CDD On Demand for notaries

De financiële wereld is continu in beweging. Minder persoonlijk contact, complexere producten, een groeiende wirwar van geldstromen en modernere digitale middelen, maakt dat er veel te controleren is. Ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in 2008 in werking getreden. Daarbij is in 2020 de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen en geïmplementeerd in de Wwft. Deze wetten hebben belangrijke consequenties voor u als notaris.

Wwft and notaries

All notaries are obliged to follow the rules and guidelines set by the Wwft. For example, unusual transactions must be reported, notaries may not accept cash payments of € 15,000 or more, and a clear risk assessment must be made of the client. These risk assessments should be well administered, and in addition they should be traceable and reproducible in accordance with the guidelines of the Financial Supervision Office (BFT). It is expected that the notary can provide a documented process description regarding these risk assessments. These risk assessments must be documented and updated to contain actual information.

Daarbij is het in beginsel verplicht dat altijd de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) worden vastgesteld. Verder dienen notarissen, op basis van een risicobeoordeling, vast te stellen of verscherpt cliëntonderzoek noodzakelijk is.

In order to achieve a clear risk assessment of your clients, a client research should also be carried out as part of the Wwft.

Cliëntenonderzoek voor notarissen

Door een cliëntenonderzoek uit te voeren, leert u uw klant beter kennen. Voordat u als notaris een transactie of (bemiddelings-) opdracht uitvoert, een zakelijke overeenkomst sluit of diensten levert aan uw cliënt, dient u uw cliënt te screenen.

For example, you must determine, verify, and record the identity of the client and/or UBO. In addition, you are obliged to check if the client acts in behalf of himself or for another, and you are required to continually monitor this.

Furthermore, according to Wwft, you should periodically check your clients for some risk factors, which show whether your client could pose an increased risk.

UBO check voor notarissen

Met de CDD On Demand oplossing heeft u de mogelijkheid om voor een bedrijf de uiteindelijk belanghebbende (UBO) te proberen te achterhalen.

Wanneer uw cliënt geen natuurlijk persoon is, bent u verplicht om vast te stellen welk natuurlijk persoon de UBO van de cliënt is. Wanneer u de UBO check via de CDD On Demand oplossing uitvoert, worden automatisch uittreksels van de Kamer van Koophandel opgevraagd. De uittreksels worden geanalyseerd en de betrokken natuurlijke-, en rechtspersonen worden in kaart gebracht. Wanneer de structuur helder is, wordt getracht vast te stellen welke natuurlijke personen de UBO’s zijn. Als de UBO check tot buiten de Nederlandse landsgrenzen reikt, wordt de zogeheten ‘UBO connectie’ gegeven. Dit is de persoon bij wie u meer informatie kunt achterhalen over wie de UBO’s zijn.

Met behulp van de CDD On Demand oplossing kunt u effectief en efficiënt uw cliënten controleren. Zo bespaart u zichzelf waardevolle tijd.

Better be safe than sorry!

SCOPE CDD On Demand for notaries

Om u als notaris veel tijd te besparen en veel werk uit handen te nemen, hebben wij de CDD On Demand oplossing ontwikkeld. Binnen een minuut kunt u voor uw cliënt (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) een complete compliance check uitvoeren. Met een voor- en achternaam en een geboortedatum kunt u voor slechts €1,50 een gewaarmerkt, duidelijk en overzichtelijk rapport opvragen met een duidelijk overzicht over uw cliënt. In dit rapport worden de volgende zaken inzichtelijk:

  • Whether this person has been declared incompetent as a director
  • Whether your client is found in lists of law enforcement agencies
  • Whether negative news about your client can be found
  • Of het land op de lijst van de FATF voorkomt
  • Whether your client is a politically prominent person (PEP)
  • Whether sanctions are or were in force against this person or company at any time
  • Whether this person or company is under the supervision of a financial regulatory authority
Ook biedt de CDD On Demand oplossing u de mogelijkheid om uw in één keer een seriecontrole uit te voeren. U kunt een lijst aanleveren van cliënten die u wil controleren. Alle cliënten worden gescreend en gecontroleerd uiteindelijk krijgt u per relatie een gewaarmerkt rapport. Daarnaast is het ook mogelijk om bepaalde zoekopdrachten op de monitorlijst te plaatsen. Met de CDD On Demand oplossing monitort u cliënten op dagelijkse basis. U ontvangt meldingen als er nieuwe of aanvullende risicofactoren gevonden worden zodat u direct actie kunt ondernemen.

Request your 10 free credits!

en_GBEnglish
nl_NLDutch en_GBEnglish