke posities bekleden, met aanzienlijke inspraak over beleid, operaties of het gebruik of toewijzing van door de overheid bezeten middelen.

Politiek prominente persoon (voormalig)

Gedefinieerd als de natuurlijke personen die binnen de afgelopen 12 maanden een relevante PEP positie bekleden (of een langere periode indien gedefinieerd door de nationale PEP definitie).

Verschillende PEP-vlaggen

Mogelijk relevant profiel

Gedefinieerd als natuurlijke personen die meer dan 12 maanden geleden een relevante PEP-functie hebben vervuld (of zoals gedefinieerd door de nationale PEP-definitie), maar niet langer dan 10 jaar geleden, tenzij er sprake is van aanvullende risico’s zoals sancties, financiële toezichthouders, wetshandhaving en blootstelling aan reputatierisico.

Politiek prominente persoon door associatie

Politiek prominente personen door associatie refereert aan familieleden en nauwe connecties van PEP’s. Hieronder vallen:

 • Directe familieleden van PEP’s: Wereldwijd gezien zijn de belangrijkste categorieën ouders, echtgenoot of geregistreerd partner, kinderen en broers/zussen. Dit geldt consistent voor alle landen.
 • Uitgebreide familieleden van PEP’s: Additionele familiecategorieën zijn van toepassing als Nationale Eis voor landen waar de nationale PEP-definities dit expliciet vereisen, bijvoorbeeld schoonzoon of -dochter, gezamenlijke schoonouders of tweedegraads familieleden zoals kleinkinderen of neven/nichten.
 • Nauwe relaties van PEP’s: Personen die uitdrukkelijk worden genoemd als “nauwe relatie” van een PEP, alsook zakenpartners (gedefinieerd als medeaandeelhouders in particuliere bedrijven en personen die bekendstaan als eigenaren van bedrijven en andere activa opgericht ten behoeve van een PEP). De definitie omvat ook dienstverleners voor PEP’s zoals advocaten, notarissen, accountants, investeringsadviseurs en trust- en bedrijfsdienstverleners die assisteren bij financiële transacties. Werkgevers en werknemers van PEP’s kunnen ook worden beschouwd als nauwe relaties, afhankelijk van a) de duur van de associatie en b) de senioriteit van de aanstelling en de nabijheid tot de PEP.

PEP gerelateerde bedrijven

PEP-gerelateerde bedrijven worden gedefinieerd als:

 • Entiteiten die zijn opgericht voor het voordeel van een PEP (bijvoorbeeld een private investering of trust eigendom van een PEP), waarbij de PEP de uiteindelijke begunstigde is.
 • Entiteiten die eigendom zijn van een PEP, waarbij de PEP aandeelhouder is.
 • Entiteiten die worden gecontroleerd door een PEP, waarbij de PEP een senior uitvoerende functie bekleedt, zoals directeur, bestuurslid of C-niveau uitvoerende.

Publieke bedrijven die genoteerd staan aan een erkende beurs en voldoen aan de juiste noteringsregels, goed bestuur en transparante rapportage vallen niet onder deze definitie.

Waarom is het controleren op een PEP-status van belang?

PEP’s vormen een verhoogd risico vanwege het potentieel misbruik van hun macht en invloed voor persoonlijk gewin of corruptie. Het begrijpen van de definitie van PEP is belangrijk voor het beheer van reputatie- en juridische risico’s bij het zakendoen met klanten die potentiële PEP’s zijn.