Skip to content
Wwft trends 2023

Wwft trends 2023

Leestijd: 4 min.

De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een set van regelgeving die tot doel heeft de risico’s van witwassen en financieren van terrorisme te verminderen. Deze wet is sinds de oorspronkelijke invoering in 1993 voortdurend bijgewerkt, waarbij de meest recente aanpassing plaatsvond in 2021. Voor financiële instellingen is het daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste Wwft-regelgeving, aangezien deze in de loop der tijd evolueert. Hier zijn enkele belangrijke trends waar u de komende jaren op moet letten omtrent de Wwft.

Verscherpt klantenonderzoek

Customer Due Diligence (CDD) is een belangrijk onderdeel van de naleving van de Wwft – het is een proces dat wordt gebruikt om klanten te identificeren en hun risicoprofiel te beoordelen. In de komende jaren zal de nadruk op CDD-processen toenemen naarmate de toezichthouders meer manieren zoeken om de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering te beperken. Dit betekent dat financiële instellingen aandacht moeten schenken aan alle nieuwe vereisten of wijzigingen in verband met CDD, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat alle relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Toegenomen toezicht door regelgevers

Regelgevers over de hele wereld zijn zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak van robuuste anti-witwasmaatregelen en -procedures. We kunnen dan ook verwachten dat financiële instellingen in de toekomst strenger zullen worden gecontroleerd op de manier waarop zij hun AML-inspanningen beheren. Zo zal er meer toezicht komen op de processen voor klantenidentificatie, de systemen voor het monitoren van verdachte activiteiten en de interne controles met betrekking tot AML-naleving. Het is belangrijk voor financiële instellingen om deze veranderingen in de regelgeving voor te blijven door nu effectieve maatregelen te nemen, zodat ze in de toekomst compliant kunnen blijven. 

Digitalisering

De opkomst van digitale technologie heeft veel aspecten van ons leven gerevolutioneerd, waaronder bankieren en financiën. Dankzij de digitalisering zijn financiële instellingen efficiënter geworden in het identificeren van klanten, het beoordelen van risicoprofielen, het controleren van transacties en het opsporen van verdachte activiteiten – allemaal essentiële onderdelen van AML-compliance onder de Wwft-regelgeving. In de toekomst kunnen we verwachten dat deze digitaliseringstrend zal aanhouden, omdat de regelgevers meer manieren zoeken om transparantie en verantwoordingsplicht in de hele sector te waarborgen. 

Compliance

Naarmate de technologie verbeterd, zullen financiële instellingen in staat zijn de activiteiten van klanten beter te controleren en risico’s effectiever te beheren. Dit zal de sector helpen de regelgeving na te leven en tegelijkertijd een soepelere en snellere klantervaring te bieden. Bovendien kunnen nieuwe technologieën zoals blockchain meer transparantie bieden bij transacties en de nalevingskosten voor financiële instellingen verlagen. De Wwft evolueert voortdurend omdat toezichthouders manieren zoeken om het AML-beleid en de AML-procedures in de hele sector te verbeteren. Financiële instellingen moeten op de hoogte blijven van deze veranderingen als ze willen blijven voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en hun klanten veilige diensten willen blijven verlenen. Kijk met name uit naar verscherpte vereisten voor klantenonderzoek, meer toezicht door de regelgevende instanties en voortdurende digitalisering als belangrijke trends die de Wwft-regelgeving in 2023 en daarna vormgeven!