CDD On Demand

shutterstock_1079056070

Zwart geld, terreurgeld en crimineel geld

Leestijd: 2 min.

Wanneer er over witwassen wordt gesproken komen er verschillende termen naar voren. Zo wordt er gesproken over zwart geld, terreurgeld en crimineel geld. Maar wat is nu het verschil tussen deze verschillende geldstromen? In deze blog zal hier dieper op worden ingegaan, evenals de verschillende consequenties van de verschillende soorten geld.

 

Zwart geld

Zwart geld is geld wat (meestal legaal) verdiend is, maar niet wordt aangegeven bij de belastingdienst. De belastingplichtige heeft deze geldstromen niet aangegeven als inkomsten uit arbeid, beleggingen of inkomsten uit verhuur van bijvoorbeeld onroerend goed, waardoor hier geen belasting over betaald is. Het hebben van zwart geld wordt gezien als een strafbaar feit, gezien dit gekoppeld is aan het niet naar de waarheid invullen en insturen van de belastingaangifte. Wettelijk gezien wordt geld waarover geen belasting is betaald als basisdelict gezien voor witwassen. Echter hoeft zwart geld niet afkomstig te zijn van een misdrijf, en is het per definitie niet direct crimineel geld. Wwft-plichtige instellingen mogen cliënten niet adviseren om constructies op te zetten waarbij belasting wordt ontdoken. Dit is vastgelegd in gedragscodes bij de betreffende instellingen. Wanneer een adviseur wel dergelijke adviezen geeft of er zelfs bij betrokken raakt, bestaat de kans dat de Wwft-plichtige instelling haar vergunning kwijtraakt en haar dienstverlening dus niet meer mag uitvoeren.
 

 

Terreurgeld

Terreurgeld is geld wat wordt gebruikt voor de financiering van terroristische activiteiten. Sinds de aanslagen van 11 September in de Verenigde Staten is terrorismefinanciering een veel belangrijker onderwerp geworden nadat veel mensen de impact hiervan hebben ervaren. Sindsdien zijn er nog meer terroristische aanslagen geweest waardoor het een belangrijk maatschappelijk onderwerp is geworden. Enkele voorbeelden zijn de aanslagen in Madrid in 2004, de moord op Theo van Gogh in 2004, bomaanslagen in Londen in 2005 en de aanslag bij de marathon in Boston in 2013. Terroristen hebben veel geld nodig voor het uitvoeren van terroristische activiteiten, zoals geld om aanslagen te plegen en om de kosten voor het benodigde materieel te dekken. De financiering van terrorisme is strafbaar gesteld in artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Crimineel geld

Crimineel geld is geld wat wordt verdiend door het begaan van een misdrijf. Dit is dus illegaal geld. Crimineel geld wordt vaak via witwassen op de legale markt geïntroduceerd, dit gaat in het algemeen door een viertal stappen: De eerste stap is de plaatsingsfase, waarin het geld fysiek op de markt wordt gebracht. Vervolgens vindt de versluieringfase plaats, waarin de herkomst van het geld wordt versluierd. De derde fase is de rechtvaardigingsfase waarin aan het criminele geld een legale herkomst wordt gegeven. De laatste fase is de integratiefase waarin het criminele geld wordt geïnvesteerd in de legale economie.

 

Overeenkomsten en verschillen

Het verschil tussen terreurgeld en crimineel geld is dat terreurgeld gebruikt wordt voor de financiering van terrorisme, terwijl witgewassen crimineel geld wordt geïnvesteerd in het legale economische verkeer. Crimineel geld is altijd verdiend in de criminele wereld, terwijl terreurgeld legaal verdiend kan zijn en niet altijd van grote omvang hoeft te zijn. Er zijn ook overeenkomsten tussen crimineel geld en terreurgeld. De financiering van terreuraanslagen kan ook plaatsvinden met crimineel geld. Ook voor terreurgeld is het belangrijk dat er niet te herleiden valt waar het geld vandaan komt, dus hier wordt ook de herkomst van het geld verhuld. Wanneer de herkomst wel bekend is kan het misdrijf namelijk teruggeleid worden naar terreurgroepen of sponsoren.

 

Internationaal

Zwart geld, terreurgeld en crimineel geld zijn allemaal internationale verschijnselen. Het is daarom belangrijk dat landen samenwerken om de misdrijven aan te pakken en ervoor zorgen dat de daders gepakt worden. Een paar gedeelde kenmerken tussen stromen van zwart geld, terreurgeld en crimineel geld zijn dat het een internationaal netwerk vereist, er wordt gebruik gemaakt van een ondoorzichtige structuur van vennootschappen welke verweven is met de bovenwereld, investeringen in vastgoed zijn veelal betrokken, er wordt gebruik gemaakt van vervalste documenten, en er wordt getracht de omzet op bankrekeningen te legitimeren.
 
 

 

CDD On Demand

CDD On Demand kan u helpen om misdrijven omtrent zwart geld, terreurgeld en crimineel geld op te sporen. Zo wordt er tijdens een compliance check onder andere gekeken naar een geografisch risico, omdat bepaalde landen vaker betrokken zijn bij dergelijke activiteiten dan andere landen.
 
Ook wordt gekeken of uw cliënten voorkomen op een Sanctielijst en dus al eerder betrokken zijn geweest bij een dergelijk misdrijf. Benieuwd wat CDD On Demand voor u kan betekenen? Vraag vandaag nog uw proefaccount aan en probeer het zelf! Better be safe than sorry!